FAMILIENUUS 331

Die 500 jaar feesvieringe oor die Hervorming het weer die betekenis van 1 Korintiërs 2:9 vir my onderstreep:

"Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet."

Die Evangelie kom nie van mense nie. Die Evangelie is nie deur ons uitgedink nie. Dit kom van God af.

Dit bly altyd so anders as wat ons dit sou doen. Die genade verras ons telkens weer. Die verlossingswerk van Christus slaan ons asem weg. Inderdaad: aan God die eer!

Francois Retief

VOETSOOLSINODES

Ons is hard aan die beplan vir Lydenburg-Suid (3 Februarie) en Pretoria-Garsfontein (10 Februarie) se geleenthede. Ons het reeds skrywes aan die leraars en gemeentes gestuur. Kom gesels saam oor die verskil wat ons wil maak in die wêreld wat die Here aan ons toevertrou het. Ons praat oor roeping, oor dit wat werk én dit wat sukkel. Ons deel verhale en ons droom oor wat nog kan.

Ons tema?   "Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?"

Onthou: hier werk ons nie met afgevaardigdes nie. Kerkrade wys lidmate aan wat meningsvormers in die gemeente is om te kom saamdink oor hierdie aktuele saak.

Ons heg weer die Familiebrief van 20 Oktober hierby aan – voltooi asseblief die vorm en stuur dit aan die Sinodehuis.

PREDIKANTE

Lodewyk Sutton – tans in diens van Lyttelton-Oos – het 'n beroep ontvang as dosent in Ou Testament by die Universiteit van die Vrystaat.

Alex Clark van Elarduspark is beroep na Op-die-berg naby Ceres in die Wes-Kaap.

GEMEENTES

Lyttelton-Oos adverteer 'n pos as leraar vir die gemeente.

PROJEKTE

Ons Jeugprojekleiers het verlede week 4 dae by Badplaas deurgebring om oor die uitdagings en moontlikhede van jeugbediening te besin. Tipies jonger dominees het hulle sommer baie ander dinge ook gedoen. Toe ek daar was, is ons almal deur 'n Biokinetikus opgemeet, geweeg – en sommige te swaar bevind. (Net vir die rekord: die Uitvoerende Amptenaar moet 200g verloor – klaar gedoen!)  Hulle was ook met ernstiger sake soos mediese hulp tydens kampe, jeugnetwerke en nuwe inisiatiewe besig . Dankie aan 'n entoesiastiese span leraars!

ONDERSTEUNING

Die Missionale Kerkorde is 'n saak wat tans baie aandag geniet. Quintus Heine gee hier terugvoer oor 'n gesprek wat verlede week in Pretoria plaasgevind het. Ons verteenwoordigers het dit ook bygwoon.

Ons het 'n Familiebrief uitgestuur met die nuutste vergoedingskale. Ons heg dit hierby aan – dis ook op ons webwerf se hoofblad.

Ons gee weer die datums vir volgende jaar wat julle op die kalender kan aanteken.

Sonder Jaarboek 2018 is jou kerkkantoor verlore! Bestel dit hier.

VERGADERINGS

Die Bestuurskomitee van die Predikante Pensioenfonds vergader op 22 November.

Die Sinodale Diensraad vergader op 23 November.

Die Bestuurskomitee van die Amptenare Pensioenfonds vergader op 24 November.

ALGEMENE SINODE

Die NG Kerk het 'n inset oor die beoogde nuwe Onderwyswet gelewer.

Johan van der Merwe is gedurig op die uitkyk vir die verhale wat in die kerk afspeel. Hierdie keer vra hy die stories van hoe gemeentes en gemeenskappe die REFO500 feesvieringe gedoen het. Stuur dit gerus na die Sinodehuis – sommer saam met 'n foto of twee – en ons besorg dit by Johan.

ANDER INLIGTING

Bybel-Media het nuus oor Kategesemateriaal vir Graad 7-10.

Excelsus se webblad bevat van die aanbiedings wat tydens die Lentekonferensie gedoen is.

'n Interessante artikel vir leraars wat hulle aftrede nader het by die Universiteit van die Vrystaat verskyn.

Hier is weer die skakel na die Eerstejaarskampe by die Universiteit van Pretoria.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 4 Desember 2017 verjaar.

Gemeentes:

22 November – Kragveld, ngkragveld@gmail.com (38)
23 November – Alkmaar, ngkerk@alkmaar.co.za (60)
24 November – Middelburg-Suid, admin@midsuid.co.za (66)
1 Desember – Burgersfort, ngkerkburgersfort@telkomsa.net (61)
3 Desember – Amersfoort, ngkamersfoort@gmail.com (150)
3 Desember – Graskop, ngkerkgraskop@telkomsa.net (85)

Emeriti:

21 November – Gawie Jordaan, VGKSA Lepelle 1995, dibukeng@absamail.co.za
21 November – Rikus Geyer, Adjunk Uitv Hoof Bybelgenootskap 2011, rikusgeyer7@gmail.com 
28 November – Marius Crouse, Goedgegun-Swaziland 2009, marius.crouse@gmail.com
29 November – Jan Roos, Volksrust 2002.

Predikante:

17 November – Peet Boshoff, Witbank, boshoffphb@telkomsa.net
22 November – Johan Koen, Burgersfort, koenj@intekom.co.za
25 November – Chris Bester, Ligkruis, christkids@vodamail.co.za (60)

Groete tot 5 Desember 2017.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print