Familienuus 344

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Dis lekker koud in hierdie dae. Ons kla oor die krag wat nie altyd aan is nie. Ons maak allerlei planne om warm te bly: verwarmers, kaggels en komberse.

Gelowiges  wat met die hart van Jesus Christus in die gemeenskap leef, behoort ook in hierdie dae raak te sien dat daar baie mense is wat nie warm kan kom nie. Hulle blyplekke, hulle omstandighede, hulle "klerekaste" en hulle bronne maak dit net nie moontlik nie.

Baie gemeentes is met projekte besig om hier 'n verskil te maak. Die getuienisse wat ek hoor, is dat dit ook 'n verskil maak in die harte van hulle wat gee. Daar is groter sensitiwiteit en meer bewustheid van ander se leefwêreld.

Geestelike groei vra om al-hoe-meer 'n hart soos Jesus te kry…

Francois Retief

–oOo–

PREDIKANTE

Gert van der Merwe is op 22 Julie by Lynnwoodrif bevestig.

Sebastiaan en Natasha van Dyk van Lux Mundi het op 10 Junie ouers geword van Ivan. Baie geluk – en sterkte vir die winternagte se opstaan!

Annelize de Wet het op 30 Junie demissie ontvang by kerksondermure om haar roeping as sendeling in Kenia te gaan uitleef.

PROJEKTE

Skolebediening: as jy nie elke geleentheid benut om kinders in ons skole te bedien met die Evangelie van Jesus Christus nie, mis jy 'n baie groot deel van jou jeugbediening. Die vraag is: Hoe doen ek skolebediening?

Hier is die antwoord!

Johan Koen van ons Missionale Gemeentes-span vertel van Nuwe Geloofsgemeenskappe – die bediening van mense wat nie normaalweg deel van die bestaande bediening is nie. As  julle hiermee besig is, wil Johan graag julle storie hieroor hoor...

Missionale Byeenkoms

Dit is weer tyd vir ons Missionale Byeenkoms en ons glo dat jul elkeen in die laaste paar maande al weer saam met jul gemeentes gegroei het op die Missionale Reis.  Om gestuurde kerk te wees is die fokus wat maak dat ons perspektief behou in goeie en slegte tye.  Die byeenkoms vind plaas op 2 en 3 Augustus by Kruisrivier.  Ons arriveer tussen 12:00 en 13:00 op Donderdag en vertrek weer om 14:00 op Vrydag.   By die laaste byeenkoms het julle onder andere lekker saam gepraat oor Missionaliteit as 'n nuwe lewenstyl in jou eie lewe en ook in die lewe van die gemeente.  Julle het ook saam gesels oor Missionale Transformasie.   Ons sal baie graag by mekaar wil hoor wat het die Here in die tussentyd in jul lewens en gemeentes gedoen.  Lourens Bosman gaan ook die tyd saam met ons spandeer en met ons gesels oor die nuwe groei en ontwikkeling in die kerk rondom Missionaliteit.  Ons is besig om die finale program bymekaar te sit en stuur dit deur sodra dit gefinaliseer is.  Intussen moet ons getalle vasmaak en word jy uitgenooi.  Laat weet sommer nou asseblief vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za of jy dit gaan bywoon.   Ons moet getalle vasmaak en waardeer jou spoedige reaksie!

Die Projekspan vir Ekologie reël 'n naweekvoetslaan by Mount Komati River Lodge –  geleë op die Middelveld van Mpumulanga vanaf 30 November tot 2 Desember 2018.   Om saam te stap en jou plek te bespreek, moet jy so gou as moontlik die inskrywingsvorm stuur na Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Daar is net plek vir 24 persone. Vir volledige inligting en die inskrywingsvorm, lees hier

Seisoen van Menswaardigheid

Leon Westhoff vertel ons van 'n unieke manier om oor hierdie belangrike saak ingelig te word. Prof Dirkie Smit se lesings sal jou ook 'n handvol VBO-punte besorg – maar jy sal bietjie moet werk hiervoor!

Ekofaktorkamp

Die Projekspan vir Ekologie reël weer 'n Ekofaktorkamp vir alle Graad 5 en 6 leerders vanaf 30 September tot 3 Oktober 2018. Die kamp word soos verlede jaar, weer gehou by Bergenrivier (tussen Bronkhorstspruit, Groblersdal en Witbank).  By hierdie jaar se kamp gaan by die voëls en insekte geleer word waar my plek in die ekosisteem is sodat daar vir almal en alles genoeg is om te kan lewe op aarde.   

Die koste is R400-00. Skryf in by Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 012 804 9543.  Die sluitingsdatum is 19 September.  Lees hier meer.

Retreat vir predikante

'n Retreat vir predikante vind hierdie jaar plaas vanaf 13 tot 16 Augustus by die Maria Trost Retreatsentrum naby Lydenburg.  Die koste is R500 per persoon vir 3 nagte – enkel akkommodasie en etes ingesluit.  12 VBO punte word toegeken vir bywoning.  Vir meer besonderhede skakel Jaco van Niekerk by 082 804 1810.  Bespreek by Tersia voor 6 Augustus by ontvangs@sinoos.co.za  Lees hier meer.

ONDERSTEUNING

Argief:  Aangesien ons baie navrae kry uit die handregisterstelsel, wil ons weer 'n ernstige beroep op gemeentes doen om hul handregisters, doop- en belydende-lidmate asook Huweliksregisters (voor 1973) asseblief na die Sinodehuis te stuur vir veilige bewaring.

VERGADERINGS

Die Sinodale Diensraad het op 18 Julie vergader om te besin oor Sinode-wees in vandag se dae. Dit was 'n verrykende en terselfdertyd uitdagende gesprek. Ons voel uitgedaag om te verseker dat ons steeds gemeentes en leraars se behoeftes aanspreek. Daar is baie mooi nuwe inisiatiewe – hou ons sinodesitting dop!

Teen die einde van verlede kwartaal het ons jonger leraars onder leiding van twee van ons Sinodale Diensraad-lede, Maartje van der Westhuizen en Gerrit Vosloo, vergader om te gesels oor hulle belewenis van ons as sinode.  Dit was lekker om ons jong predikante te kon hoor. Ons sien uit na die insette van jonger stemme. Ons wil 'n familie wees waar ouer en jonger leraars tuis voel, geag word en waarde kan toevoeg tot die funksionering van die Sinode.

Die volgende Ringsittings vind plaas:

Lyttelton:  29 Julie by Midrand
Wakkerstroom:  29-30 Julie by Paardekop
Witbank:  5 Augustus by Witbank-Panorama
Ermelo:  6 Augustus by Morgenzon

ALGEMENE SINODE

Kerkspieël Gemeentevraelys 2018

Lourens Bosman vra mooi: sal julle asseblief 'n tydjie afknyp om Kerkspieël Gemeentevraelys 2018 te voltooi en aanlyn in te vul? Indien julle enige probleme ondervind of nog nie die vraelys ontvang het nie skakel asb dringend met Ester Steyn by kerkspieel@ngkerk.org.za tel: 012 342 0092 of sel 0823254088

Ons sal dit só waardeer!

Dankdag vir Reën

Die Algemene Sinode oordeel dat 2 September as Dankdag vir die uitkoms wat die Here gegee het, geoormerk word. Uiteraard is hierdie meer van toepassing op ons suidelike sinodes maar as gelowiges deel ons is mekaar se lief en leed. Ons gemeentes kan dit ook inrig as 'n Gebedsdag waarin ons almal se afhanklikheid van die sorg van ons Vader verklaar en bely word.

'n Konsep Gedragskode vir Godsdienste in Suid-Afrika

Hier is geleentheid om insette te lewer in die dokument waaraan prof Pieter Coertzen en sy span werk.

Taize-byeenkoms

Ons het hierdie skrywe vanaf die kantoor van die Algemene Sekretaris ontvang:

In 2019 word 'n weeklange samekoms van die Taizé-gemeenskap in die Kaapstad beplan.  Daar word beoog om plus minus 6000 jongmense by die geleentheid te betrek. Die byeenkoms sal fokus op kerkeenheid en die ekumeniese verhoudings. Dit is 'n kosbare geleentheid vir ons jongmense tussen 18-35.

 Ons verneem graag of daar uit julle sinode persone is wat belangstel in Taizé en kontemplatiewe spiritualiteit of wat verantwoordelik is vir die jeug.  Indien wel, sal ons bly wees as julle hulle kan inlig van die vergadering met Vader Luc en Norbert van Tiazé, wat by die Algemene Sinode Kantore beplan word vir 27 September om 14:00Ter wille van beplanning wil ons versoek dat belangstellendes hulle teenwoordigheid  by Sophia de Kock (sophiadk@ngkerk.org.za) voor / op 14 September bevestig.

 GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media se Nuusbrief word hier aangeheg. Hierdie week gaan dit oor LiG en die Kerkbode. Een van ons gemeentes, Doornkloof, is op die voorblad van die Kerkbode! 

Hulle vertel ook van 'n opwindende nuwe  Bybelboek-reeks

Excelsus stel 'n kursus in Spirituele Begeleiding bekend.

Excelsus vertel ook van 'n oggendgeleentheid oor Spiritual en Emotional Health in Full Time Ministry met Nancy Schongalla-Bowman, Director of Student Counselling, Princeton Theological Seminary.  Dit word op 7 Augustus aangebied.

Excelsus gee ook inligting oor 'n  Werkswinkel oor die Opleiding van Begeleiers van 'n Bedieningsdiagnose in Gemeentes. Dit word deur prof Malan Nel aangebied. Hy skryf hier volledig oor hierdie geleentheid.

Lentekonferensie 2018 vind plaas op 18 – 20 September. Die volledige programgids is hier beskikbaar.

Kom ontmoet professor Stefan Paas van die Vrije Universiteit in Amsterdam: op 8 Augustus het leraars die geleentheid om 'n oggend saam met een van die voorste missioloë  in die wêreld deur te bring. Die gesprek handel oor sekularisasie en missionale kerkwees. 'n Volledige pamflet vertel meer.

CMR Mpumalanga deel met ons 'n storie van hoop.

EMERITI

Prof Andrie du Toit – voorheen Nuwe Testamentikus aan die Universiteit van Pretoria – is verlede week oorlede. Sy gedenkdiens vind Vrydag 27 Julie om 11:00 plaas in die NG Kerk Valleisig.

Hy het met sy kennis, geloof en menswees 'n hele geslag leraars geraak. Ons eer die Here vir sy lewe en werk.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 6 Augustus 2018 verjaar.

Gemeentes:

24 Julie – Badplaas, ngkerkbadplaas@tiscali.co.za (45)
25 Julie – Debruinpark-Ermelo, ngkdeberm@telkomsa.net (45)
29 Julie – Moreletapark, info@moreleta.co.za (33)
3 Augustus – Witbank-Vallei, ngwitbank.vallei@gmail.com (38)
4 Augustus – Ermelo-Oos, skriba@ermoos.co.za (62)

Emeriti:

30 Julie – Neels van Zyl, Olifantsfontein 2011, vanzyl.neels@gmail.com
3 Augustus – Steph Combrinck, Lyttelton 2005, sc.steph.combrinck@gmail.com

Predikante:

24 Julie – Danie Veldsman, Dosent UP, danie.veldsman@up.ac.za
25 Julie – Pierre Engelbrecht, Valleisig, pierreengelbrecht1@gmail.com
26 Julie – Anton Badenhorst, Pretoria-Oosterlig, anton@oosterlig.co.za
2 Augustus – Cas Wepener, Dosent UP, cas.wepener@up.ac.za
3 Augustus – Neels Müller, Pretoria-Oosterlig, neels@oosterlig.co.za
4 Augustus – Christie Smit, Lydenburg, christiepos@gmail.com
4 Augustus – Chris Swart, Doornkloof, chris@dkfk.co.za
5 Augustus – Uli Trümpelmann, Malelane, ulitrump@icloud.com
6 Augustus – Alphonso Groenewald, Dosent UP, alphonso.groenewald@up.ac.za
6 Augustus – Dirk Human, Dosent UP, dirk.human@up.ac.za

Groete tot 7 Augustus 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

image_pdfimage_print