FAMILIEBRIEF 2017/3

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinodehuis in Pretoria!

 

SINODALE BYDRAES 2017/2018

 

Familiebrief 2017/3 insake Sinodale Bydraes 2017/2018 aangeheg.

 

Baie dankie

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

image_pdfimage_print
Print Friendly