KORTNUUS 216

GELOOFSVORMING VIR GESTUURDES – GYS VAN SCHOOR

OPEDAG:  10 AUGUSTUS 2017

Al meer gemeenteleiers sê:  "Julle hoef ons nie meer te oortuig van die missionale roeping van die kerk nie.  Ons verstaan dit en wil dit doen. Help ons moet die 'Hoe?'"

Die drie jaar-plan wat die Oostelike Sinode saam met ds Gys van Schoor ontwikkel het, is presies hiervoor bedoel.  Dit plaas die materiaal in jou hand wat julle gemeente hiermee sal help.  Dit bestaan uit preekplanne, 40 Dae-veldtogte met die nodige materiaal, kindermateriaal en ook opvolgmateriaal vir die veldtogte.

Die idee is om met Adventstyd 2017 hiermee te begin en dit dan in 2018 in gemeentes uit te rol.  Om jou te oriënteer in die stof en die gebruik daarvan, reël ons 'n opedag op Donderdag 10 Augustus.  Merk solank die datum in jou dagboek.  Ons beplan om 10:00 te begin en dit sal by Lux Mundi plaasvind.  Gys van Schoor sal self daar wees.  

Laat weet asb vir Tersia Petzer vòòr of op Vrydag 4 Augustus by die Sinodehuis as jy van plan is om te kom.   (ontvangs@sinoos.co.za  /  012 804 9543)   

Groete

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print