FAMILIENUUS 336

2018 FAMILIENUUS HEADER

6 Maart 2018

Familienuus 336

 

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!

Lydenstyd bring ons ook uit by die wonderlike voorreg om God as ons Vader te mag ken. Hy is nie ver nie. Hy is nie afwesig nie. Hy is nie vir ons vreemd nie. Ons hoef Hom nie te probeer beïndruk nie. Hy maak ons erfgename. Deur sy Gees oortuig Hy ons dat ons nou kinders van God is.

Wat 'n voorreg…

Francois Retief

–ooOoo–

PREDIKANTE

Nico Swart van Skuilkrans het sy Sabbatstyd op 'n unieke manier deurgebring. Die Kerkbode het 'n berig hieroor geplaas. Dis inspirerend en verrykend. Dankie, Nico!

Johan Koen van Burgersfort het verlede Donderdag 'n baie groot hartoperasie gehad. Die operasie was suksesvol en Johan is op die herstelpad. Ons bid vir hom en Betsie en die gesin.

Ons bid ook vir Casper Booy van Middelburg-Kanonkop se gesondheid.

'n Geloofsfamilie deel graag lief en leed met mekaar. Hou ons asseblief ingelig hier by die Sinodehuis.

Kobie Fourie het op 28 Februarie geëmeriteer by Elarduspark.

Lieze Meiring van Skuilkrans is beroep na Elarduspark.

Lyttelton-Oos het Manie Groenewald as leraar beroep.


Predikantekonferensie 2018 Die besprekings kom vinnig in. Dis lekker om die entoesiasme van ons leraars hieroor te hoor. Gou spring as jy nog plek wil hê. E-pos Tersia by ontvangs@sinoos.co.za  Die skrywe wat vanaf die Sinodehuis uitgegaan het, kan hier gekry word.

Struwig Eko Reservaat het 'n geleentheid spesiaal vir leraars op 9 – 11 April. Kom kuier op hierdie wonderlike plek en kyk hoe jy dit kan benut vir jou gemeente. Jurgens de Jager van Witrivier kan jou alles hiervan vertel.

GEMEENTES

Ons Voetsoolsinodesittings het Die Kerkbode gehaal. Neels Jackson was teenwoordig by die Garsfontein-geleentheid en het 'n hele bladsy aan ons geleentheid afgestaan. Dankie, Neels!

Vers 5 wou nie weggaan nie
Die doel is om die Evangelie uit te dra
Tekste vir missionale kerkwees

Die Sinodale Diensraad sal ook graag verhale wil hoor oor hoe die proses verder in gemeentes verloop het na aanleiding van die missionale beplanning tydens sessie 3. Laat weet ons…

PROJEKTE

Stuur sommer nou dadelik jou e-pos na ontvangs@sinoos.co.za om jou inskrywing vir die mpa se Leraarsondersteuningsgeleentheid op 26 – 27 Maart te bevestig.

Hierdie is een van Oostelike Sinode se projekte om leraars toe te rus en te ondersteun. Benut asseblief die geleentheid.  'n Pamflet met besonderhede word hier aangeheg.

Ons Kleingemeente-span doen groot dinge! Op 15 Maart besoek Frederick Marais ons met inligting oor die Volhoubare Missionale Kerkwees Gespreksbord wat hulle ontwikkel het om gemeentes te help met die gesprek oor volhoubare missionale kerkwees. Ons het al vroeër insae hierin gehad – en dis 'n praktiese, eenvoudige stuk gereedskap om met hierdie gesprek te help.

Die pakket kos R250 – en Frederick kan dit saambring vir gemeentes wat vooraf bestel.

Die geleentheid word by Middelburg-Suid gehou vanaf 10:00 tot 16:00.

Skakel gerus met Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) hieroor.

Ons projekspan Missionale Gemeentes hou 'n byeenkoms by Kruisrivier op 15 tot 16 Maart.  Willem Esterhuizen (dswillem@ngpanorama.co.za) reël dit – kontak hom en kom kuier saam oor 'n aktuele saak!

Skolliekampe het oor jare vir tieners baie beteken. Vanjaar vind die Mpumalanga en Gauteng-kamp op Kruisrivier naby Groblersdal plaas op 2 – 8 April.  Lees meer.

Kontak Jaco Schoeman by 071 475 3471 of info@skolliekampe.org.za

Hierdie is een van die projekte wat deur Oostelike Sinode finansiële ondersteuning kry – dis 'n belegging in die lewens van jongmense.

Vir ons Hoërskoolkinders:  ervaar 'n week van natuurbewaring in 'n groot 5 natuurreservaat. 

#imagine 2018:  Vir die tieners van die Oostelike Sinode trek #imagine 2018 'n splinternuwe baadjie aan. Met die nuwe venue naby Bela Bela word die logistieke reëlings rondom die fees vir ons as jeugleiers ook sommer 'n fees.   Lees meer.

ONDERSTEUNING

www.sinoos.co.za  – kry op ons webwerf die opgedateerde Riglyne vir die Vergoedingspakket van Leraars – met die nuwe Reistoelaag-syfers.

Die Predikante Pensioenfonds het dokumente vir die berekening van leraars se pensioenbydraes aan leraars en kerkkantore gestuur. Hierdie skrywe is van die uiterste belang – hiersonder kan julle nie die pakket van die leraar vir die begroting bereken nie.

Die Predikante Pensioenfonds het 'n addisionele geleentheid gereël waartydens hierdie dokument – en die gebruik daarvan – bespreek gaan word: 16 Maart 10:00 – 12:00 by Nelspruit-Suid. Kontak Theo Smith (012-342 0415) hieroor.

Die Vergoedingspakket van leraars sluit 'n bedrag in vir die Reistoelaag. Die aanvanklike skrywe vanaf die Algemene Taakspan Predikantsake het gemeld dat die finale reistoelaag-syfer eers bekend sal wees ná die staat se begroting. Dit gaan oor die belasting-implikasie daarvan. Hierdie syfer is nou bekend. Ons het die oorspronklike dokument aangepas sodat ons net met een dokument werk – kry die inligting op ons webwerf of by hierdie skakel.

Die Tussenorde soos goedgekeur deur die Algemene Sinode is in Kerkorde 2015 opgeneem asook in Familiereëls 2016 op bladsy 285. Dit maak moontlikhede oop vir die gestruktureerde samewerking tussen gemeentes uit die familie van NG Kerke. Benut dit gerus. Daar is tans 'n span van die Algemene Sinode wat aan die implementering hiervan werk. Gesels gerus met Jorrie Potgieter – ons Kerkregkundige – hieroor.

'n Gesprek oor die opleiding van lidmate om as prediker opgelei te word in gemeentes waar daar nie 'n predikant is nie, word tans gevoer. Daar kom nuwe inisiatiewe om hierdie gemeentes te help. Laat weet ons gerus as julle gemeente hierdie behoefte het.

VERGADERINGS

8 Maart          Predikante Pensioenfonds se Bestuurskomitee

12–15 Maart  Algemene Sinode Moderatuur

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, gee op ons webwerf se hoofblad terugvoer oor die afgelope Sinodale Diensraad-vergadering.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Lux Mundi adverteer 'n pos vir 'n musiekleier en administratiewe personeellid.

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinode het 'n skrywe aan President Cyril Ramaphosa gestuur na sy inhuldiging. Ons heg dit hier aan.

GESAMENTLIKE WERK

Die CMR stuur vir ons hierdie storie van hoop

BM    Bybel-Media  Die jongste nuusbrief vertel van Die Kerkbode, 'n nuwe publikasie "Vind jou hoed" en 'n DVD met die interessante titel "Brandstof" – aanbiddingsmusiek uit Flam en die Liedboek.

CLFCLF se jongste publikasie

Die Kuratorium van die Teologiese Fakulteit by Pretoria versoek gemeentes om op 10 Junie 2018 'n biddag en deurkollekte vir die opleiding van teologiese studente te hou. Hulle stuur later 'n kort video met verdere inligting. Teken die datum solank aan.

ANDER INLIGTING

Missie Japan se Nuusflits word hier aangeheg.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 19 Maart 2018 verjaar.

Gemeentes:

9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za (151)
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za (129)
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com (65)
15 Maart – Hazyview, ngkhazy@mweb.co.za (43)

Emeriti:

7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
10 Maart – Barend van der Westhuizen, NGKA Letaba 1998,  084 338 6189
12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za
16 Maart – Pieter Von Wielligh, Middelburg 1995, veravonwielligh@yahoo.com

Predikante:

7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za
13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com
18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com

 

Groete tot 20 Maart  2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print