NUUS VANUIT DIE SINODALE DIENSRAAD

van der Spuy Dirkie 2_ Moreletapark_2014

23 NOVEMBER 2017

 

 1. Tydens ons vergadering het ons as Diensraad gepraat oor hoe belangrik dit is dat ons as Gereformeerde kerk met die viering van die Reformasie se 500 jarige herdenking sal onthou om steeds te bly reformeer. Die Reformasie in Luther se tyd het die kerk teruggebring na die Skrif en die belangrike waarheid dat 'n mens se goeie werke en godsdienstige rituele nie jou sonde kan wegvat nie, maar Christus alleen. Vandag moet ons steeds bly reformeer en besef dat geloof sonder werke dood is en dat elke volgeling van Jesus aktief betrokke moet wees in die kerk en moet getuig en dien. Dit pas ook mooi in by ons kerk se fokus en prioriteit om missionaal uit te reik en die lig na die wêreld uit te dra.
   
 2. Ons sien baie uit na 3 en 10 Februarie volgende jaar as ons in Lydenburg-Suid en in Pretoria- Garsfontein saamkom vir ons Voetsoolsinodes. Ons glo die Here wil elke leraar enkerkraadslid kom toerus en inspireer vir die jaar wat voorlê. Ons weet die Here wil ons verhoudinge onderling versterk en vir ons nuwe drome vir Sy gemeentes kom gee. Ons wil luister na mekaar se stories en mekaar opbou met die mooi dinge waarmee God besig is ons gemeentes. Ons wil hoor van die nood en verlorenheid van die wêreld wat besig is om al meer prominensie in gemeentes se programme te kry en hoe ons betrokkenheid in die gemeenskap uitbrei.
   
 3. As sinode wil ons steeds bly fokus om gesonde familiebande te bou. Daarom glo ons dat ons as leierskap die voorbeeld moet stel en gaan ons vroeg Januarie as SDR vir twee dae wegbreek om mekaar beter te leer ken, mekaar geestelik op te bou en saam te besin oor God se plan vir ons pad vorentoe.
   
 4. Ons het 'n groot deel van die vergadering gewy aan bespreking van ons sinode se finansies en beplan hoe ons die gemeentes beter kan dien in die toekoms. Ons is diep bewus van die finansiële uitdagings in ons gemeentes: die totale inkomste van gemeentes het met slegs 2.72% gestyg teenoor die vorige jaar. Landswyd is die styging maar 1.15%. Dit is 'n rooi lig wat aangaan vir gemeentes maar ook vir die funksionering en impak van die Sinode. Ons Fondsediensgroep het 'n beleggings-bestuursmodel ontwerp wat ons in staat stel om – soos nou reeds – ons gemeentes te beskerm teen buitensporige stygings in die sinodale bydraes maar aan die anderkant ook te verseker dat Oostelike Sinode wel die vermoë het om volhoubaar die rol te speel soos wat dit oor jare gedoen is.
   
 5. Vanuit die sinodale kantoor en Diensraad wil ons graag vir elke lidmaat en leier 'n baie lekker rustyd in die vakansie toewens en bid dat die Kerstyd waarlik 'n tyd sal wees van seën en 'n nuwe ontmoeting met die Christus van Kersfees. Mag die Vredevors ons verlos van geweld, woede, haat, rassisme, korrupsie, bedrog en alle sonde. Mag die Nuwejaar 'n nuwe bedeling in ons land inlui en 'n tydperk van 'n nouer wandel met die Here waar ons wonders en die realisering van God se planne sal beleef.

 

Dirkie van der Spuy
Voorsitter Sinodale Diensraad

 

image_pdfimage_print