FAMILIEBRIEF 2018/02

2018 FAMILIENUUS HEADER

14 Maart 2018

Familiebrief 2018/02

GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinodehuis!

 

FINANSIËLE STAAT 2017/2018

 

Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik:

1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief aan julle ouditeur of rekenmeester. Gebruik slegs hierdie formaat vir die state.

2.       Die besluit van Oostelike Sinode (2016) oor die opstel van state word in die state gegee. Die kerkraad moet hieroor 'n besluit neem.     

3.       Reël met die ouditeur/rekenmeester dat hierdie state by Oostelike Sinode moet wees teen 15 Junie 2018. Help hulle dan deur toe te sien dat alle dokumente gereed is sodat hulle die werk dadelik kan afhandel.

4.       Die Basiese Inligting-vorm asook die Inventarisvorm word ook hierby aangeheg.

5.       Al die vorms is ook op www.sinoos.co.za beskikbaar.

 

Sterkte vir hierdie besige tyd in 'n kerkkantoor!

 

Baie groete

 

Cathy Odendaal
Bedryfsbestuurder

finans@sinoos.co.za

 

 

 

image_pdfimage_print