FAMILIENUUS 330

Anders – soos volgelinge van Jesus Christus…

Dalk is een van die grootste gevare van vandag 'n Christenwees  wat niks van ons vra nie. Dit kom maklik. Dis amper natuurlik. Dit kom sommer vanself. Dis mos maar eintlik hoe ordentlike mense soos ons dink en doen. Niks in ons lewens hoef te verander nie.

Ek kan my indink hoedat die eerste Christene geworstel het met die radikaliteit van die Evangelie van Jesus Christus. Dit was so anders. Dit het teen hulle natuurlike neiging ingegaan. Dit het selfs teen hulle gevestigde geloofsgewoontes ingedruis.

Jesus daag hulle uit om anders te dink oor belangrik-wees, oor vergelding vir die kwaad wat jou aangedoen word en oor vergifnis. Jesus stel ander eise oor integriteit en eerbaarheid. Hy sien verhoudings anders. Hy dink selfs anders oor hulle kerk-wees.

Hy vra méér. Hy verwag méér van sy volgelinge. Maar dan het Hy ook soveel méér gegee. Ons motivering vir anders wees – soos Jesus wees – lê in die ongelooflike van wat Hy gegee het.

Dat Hy Homself gegee het, maak al die verskil aan die manier waarop ons dink en praat en doen.

Francois Retief

GEMEENTES

Ons het reeds die inligting oor die landswye Verootmoedigingsdag op 8 November aan leraars en gemeentes gestuur. Die besonderhede is weer hier beskikbaar.

Witrivier se bekende kwartaalreeks begin 2018 met die opwindende onderwerp van "roeping." Lees gerus meer hieroor.

PROJEKTE

Klein Gemeentes

Ons Projekspan vir Klein Gemeentes is op-en-wakker. Verlede Maandag het Frederick Marais ons kom inlig oor 'n nuwe model om die "wat maak ons hier?"-gesprek in klein gemeentes te help. Dis 'n opwindende ontwikkeling wat nog in die ontwerpstadium is. Ons kon die prototipe self toets en ook insette lewer. Ons vertel meer sodra die produk gefinaliseer is. Carl Louwrens het hierdie foto geneem…

–ooOoo–—–

GrensLoos

Hierdie projek werk met alles en almal wat jonk is. Volgende week is daar 'n Badplaas-geleentheid waar jeugleraars, jeugleiers en almal wat iets van jongmense verstaan, gaan saamdink oor die bediening aan ons kinders en tieners.

EKO-WENKE

Herwinning!

Meeste lande het 'n goed geadministreerde herwinning van glas, natuurlike produkte, papier en ander afvalstowwe.  Kom ons begin deur ons afval te sorteer.  Baie supermarkte en sentrums bied deesdae gesorteerde houers om afval te sorteer vir herwinning.  Ons kan begin met glas en papier.  Kliek op hierdie skakel vir meer besonderhede (http://treevolution.co.za/guide-to-recycling-in-sa/)

ONDERSTEUNING

Onthou om die nuwe Jaarboek 2018 hier te bestel.

–ooOoo–—–

Bestmed se ledesessies

Dis weer daardie tyd van die jaar waar ons oor Mediese fonds-opsies moet besin. Bestmed stuur self korrespondensie aan alle lede.  Bestmed bied weer sessies aan waar lede inligting kan kry oor die verskillende opsies. Ons kontakpersoon by Bestmed is Veronica Stuurman. Lees meer.

GESAMENTLIKE WERK

Excelsus se Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling

Die Sertifikaat in Bedieningsontwikkeling is gemik op predikante in die eerste 5 jaar van hulle bediening. Al die moeilike vrae waarmee jy nou worstel, word in hierdie 3 jaar-program aangespreek. Lees die volledige inligting hier.

ANDER INLIGTING

Bybel-Media  Bybel-Media gee inligting oor die nuwe Begeleiersboek vir die Liedboek asook die jongste Kerkbode.

–ooOoo–

Eerstejaarskamp 2018

Volgende jaar se eerstejaars worstel nou nog eers deur die Matriekeksamen – maar daar is darem die vooruitsig van 'n Eerstejaarskamp as jy by Tukkies kom studeer. Lees meer oor hierdie kampe wat oor jare vir baie studente groot waarde gehad het.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 20 November 2017 verjaar.

Gemeentes:

13 November – Machado-Boven, kantoor@ngboma.com (105)
15 November – Lydenburg-Suid, suidlyd@intekom.co.za (48)
16 November -Merlindale, ngmerlindale083@gmail.com (68)
16 November – Tzaneen, ngtzan@mweb.co.za (71)
17 November – Gravelotte, nggravelotte@vodamail.co.za (66)
18 November -Doornkloof, kantoor@ngdoornkloof.org,za (44)

Emeriti:

19 November – Andrie Du Toit, UP Nuwe Testament 1996, andriedt@icon.co.za
19 November – Koos Louw, Hho-Hho Swaziland 1993, kalouw@gmail.com
19 November – Eugen Kruger 1997, Skuilkrans, ellakruger@mailsurf.co.za

Predikante:

7 November – Auke Compaan, Skuilkrans, auke.compaan.ac@gmail.com  
13 November – Leon Westhof, Elarduspark, leonwesthof@ngelarduspark.org.za
14 November – Louis Pienaar, Nelspruit-Suid, louis@ngnelspruitsuid.co.za
17 November – Peet Boshoff, Witbank, boshoffphb@telkomsa.net  

Groete tot 21 November 2017.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print