FAMILIENUUS 338

 

2018 FAMILIENUUS HEADER

10 April 2018

Familienuus 338

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Dis Paastyd! Ons kan leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Ons kan dien en werk en preek en omgee omdat ons 'n Lewende Here het. Mag hierdie voorreg jou telkens oorweldig…

Francois Retief

 

–ooOoo–

PREDIKANTE

Lieze Meiring word op 15 April by Elarduspark  bevestig.

Christiaan Ackermann het op 1 April by Silvertonkruin diens aanvaar as vastetermynleraar.

Manie Groenewald het die beroep na Lyttelton-Oos aanvaar en is op 8 April daar bevestig.

Moreletapark het vir PC Pretorius van Fochville-Noord beroep.

Yolande Steenkamp het op 28 Februarie demissie ontvang by Lyttelton met die verstryking van haar diensooreenkoms.

Karin en Johan Steyn van Tygerpoort het op 19 Maart 'n babadogter ryker geword. Baie geluk met Nina!

 

GEMEENTES

Die Handelinge van ons Voetsoolsinodesittings is op ons webwerf beskikbaar. Gebruik dit vir die voortgaande gesprek oor julle gemeente se missionale kerkwees.

Ons het 'n vorige keer die NCLS-navorsing hier bekend gestel. Ons doen dit weer want hierdie is 'n uitstekende hulpmiddel vir gemeentes. Jy gaan jou gemeente leer ken op 'n vlak wat andersins nie sommer moontlik is nie – en dit met data wat geverifieer en wetenskaplik verantwoordbaar is. Niks van "die mense sê…" nie!

Oorweeg dit asseblief om hieraan deel te neem – ons heg Lourens Bosman se skrywe met al die inligting weer hierby aan.

 

PROJEKTE

Die jaarlikse Herfskonferensie vir die vroue van Oostelike Sinode vind op 19 Mei by Skuilkrans plaas. Dis altyd 'n mooi geleentheid. Lees hier meer oor die dag.

 

#imagine 2018

Herman Matthee gee vir ons terugvoer oor die afgelope naweek se byeenkomste wat landswyd plaasgevind het.

 

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die elektroniese weergawe van Familiereëls 2016 asook die NG Kerk se Kerorde 2015.

Die Excel-dokument wat vir die 2017/2018 finansiële state gebruik moet word, is vroeër reeds aan kerkkantore gestuur. Dis die enigste weergawe wat gemeentes moet gebruik. Maak seker dat die persoon wat die state opstel, hierdie dokument het. Dit is ook op ons webwerf beskikbaar.

'n Skrywe met die besonderhede van hierdie kwartaal (Maart – Mei) se Sinodale Bydraes is op 19 Maart uitgestuur. Let asseblief op dat hierdie 'n voorlopige bedrag is gegrond op die vorige jaar se syfers. Ons kan die finale bedrag vir 2018/2019 eers bereken as die finansiële state van 2017/2018 almal in is.

 

Die Tussenorde, soos goedgekeur deur die Algemene Sinode, is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

 

Die kontakbesonderhede van leraars is vir die Pensioenkantoor baie belangrik. Die verkeerde of verouderde inligting veroorsaak dat die kantoor nie met leraars kan kommunikeer nie. Kerkkantore moet op die Retirement Fund Web-blad toesien dat die inligting korrek is.

Theo Smith, die bestuurder van die Pensioenkantoor, se nommer is 012-342 0415.

 

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

 

VERGADERINGS

Maak seker dat 21 – 23 Oktober 2018 duidelik op julle kalender aangeteken is. Dis dan Oostelike Sinode se sitting.  Die geloofsbriewe word nog in hierdie week aan kerkkantore uitgestuur. Hanteer dit asseblief op die volgende kerkraadsvergadering sodat ons die inligting teen 30 Junie 2018 by die Sinodehuis kan hê.

 

GEMEENTES AAN DIE WERK

Ons het 'n skrywe ontvang oor die Pionierskursus vir die Ontwikkeling van Nuwe Geloofsgemeenskappe. Die doel van die kursus is om leiers van klein spanne op te lei en te ontwikkel om verhoudinge met nie-Christene te bou, die Evangelie aan hulle te verkondig en hulle in die konteks van 'n nuwe geloofsgemeenskap te dissipel. Hierdie kursus word ook in die Pretoria/Johannesburg-omgewing aangebied.

'n Bekendstellingsgeleentheid hieroor vind op 19 April plaas by die NG Kerk Kempton-Kruin in Kemptonpark. Lees meer besonderhede hier .

 

GESAMENTLIKE WERK

BM      Bybel-Media  se Nuusbrief word hier aangeheg. Daar is inligting oor die  Mei-uitgawe van LiG en die Liedboek van die Kerk. Hulle kontakbesonderhede vir bestellings en ander  inligting word ook gegee.

 

excelsusgee inligting oor 'n missionale kerkwees-gesprek met Frank Wevers.

 

Die CMR deel weer met ons 'n storie van hoop. Onthou: hulle is ons naaste missionale vennoot – leef en werk dan naby aan mekaar.

 

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 23 April 2018 verjaar.

Gemeentes:

14 April – Piet Retief, reikop@telkomsa.net (30)
15 April – Wakkerstroom, admin@wakkerstroomngk.org.za (157)
17 April – Pretoria-Faerie Glen, kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za (41)
20 April – Lyttelton-Noord, kerkkantoor@omgeekerk.co.za (57)
21 April – Paardekop, ounooi1@telkomsa.net (97)
22 April – Lyttelton, kantoor@nglyttelton.org.za (74)

Emeriti:

13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007, nicjgrobler@gmail.com
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009, faurelouw@ngelarduspark.org.za
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013, barryffc@mweb.co.za
18 April – Jan Grey, Pretoria-Oosterlig 2008, drjangrey@gmail.com

Predikante:

13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid, berit@live.co.za
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig, hnienabersa@gmail.com
23 April – Gavin Meistre, Pretoria-Garsfontein, gavin@nggars.org.za

 

 

Groete tot 24 April  2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

Lig na gemeenskap

 

image_pdfimage_print