KORTNUUS 222

Die volgende skrywe is op 30 Oktober 2017 vanaf dr. Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG kerk,  ontvang:

"Die moderatuur van die NG Kerk is deeglik bewus van talle gedaantes van nood in ons land. Ons is egter tans veral baie bekommerd oor die vlakke van geweld en misdaad en die impak van droogtes op lewe en die omgewing.

Die Goudland Sinode het inisiatief geneem om 'n oproep te doen vir 'n landwye geleentheid vir verootmoediging- en voorbidding op Woensdag, 8 November. Ons ondersteun die inisiatief heelhartig en doen 'n beroep op al ons sinodes om gemeentes aan te moedig om op 8 November verootmoedigings- en voorbiddingsgeleenthede te reël met die oog op:

(1) die onaanvaarbare hoë vlakke van geweldsmisdade, waarvan plaasmoorde deel is;

(2) die landbou-omstandighede en die impak van droogtes en klimaatsverandering op mens, dier en die omgewing."

Die Sinodale Diensraad, by monde van ons voorsitter, ds Dirkie van der Spuy, doen 'n beroep op ons gemeentes om erns hiermee te maak. Leraars en gemeentes word aangemoedig om plaaslik inisiatief te neem.

Ons het steeds die diep oortuiging dat ons geroep word om te leef "met die Lig na die gemeenskap."

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar
NG Kerk Oostelike Sinode

 

 

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print