FAMILIENUUS 352

familienuus kop

13 November 2018

Familienuus 351

27 November 2018

Familienuus 352

 

KERSWENSE VANUIT ONS SINODEHUIS

Johannes se Kersfees-evangelie:

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. (1:1)

Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie… God is hulle Vader. (1:11 – 13)

Johannes het hulle geantwoord: … "Hy moet meer word en ek minder." (3:30)

"Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie." (6:35)

"Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, behoort julle ook te doen." (13:13 – 15)

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: "Dit is volbring!" (19:30)

"Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook." (20:21)

Francois Retief  

 

index

GEMEENTES

Cornelis Oberholster is aan Pierre van Ryneveld gekoppel as kapelaan.

Proponent Roedolf Botha is as leraar beroep na Pretoria-Oosterlig.

Witrivier bied aan: 'n 40 dae landswye veldtog oor HOOP.

Dit behels

  • Riglyne vir Kleingroepleiers en Kleingroepe
  • 6 Preke oor hoop wat by die kleingroeptema’s pas (GRATIS).
  • 'n Spesiale nuwe lied wat geskryf is oor HOOP
  • Riglyne hoe om 'n veldtog te organiseer
  • Riglyne hoe om kleingroepleiers toe te rus

      www.ngwitrivier.co.za    /     www.selgroepe.co.za

 

Leraars en kerkkantore kan hier kliek om te bestel: http://eshop.bybelmedia.org.za/product/van-wanhoop-na-hoop-leiersgids/

Ons gesamentlike afskop in 2019 is op die 27ste Januarie.

WAG-'N-BIETJIE VOOR JULLE ALLES SLUIT EN GAAN VAKANSIE HOU…

Ons is almal haastig om die laaste dinge in kerkkantore klaar te kry maar hierdie is 'n tyd om ook mooi te dink.

Ons het in die afgelope weke verneem van 'n gemeente (Hervormde Kerk Rustenburg) wie se kerkgebou afgebrand het, 'n pastorie (Lynnwood) wat in vlamme opgegaan het en 'n kerkkantoor (Zeerust) se instap-kluis wat oopgebreek is en leeggemaak is van 'n hele basaar se kontant.

Belangrike vrae om te antwoord:

Is ons gemeente se versekering op datum?

Het ons volledige rugsteun op verskeie plekke van alle data (lidmate, finansies, notules) op die rekenaars van die kerkkantoor?

Is ons belangrike dokumente veilig teen brand en diefstal en waterskade?

Is ons argiefstukke (lidmaatregisters, geskiedkundige boeke en artikels en foto's) veilig?

Is die logistieke reëlings oor sleutels, ons sekuriteitsmaatskappy en kontaknommers in geval van nood in plek?

KERKBODE SE NUWE REDAKTEUR

Tydens verlede week se vergadering van die Sinodale Diensraad het ons die nuwe Redakteur van die Kerkbode as gas ontvang. Le Roux Schoeman beklee hierdie pos vanaf 1 Januarie 2019. Ons het 'n foto geneem om hierdie geleentheid vas te vang. Baie welkom, Le Roux!

20181122_113128

PREDIKANTE PENSIOENFONDS EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Kerkkantore sal eersdaags 'n e-pos vanaf die Retirement Fund Web se administrateurs ontvang om die datum te gee waarop Desember se bydraes tot die Pensioenfonds gelaai kan word. Handel dit asseblief af voor julle sluit om te verseker dat die sperdatum in Januarie nie gemis word nie.

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Taakspan Predikantesake se skrywe in verband met die vergoedingskale van leraars is reeds aan kerkkantore en leraars gestuur. Let asseblief op dat die finale syfers vir die reistoelae eers beskikbaar sal wees nadat die staat se begroting gedien het in Februarie. Ons gee dit dadelik deur sodra dit bekend is.

Die Algemene Sinode vergader in Oktober 2019. Lourens Bosman, Algemene Bestuurder in die kantoor, vra insette vanaf sinodes oor temas wat ons reken aan die orde behoort te kom gedurende daardie sitting.

Ons Sinodale Diensraad het besluit om vroeg in Januarie 2019 vir ons Ringe te vra om terugvoer hieroor vanaf gemeentes te vra. Ons  kompileer dit dan en gee dit einde Januarie deur aan Lourens. Kyk uit vir hierdie skrywe!

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Daar was een wysiging – die datum van ons Februarie-vergadering van die Sinodale Diensraad

 

 

datums 2019

BYBEL-MEDIA

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan nou geplaas word. Julle kerkkantoor kan nie sonder hierdie hulpmiddel nie!

Bybel-Media se Nuusbrief vertel oor die nuwe Kerkbode. Hulle gee ook inligting oor die nuwe uitgawe van die LiG.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

Baie geluk aan almal wat in hierdie feestyd verjaar.candles

7 Desember –  Gideon du Toit, Lyttelton-Noord, dsgideondutoit@gmail.com
18 Desember –  Willem Esterhuizen, Witbank-Panorama, dswillem@ngpanorama.co.za
19 Desember –  Niekie Rothmann, Meyerspark, nicrothmann@gmail.com
21 Desember –  Frikkie Coetzee, Lux Mundi, fcoetzee@luxmundi.org.za
21 Desember –  Johannes van der Merwe, Alkmaar, ephesians321@me.com
22 Desember –  Hancke van Blerk, Piet Retief, hanckevb@gmail.com
23 Desember –  Raymond Kramm, Ligkruis, rtkramm@msn.com
23 Desember –  Adriaan van Tonder, Tzaneen-Wolkberg, ajpvtonder@mweb.co.za
25 Desember –  Ian Dubery, Moreletapark, ian@moreleta.co.za
25 Desember –  Hendrik Groenewald, Groblersdal, dsgroene@lantic.net
25 Desember –  Maartje van der Westhuizen, Elarduspark, maartje@ngelarduspark.org.za
31 Desember –  Charl van Schalkwyk, Volksrust, charlvanschalkwyk@gmail.com
1 Januarie –  Eddie le Roux, Witrivier, eddie@ngwitrivier.co.za
4 Januarie –  Charles Janse van Rensburg, Amersfoort, kleinplant@yahoo.com
5 Januarie –  Carine Botha, Blinkpan, botha.carine@gmail.com
5 Januarie –  Ernst Breet, Krielpark, ebreet8@gmail.com
5 Januarie –  Kobus Mey, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com
7 Januarie – Andre Peasley, Moreletapark, andre@moreleta.co.za
8 Januarie – Nelus Niemandt, Dosent UP, nelus@pixie.co.za
9 Januarie – Rika van Vuren, Middelburg-Suid, fmvanvuren@gmail.com
13 Januarie – Dif Ehlers, Debruinpark-Ermelo, difehlers@gmail.com
14 Januarie – Thabo Pienaar, Graskop, thabo@pienaar.info
14 Januarie – Jan Venter, Pierre van Ryneveld, jan@pvr.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

28 November –  Marius Crouse, Goedgegun-Swaziland 2009, marius.crouse@gmail.com
29 November –  Jan Roos, Volksrust 2002 
8 Desember –  Pieter Poley, Paardekop 2004, pieterpoley@gmail.com
9 Desember –  Leon du Toit, VGKSA Embhuleni 2012, leondutoit2012@gmail.com
11 Desember –  Danie Haasbroek, Moreletapark 2015, daniehaasbroek@gmail.com
12 Desember –  Johann Fourie, Pretoria-Faerie Glen 2010, johannfourie60@gmail.com
12 Desember –  Andries van Heerden, PSD Barmhartigheid 1989, ajnvanheerden@gmail.co.za
15 Desember –  Riaan Pienaar, kerksondermure 2012, riaan@ksm.co.za
15 Desember –  Morkel Smuts, Lyttelton-Oos 1989, 072 621 0697
21 Desember –  Pierre Rossouw, Algemene Sinode Direkteur Inligting 1991, 083 952 4025
2 Januarie –  Wikus Jacobs, Hendrina 2003, inter2000@telkomsa.net
5 Januarie – Quintus Smit, Silvertonkruin 2003, qcml@mweb.co.za
5 Januarie –  Koos Burger, Lux Mundi 2010, kburger@luxmundi.org.za
8 Januarie – du Toit van der Merwe, Christ Audio Visuele Aksie (CAVA) 1994, toit155@telkomsa.net
14 Januarie – Louis Dressel, PSD Jeug, Algemene Sinode 2006, ldress1@hotmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

1 Desember –  Burgersfort, ngkerkburgersfort@telkomsa.net (62)
3 Desember –  Amersfoort, ngkamersfoort@gmail.com (151)
3 Desember –  Graskop, ngkerkgraskop@telkomsa.net (86)
7 Januarie – Lydenburg, nglydenburg@lantic.net
7 Januarie – Nelspruit, admin@ngknelspruit.co.za
7 Januarie – Sabie, ngkerksabie@fdcsnet.co.z
9 Januarie – Roossenekal, rianda@jcatt.co.za

Groete tot 15 Januarie 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Print Friendly