FAMILIENUUS 351

familienuus kop

13 November 2018

Familienuus 351

UIT ONS SINODEHUIS

Hierdie is ons voorlaaste Familienuus vir 2018. Die jaar druk ons nou in 'n hoek vas, die werk is nog baie en die tyd word al minder!

Sterkte vir alles wat nog oor jou tafel kom…

Francois Retief  

LERAARS

Gerrit Vosloo is op 11 November as leraar van Nelspruit-Suid bevestig.

PENSIOENFONDS

Familiebrief 2018/6 is per epos na al die predikante en kerkkantore gestuur met skrywe insake Predikante Pensioenfonds. Baie belangrik.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons "kampleier", Jurgens de Jager, vertel dat hy weer vir prof Jan van der Watt gereël het as spreker. Volgende jaar praat hy met ons oor Openbaring.

ALGEMENE SINODE

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, neem tans waar as voorsitter van die Algemene Sinode se Moderatuur.  Sterkte, Dirkie.  Nelis Janse van Rensburg het ernstige rugprobleme en word later hierdie week weer daarvoor geopereer. Daarna sal hy etlike maande buite aksie wees. Kom ons onthou vir Nelis in ons gebede.

Die Algemene Taakspan Fondse en Bates vergader Woensdag. Ons gee die inligting oor die Vergoedingsriglyne sodra ons die goedgekeurde weergawe daarvan ontvang het.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Daar was een wysiging – die datum van ons Februarie-vergadering van die Sinodale Diensraad

datums 2019

SKAKELS NA AANBIEDINGS TYDENS ONS SINODESITTING

Ons plaas weer die skakels na hierdie aanbiedings van ons Sinodesitting op die hoofblad van ons webwerf www.sinoos.co.za

Marius Nel se Powerpoint

Dirkie van der Spuy se Nagmaalsdiens

Bybel-Media se kort video

Dewyk Ungerer se Powerpoint oor Grondwet, landswet en kerkwet.

TOERUSTING

Bekendstelling van Willem Nicol se nuwe boek "GENOOI OM TE VOLG. Ervaar die lewe van die aardse Jesus." Neels Jackson, redakteur van Die Kerkbode, gesels met die skrywer tydens hierdie geleentheid op Woensdagaand 14 November om 19:00 by Stellastraatgemeente, Stellastraat 158, Waterkloof, Pretoria. Dis 'n bottel- en bord-aand, maar wyn word voorsien. (Bring jou eie eetgoed en enige ander drinkgoed.)

 

GEMEENTE

Lynnwoodrif vertel van hulle Kuier- en Kersmark op 23 November.

Witrivier bied aan: 'n 40 dae landswye veldtog oor HOOP.

 

Dit behels

  • Riglyne vir Kleingroepleiers en Kleingroepe
  • 6 Preke oor hoop wat by die kleingroeptema’s pas (GRATIS).
  • 'n Spesiale nuwe lied wat geskryf is oor HOOP
  • Riglyne hoe om 'n veldtog te organiseer
  • Riglyne hoe om kleingroepleiers toe te rus

Ons gesamentlike afskop in 2019 is op die 27ste Januarie.

Leraars en kerkkantore kan net hier kliek om te bestel: http://eshop.bybelmedia.org.za/product/van-wanhoop-na-hoop-leiersgids/

www.ngwitrivier.co.za    /     www.selgroepe.co.za 

BYBEL-MEDIA

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan nou geplaas word. Julle kerkkantoor kan nie sonder hierdie hulpmiddel nie!  Bestel asseblief by Bybel-Media.

CLF

Hier kry jy vandag inligting oor Bybels en nog Bybels en nog…

JAPAN

Ons plaas graag weer die nuusbrief van ons kollegas wat hier met 'n baie besonderse bediening besig is.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 November – Leon Westhof, Elarduspark, leonwesthof@ngelarduspark.org.za
14 November – Louis Pienaar, Nelspruit-Suid, louis@ngnelspruitsuid.co.za
17 November – Peet Boshoff, Witbank, boshoffphb@telkomsa.net
22 November – Johan Koen, Burgersfort, koenj@intekom.co.za
25 November – Chris Bester, Ligkruis, christkids@vodamail.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

Ons het verlede week eers verneem dat ds Johan van Vuren in Mei oorlede is. Hy was as kapelaan by Korrektiewe Dienste betrokke en het in 1993 by Zonderwater geëmeriteer.

19 November – Eugen Kruger, Skuilkrans 1997, ellakruger@mailsurf.co.za
19 November – Koos Louw, Hho-Hho Swaziland 1993, kalouw@gmail.com
21 November – Gawie Jordaan, VGKSA Lepelle 1995, dibukeng@absamail.co.za
21 November – Rikus Geyer, Adjunk Uitv Hoof Bybelgenootskap 2011, rikusgeyer7@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

13 November – Machado-Boven, kantoor@ngboma.com (106)
15 November – Lydenburg-Suid, suidlyd@intekom.co.za (49)
16 November – Merlindale, ngmerlindale083@gmail.com (69)
16 November – Tzaneen, ngtzan@mweb.co.za (72)
17 November – Gravelotte, nggravelotte@outlook.com (67)
18 November – Doornkloof, kantoor@dkfk.co.za (45)
22 November – Kragveld, ngkragveld@gmail.com (39)
23 November – Alkmaar, ngkerk@alkmaar.co.za (61)
24 November – Middelburg-Suid, admin@midsuid.co.za (67)

Groete tot 27 November 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Print Friendly