FAMILIENUUS 332

Paulus vermaan die lidmate van die gemeente in Korinte oor partyskappe en verdeeldheid. Dit pas nie in 'n geloofsgemeenskap nie – en dis goed om dit sommer nou ook weer te hoor.

Tussen die "raas" sê hy ook iets oor die feit dat ons – en dan is dit tog nie net leraars nie – medewerkers van God is. Hy het ons só aangestel. Hy maak ons hiervoor bekwaam.

Dus: leraars en kerkraadslede, en ingenieurs en onderwysers en huisvrouens en sekretaresses, en dan ook boere en dokters en elke ander taak waarmee ons besig kan wees, moet iets vertel van hierdie amp wat ons beklee: medewerkers van God.

Wat 'n ontsaglike voorreg én verantwoordelikheid…

Mag Kersfees 2017 jou weer diep onder die indruk bring van die omvang van God se plan met sy mense in hierdie wêreld. Ons is inderdaad hier om te leef "met die Lig na die gemeenskap!"

Francois Retief

VOETSOOLSINODES

Ons is besig om 'n opwindende program saam te stel vir ons Voetsoolsinodes oor die tema "Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?"

Ons is hard aan die beplan vir Lydenburg-Suid (3 Februarie) en Pretoria-Garsfontein (10 Februarie) se geleenthede. Baie dankie vir die gemeentes wat ons reeds laat weet het hoeveel persone hulle stuur. Dit help ons met die beplanning.

Onthou: hier werk ons nie met afgevaardigdes nie. Kerkrade wys lidmate aan wat meningsvormers in die gemeente is om te kom saamdink oor hierdie aktuele saak.

Ons gaan luister na die Woord, ons gaan mekaar hoor, ons gaan toegerus word – ons gaan entoesiasties daar weggaan!

Ons het reeds verskeie keer hieroor met leraars en gemeentes gekommunikeer. Ons heg weer die Familienuus van 20 Oktober hierby aan – voltooi asseblief die vorm en stuur dit aan die Sinodehuis.

Ons help graag as daar verdere navrae is.

PREDIKANTE

Lourens Bosman van Lux Mundi het die benoeming as Algemene Bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode ontvang. Die primêre fokus van sy pos sal wees om die missionale proses in die NG Kerk te bestuur . Baie geluk, Lourens!

Hendrik Saayman van Moreletapark emeriteer op 31 Desember 2017. Hy tree op Kleinmond af.

Elarduspark het proponent Christiaan Oberholzer beroep. (Hanno Ackerman van Sonstraal het die vorige beroep van die gemeente nie aangeneem nie)

Christiaan Ackermann van Meyerspark ontvang op 31 Desember 2017 demissie op grond van die finansiële posisie van die gemeente.

Raymond Kramm is op 3 Desember by Ligkruis bevestig as leraar.

Nico Smit van Lynnwoodrif het 'n beroep na Dalpark ontvang.

GEMEENTES

Lyttelton-Oos adverteer 'n pos as leraar vir die gemeente.

PROJEKTE

Teken solank die datum aan van Oostelike Sinode se leraarsondersteunings-geleentheid by die mpa te Moreletapark: 26 – 27 Maart.

ONDERSTEUNING

Die Vergoedingskale vir 2018/2019 is op die hoofblad van ons webwerf. Gaan loer by www.sinoos.co.za

Ons gee weer die datums vir volgende jaar wat julle op die kalender kan aanteken.

Jaarboek 2018 se bestellings word hier gedoen.

VERGADERINGS

Die Sinodale Diensraad het op 23 November vergader. Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, se terugvoer is op die hoofblad van ons webwerf.

GEMEENTES AAN DIE WERK

Middelburg-gemeente is vanjaar 150 jaar oud. Tydens die feesvieringe is 'n feesboek – opgestel deur Gerdrie van der Merwe – ook bekendgestel.  Aangeheg die voorblad van die bundel.

ANDER INLIGTING

Bybel-Media Media gee inligting oor die nuusgebeure by hulle asook materiaal vir die Belydenisklas.  Hulle stel ook 'n CD bekend om Chris Lamprecht, bekende orrelis, se 90ste verjaardag te vier.

Excelsus se webblad bevat van die aanbiedings wat tydens die Lentekonferensie gedoen is.

Biblia Hawesending vertel méér oor See-Sondag – 'n biddag vir hulle wat op ons oseane vaar.

Die Predikante Pensioenfonds stuur vroeg in Januarie 2018 persoonlike skrywes aan leraars en gemeentes. Leraars moet dadelik hierop reageer – dit raak die versekerde voordele (lewe en mediese ongeskiktheid) asook die aftreevoorsiening. Skakel Theo Smith hieroor by 012-342 0415.

'n Pyporrel wat julle wil verkoop? Die Gereformeerde kerk in Centurion is op die uitkyk vir so iets.

EMERITI

Ons het verneem dat Willa Mostert, eggenote van wyle Jan Mostert, op 27 November oorlede is. Dit was slegs 4 maande na Jan se afsterwe.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 22 Januarie 2018 verjaar.

Gemeentes:

7 Januarie – Lydenburg, nglydenburg@lantic.net (168)
7 Januarie – Nelspruit, admin@ngknelspruit.co.za (80)
7 Januarie – Sabie, ngkerksabie@websurf.co.za (85)
9 Januarie – Roossenekal, rianda@ccatt.co.za  (33)
19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za (98)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za  (62)

Emeriti:

8 Desember – Pieter Poley, Paardekop 2004, pieterpoley@gmail.com
9 Desember – Leon du Toit, VGKSA Embhuleni 2012, leondutoit2012@gmail.com
11 Desember – Danie Haasbroek, Moreletapark 2015, daniehaasbroek@gmail.com
12 Desember – Johann Fourie, Pretoria-Faerie Glen 2010, johannfourie60@gmail.com
12 Desember – Andries van Heerden, PSD Barmhartigheid 1989, ajnvanheerden@gmail.co.za  
15 Desember – Riaan Pienaar, kerksondermure 2012, riaan@ksm.co.za
15 Desember – Morkel Smuts, Lyttelton-Oos 1989, 072 6210 697
17 Desember – Johann van Rooyen, Westonaria-Oos 2011, zaniavr@motcon.co.za
21 Desember – Pierre Rossouw, Algemene Sinode Direkteur Inligting 1991, 083 952 4025
26 Desember – Johan Scheepers, Heilbron 1991, 084 511 9596
26 Desember – Cliff van Vuren, Dennesig 2014, crvanvuren@mweb.co.za
2 Januarie – Wikus Jacobs, Hendrina 2003, inter2000@telkomsa.net
5 Januarie – Koos Burger, Lux Mundi 2010, kburger@luxmundi.org.za
5 Januarie – Quintus Smit, Silvertonkruin 2003, qcml@mweb.co.za
8 Januarie – du Toit van der Merwe, Christ Audio Visuele Aksie (CAVA) 1994, toit155@telkomsa.net
14 Januarie – Louis Dressel, PSD Jeug, Algemene Sinode 2006, ldress1@hotmail.com

Predikante:

7 Desember – Gideon du Toit, Lyttelton-Noord, dsgideondutoit@gmail.com
18 Desember – Willem Esterhuizen, Witbank-Panorama, dswillem@ngpanorama.co.za
19 Desember – Niekie Rothmann, Meyerspark, nicrothmann@gmail.com
21 Desember – Frikkie Coetzee, Lux Mundi, fcoetzee@luxmundi.org.za
21 Desember – Johannes van der Merwe, Alkmaar, ephesians321@me.com
22 Desember – Hancke van Blerk, Piet Retief, hanckevb@gmail.com
23 Desember – Adriaan van Tonder, Tzaneen-Wolkberg, ajpvtonder@mweb.co.za
25 Desember – Ian Dubery, Moreletapark, ian@moreleta.co.za
25 Desember – Hendrik Groenewald, Groblersdal, dsgroene@lantic.net
25 Desember – Maartje van der Westhuizen, Elarduspark, maartje@ngelarduspark.co.za
31 Desember – Charl van Schalkwyk, Volksrust, charlvanschalkwyk@gmail.com
1 Januarie – Eddie le Roux, Witrivier, eddie@ngwitrivier.co.za
4 Januarie – Charles Janse van Rensburg, Amersfoort, kleinplant@yahoo.com
5 Januarie – Carine Botha, Blinkpan, botha.carine@gmail.com
5 Januarie – Ernst Breet, Krielpark, ebreet8@gmail.com
5 Januarie – Kobus Mey, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com
5 Januarie – Lodewyk Sutton, Lyttelton-Oos, lodewyksutton@gmail.com
7 Januarie – Andre Peasley, Moreletapark, andre@moreleta.co.za
8 Januarie – Nelus Niemandt, Dosent UP, nelus@pixie.co.za
9 Januarie – Rika van Vuren, Middelburg-Suid, fmvanvuren@gmail.com
13 Januarie – Dif Ehlers, Debruinpark-Ermelo, difehlers@gmail.com
14 Januarie – Thabo Pienaar, Graskop, thabo@pienaar.info
14 Januarie – Jan Venter, Pierre van Ryneveld, jan@pvr.co.za
19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net

Groete tot 23 Januarie 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

image_pdfimage_print