FAMILIENUUS 327

Goeiedag vanuit die Sinodehuis!

'n Emeritusleraar vra onlangs die vraag: bid ons nog vir Suid-Afrika?

Vir ons as gelowiges en gemeentes is hierdie nogal 'n vraag om 'n keer weer duidelik in die oë te kyk.

Ons práát baie oor Suid-Afrika: die ekonomie, korrupsie, misdaad, die regering, werkloosheid, 'n toekoms… (ons praat ná Saterdag wel bietjie minder oor die rugby..?)

Dis ook reg dat Christene oor al hierdie sake praat. Ons moet hieroor nadink, ons moet inisiatiewe van die grond af kry, ons moet omgee, ons wil 'n impak maak. Maar ons moet bid ook. Die Bybel is tog duidelik daaroor dat gelowiges geroep word om te bid vir die owerheid, vir die gemeenskap, vir die koms van die koninkryk.

Hierdie is baie duidelik 'n saak op die agenda van elke gemeente. Gelowiges kán bid want ons ken dié Vader aan Wie alles in die hemel en op die aarde behoort – ook hierdie mooi land.

Kom laat ons bid…

Francois Retief

PREDIKANTE

Pieter Malherbe word op 1 Oktober 2017 as leraar van Barberton bevestig.

Johan van der Merwe word ook op 1 Oktober as leraar bevestig – in Lynnwoodrif.

Kanseliersmedalje van die Universiteit van Pretoria

Die Kanseliersmedalje-toekenning van die Universiteit van Pretoria is 'n baie spesiale erkenning wat aan iemand gegee word vir 'n buitengewone impak wat gemaak is in die gemeenskap.

Op 7 September 2017 het prof Piet Meiring – voormalige moderator van die destydse Sinode van Oos-Transvaal – hierdie toekenning ontvang. Die Universiteit gee hiermee erkenning aan die rol wat hy gespeel het tydens die periode van die Waarheids- en Versoeningskommissie in ons land. Prof Piet het hierdie rol ook vervul in baie lande die wêreld oor. Hiermee het hy 'n mooi getuienis gelewer oor die kerk en die versoening tussen mense op grond van die Evangelie van Jesus Christus.

Hierdie toekenning aan prof Piet volg 2 jaar na die soortgelyke toekenning aan ds Freek Swanepoel gemaak is in 2015. Die Universiteit het erkenning gegee aan die versoenende rol wat hy gespeel het as Moderator van die Algemene Sinode tydens die politieke oorgang in 1994. Hy was voorsitter van die 1994 Sinode van Versoening waartydens President Nelson Mandela, dr Beyers Naude en prof Ben Marais ook in die vergadering ontvang was. Ds Freek was ook voorheen moderator van die Sinode van Oos-Transvaal.

Ons hartlike gelukwense aan hierdie twee kollegas. Oostelike Sinode eer die Here vir julle!

PROJEKTE

Die Woordwyser, Bybelleesdagboek en Eksegetiese Riglyne is elektronies in .pdf formaat op Dropbox  beskikbaar.  Dit kan hier afgelaai word.—–

–ooOoo–

Witrivier stel 'n kwartaalreeks bekend wat lidmate help om te getuig.

—––ooOoo–

Missionale Leierskap Werkswinkel

Elke leraar wat die missionale fokus van die Evangelie ernstig opneem, het die gereedskap nodig wat in hierdie werkswinkel uitgestal gaan word. Ons het dit nodig dat ons vaardighede met die gereedskap opgeknap word sodat ons missionale leiers kan wees wat voorloop.

Lourens Bosman gaan ons hiermee help.

Datum: 25 Oktober 2017

Plek: NG Kerk Lux Mundi

Tyd: 10:00 – 15:00

Koste: Gratis

Bevestig asseblief by Tersia by die Sinodehuis (ontvangs@sinoos.co.za) of 012-804 9543 dat jy dit gaan bywoon.

–ooOoo–—–

Die mpa reël weer ‘n 3 dae konferensie hier in Pretoria in Moreletapark se fasiliteite om leraars te ondersteun. Onderwerpe wat hanteer word is : Roeping. Die seën van ‘n woestynpad. Oorwinning oor onreg en seerkry. Tyd en selfbestuur. Nuwe bedieningskrag deur die Gees. Groei in die gemeente.

Dit is die vyfde jaar dat hierdie konferensie aangebied word en wel van Maandag 16 tot Woensdagmiddag 18 Oktober 2017. Dit is werklik ‘n geleentheid waar ons beleef ‘n dominee se batterye gelaai word en hulle met nuwe inspirasie en motivering terugkeer na hulle gemeentes.  As hulle hier kan kom, sal ons alle onkostes dek omdat ons weet dat baie gemeentes nie die fondse het vir so ‘n geleentheid nie.  Lees meer.

–ooOoo–—–

Die Skoolverwisselingskamp vir 2017 se Graad 7 leerders vind vanaf Oktober tot 13 Januarie 2018 by Kruisrivier Kampterrein naby Groblersdal plaas.   Die koste vir die kamp is R700-00.  Die sluitingsdatum is 5 Januarie 2018.   Bespreek by Maralize, e-pos kantoor@lantic.net   Sel 074 552 9627 / faks 013 262 4207.  Meer inligting oor Spannies en Raties.

–ooOoo–—–

Die Projekspan vir Ekologie reël 'n naweekvoetslaan op die Wathaba staproete op die Mpumalanga Hoëveld vanaf 24 tot 26 November.   Om saam te stap en jou plek te bespreek, moet jy so gou as moontlik die inskrywingsvorm stuur na Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 086 231 0363. Daar is net plek vir 24 persone. Vir volledige inligting en die inskrywingsvorm, lees hier

–ooOoo–—–

Daar is nog plek beskikbaar vir die Ekofaktorkamp wat deur die Projekspan vir Ekologie gereël word. Die kamp is vir alle Graad  5 en 6 leerders vanaf 1 tot 4 Oktober 2017.  Om die kamp nog beter bereikbaar te maak, word 2017 se kamp meer sentraal gehou by Bergenrivier (tussen Bronkhorstspruit, Groblersdal en Witbank).   Water is kosbaar.  Hierdie jaar gaan die kinders geleer word  Hoe om water, wat vir ons lewe gee, te gebruik, sodat daar vir almal en alles genoeg is om te kan lewe op aarde.  Die koste vir hierdie leersame kamp, is slegs R350,00.  Om jou plek te verseker kan jy die inskrywing so gou as moontlik stuur na Tersia Petzer, ontvangs@sinoos.co.za / 086 231 0363 / telefoon 012 804 9543.  Onthou die sluitingsdatum is 20 September.  Lees hier meer.

–ooOoo–—–

Die Crux Avontuurkamp vir Graad 8 tot 12 leerders vind vanjaar van 1 tot 6 Oktober 2017 by Kruisrivier Kampterrein naby Groblersdal plaas.  Die koste vir die kamp is R900,00.  Die sluitingsdatum is 22 September. Bespreek by Lorraine van Deventer, e-pos jeug@midsuid.co.za / 076 302 6982.  Lees hier meer.

—––ooOoo–

'n Oop uitnodiging na ons Pastor Pastorum byeenkoms met Willem Nicol.

—––ooOoo–

Geloofsreis vir Leraars

Die eerste rondte van die Geloofsreis vir Leraars saam met Gys van Schoor vind plaas vanaf 16 tot 19 Oktober in die rustige omgewing van Good Shepherd Retreat Centre by Hartebeespoortdam.

Hierdie is een van die maniere waarop Oostelike Sinode 'n bydrae maak tot die gesondheid van ons leraars.

Die verblyf is gemaklik en netjies en die kos heerlik!

Die enigste kostes wat leraars of gemeentes moet dra, is die verblyf en die reiskoste van die leraar.

Verblyfkoste beloop R1 800 per persoon.  Dit sluit in alle etes en verversings asook verblyf in 'n enkelkamer.

Die geld kan in die Sinode se rekening in betaal word.  Meld asseblief jou naam by die verwysing.

ABSA 

Rekening naam :  NG Kerk Oostelike Sinode

Rekeningnommer : 1420 146 562  

Laat weet ook asseblief vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za indien jy graag hierdie geleentheid wil bywoon.   Die sluitingsdatum vir inskrywings is Maandag 2 Oktober.

ONDERSTEUNING

Voetsoolsinodes 2018

Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat dit tyd is dat ons hierdie unieke saamwees-geleenthede weer afstof. Ons reël 2 geleenthede:

3 Februarie     Lydenburg-Suid
10 Februarie   Pretoria-Garsfontein

Die tema waaroor ons gaan gesels, is "Waartoe roep God ons gemeentes in 'n tyd soos hierdie?"

Hou solank hierdie datums oop – ons gee vroeg in die vierde kwartaal meer besonderhede.

GESAMENTLIKE WERK

Reformasie 500

Die hoogtepunt van die sentrale Reformasie 500 Feesvieringe deur die Tussen Kerklike Raad (NG, NH en GKSA), vind op Sondag, 29 Oktober 2017 in die kerkgebou van die NG Kerk Universiteitsoord plaas. Dit is in die vorm van twee eenderse fees-eredienste: die middag om 15:30 en die aand om 18:30.

As predikers tree Prof. Gert Breed en Dr. Stephan Joubert op, terwyl Ds. Hannes van der Merwe as liturg optree.

Dit word voorafgegaan deur 'n historiese visuele program,  'n 30-instrument simfonieorkes onder leiding van Braam van Tonder en  'n massakoor onder leiding van Renette Bouwer.

Vir hierdie spesiale geleenthede moet persone wat dit wil bywoon 'n sitplek bespreek deur 'n kaartjie van R30 te koop. Kontak Tersia in die Sinodehuis by ontvangs@sinoos.co.za om besprekings te doen. Daarna word die betaling in die bankrekening van Oostelike Sinode gedoen. Die besonderhede is as volg:

NG KERK OOSTELIKE SINODE

ABSA Tak 632 005

Tjekrekening 1420 146 562

Verwysing:  Gemeente se naam en "Hervorming"

ANDER INLIGTING

Bybel-Media: Bybel-Media fokus hierdie week op Die Kerkbode

–ooOoo–

Naledi gee 'n unieke Reformasie 500 boek uit met reisbeskrywings op voetspoor van Luther en Calvyn. Die skrywer besoek die plekke waar die godsdiensoorloë plaasgevind het asook die museums waar van die grootste kunswerke uit hierdie era uitgestal word.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 9 Oktober 2017 verjaar.

Gemeentes:

30 September – Witbank-Klipfontein, admin@ngklipfontein.co.za ( 49)
3 Oktober – Pierre van Ryneveld, info@pvr.co.za ( 33)
4 Oktober – Hendrina, nederduitger@telkomsa.net ( 101)
8 Oktober – Chrissiesmeer, ngchrissiesmeer@vodamail.co.za ( 90)

Emeriti:

20 September – Johann van Schalkwyk, Lynnwoodrif 2012, jvs202@gmail.com
23 September – Neels Du Plessis, Garsfonteinpark 1997, neels@greatbrakriver.com
26 September – Johan de Witt, Kapelaan-Generaal SAW 1998, jdewitt@globex.co.za
27 September – Koos le Roux, Pretoria-Garsfontein 2017, jacobacleroux@gmail.com
28 September – André Botha, Pretoria-Oosterlig 2016, andrebothasa@gmail.com
4 Oktober – Hennie Möller, Saakgelastigde VGKSA Noord-Transvaal 2000, hennie.mller@absamail.co.za
5 Oktober – Freek Swanepoel, Skuilkrans Pretoria 2004, fmks@vodamail.co.za  
5 Oktober – Mike Müller, Arbeidsbediening Noord en Oos, dokmoke@telkomsa.net
6 Oktober – André Deacon, Witbank-Suid 1993,  076 042 3863
7 Oktober – Wentzel Coetzer, Pretoria-Garsfontein 2002, wentzel7@mweb.co.za
9 Oktober – Theo Maré, Volksrust-Suid 2004, cormare@gmail.com

Predikante:

20 September – Bennie Mostert, Moreletapark, bennie@benniemostert.com
22 September – Paul Lübbe, Lux Mundi, jpahml@gmail.com
25 September – Gouws van Zyl, Tzaneen, gouws177@gmail.com
1 Oktober – Tielman Roux, Hendrina, tmroux@mweb.co.za
2 Oktober – Erik Brits, Sabie, erikbrits@websurf.co.za
5 Oktober – Johan Malan, Goedgegun-Swaziland, jfmalan1@gmail.com
7 Oktober – Andre Fitzgerald, Pretoria-Faerie Glen, afitzgerald@telkomsa.net
9 Oktober – Frans Steenkamp, Witbank-Suid, fsteen@absamail.co.za

Groete tot 10 Oktober 2017.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print