FAMILIENUUS 339

2018 FAMILIENUUS HEADER

24 April 2018

Familienuus 339

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Die nuwe taal van missionale kerkwees kom eintlik al van baie ver terug in ons geskiedenis. Ons gelowige voorouers het al verstaan van "met die Lig na die gemeenskap." Gaan lees maar die verhale van sendinghospitale, kinderhuise, skole en ouetehuise wat deur die NG Kerk tot stand gekom het. Dis deel van ons geloofswortels om "nie ter wille van onsself nie" kerk te wees.

Dis vir só 'n kerk dat die opgestane Jesus Christus in Paastyd sê: "aan My behoort alle mag in die hemel en op die aarde" en "Ek is met julle, al die dae, tot aan die voleinding van die wêreld."

Waarvoor wag ons?

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

PC Pretorius van Fochville-Noord het die beroep na Moreletapark aanvaar.

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Maak 'n aantekening in jul Jaarboeke dat Badplaas se telefoonnommer moet wees 071 277 8124.

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Michiel van der Merwe is vanjaar se spreker. Lees meer oor hom asook die program van die dag.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – ons hoofblad bevat nou ook skakels na eKerkbode, CMR Gauteng-Oos asook CMR Mpumalanga.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is. Kontak Cathy Odendaal by finans@sinoos.co.za met navrae. Ons help graag.

Die kantore van die Sinodehuis sal op Maandag 30 April gesluit wees.

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting. Hier is belangrike inligting oor die geleentheid:

Ons het reeds op 12 April vir gemeentes hiervan kennis gegee en die geloofsbriewe aangeheg. Dis ook beskikbaar by hierdie skakel.

Die lys van beskikbare gastehuise is aan kerkkantore deurgegee. Ons heg dit weer hier aan.

Afgevaardigdes wat spesiale eetbehoeftes het, moet ons asseblief so gou moontlik laat weet sodat ons spyseniers daarvoor voorsiening kan maak. (dis nou nie as jy broccoli wil ruil vir KFC nie!)

GESAMENTLIKE WERK

BMBybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg.  Daar is inligting oor die  Mei-uitgawe van LiG en die Liedboek van die Kerk. Hulle Pinkster-produkte word oor bekendgestel.

 

CLF CLF heg 'n kort skrywe aan (23 – 27 April).

 

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg. Kom ons onthou hierdie bediening in ons voorbidding.

HEFSIBA INSTITUTO SUPERIOR CRISTÃO (HEFSIBA INSTITUTE FOR CHRISTIAN HIGHER EDUCATION) is die opleidinginstansie van die IGREJA REFORMADA EM MOÇAMBIQUE (IRM) in Mosambiek.

Oostelike Sinode loop reeds vir baie jare 'n pad met Hefsiba. Vanjaar kon ons finansiële bydrae Hefsiba help om 'n fotokopieërmasjien aan te skaf. Vir ons klink dit soos min, maar vir hulle is dit 'n reuse geskenk. Ons doen dit graag, want daar is mense wat deur die Here geroep is om onder baie uitdagende omstandighede predikante op te lei om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig.

 

Hulle het 'n skrywe en 'n paar foto's gestuur om dankie te sê – dit was vir ons lekker om dit te kon gee.

Carl Louwrens van Krugerwildtuin is ons kontakpersoon met die IRM. Ons oorweeg 'n besoek later in die jaar. Laat weet vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za as jy wil saamgaan.   

NOVO VENNOOTSKAP

Onthou die vergadering van die Novo Vennootskap op 8 Mei, Skuilkrans NG Gemeente om 8:30 vir 09:00.  Gemeentes wat in Mosambiek betrokke is word uitgenooi om verteenwoordigers te stuur na die jaarlikse vergadering van die Novo Vennootskap.  Kerkleiers van die IRM bring ons op hoogte van die situasie in Mosambiek en fokus in besonder op die werk van die Igrecia de Reformada em Moçambique, Novo Sinode. 

Hierdie is 'n besondere geleentheid om bande te smee met  leraars van die IRM en kontak te maak met ander gemeentes wat ook in Mosambiek werk.  Nooi gerus almal waarvan julle bewus is wat in Mosambiek betrokke is uit na die byeenkoms.  Bevestig  asseblief so spoedig moontlik by crl@telkomsa.net wie die vergadering sal bywoon, aangesien ons kollegas uit Mosambiek heelwat reëlings moet tref vir hulle koms na SA.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 7 Mei 2018 verjaar.

Gemeentes:

24 April – Nelspruit-Westergloed, admin@westergloed.co.za (44)
30 April – Amsterdam, ngamsterdam@vodamail.co.za (108)
2 Mei – Ligkruis, ngligkruis@telkomsa.net (36)
4 Mei – Laeveld, dewaldrika@telkomsa.net (89)
6 Mei – Belfast, ngkbelfast@lantic.net (119)

Emeriti:

2 Mei – Andre Venter, Doornkloof 2010, denventer@absamail.co.za
3 Mei – Francois Fourie, Pretoria-Oosterlig 2011, fouriefrancois@telkomsa.net
5 Mei – Adrio König, Prof Unisa Sistematiese Teologie 1996, adk@3gi.co.za

Predikante:

24 April – Ivan Skinner, kerksondermure, ivan@veritascollege.org
26 April – Ben Blom, Belfast, benblom@me.com
26 April – Janlu Kuyler, Moreletapark, janlu@moreleta.co.za
27 April – Casper Booy, Middelburg-Kanonkop, chbooy@telkomsa.net
29 April – Manie Groenewald, Lyttelton-Oos, maniegmax@gmail.com
1 Mei – Kobus de Leeuw, Middelburg-Suid, kobus@midsuid.co.za
3 Mei – Nelis Lindeque, Doornkloof, cjl@mweb.co.za
4 Mei – Jaco van Niekerk, Ermelo, jacovanniekerk.ermelo@gmail.com
5 Mei – Jan Potgieter, Belfast, janhendrik@lantic.net
5 Mei – Dewald Vermaak, Laeveld, dewaldrika7@gmail.com

Personeel:

24 April – Cathy Odendaal, Bedryfsbestuurder, finans@sinoos.co.za

Groete tot 8 Mei 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

 

image_pdfimage_print
Print Friendly