FAMILIEBRIEF 2017/1

24 Februarie 2017

 

GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE

 

Goeiedag vanuit die Sinode huis!

 

FINANSIËLE STAAT 2016/2017

Die einde van die finansiële jaar is op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik:

1.       Die state word hierby aangeheg. Gee dit asseblief aan julle ouditeur of rekenmeester. Gebruik slegs hierdie formaat vir die state.

2.       Die besluit van Oostelike Sinode (2016) oor die opstel van state word hier ingevoeg. Die kerkraad moet hieroor 'n besluit neem.

              Die Familiereëls Bepaling 41.5 word gewysig om te lees:

Alle gemeentefondse word in 'n enkele finansiële stelsel geadministreer. Kerkrade besluit self of hulle die gemeente se finansiële state jaarliks wil laat ouditeer of slegs ʼn "Onafhanklike Oorsig" deur 'n geregistreerde Rekeningkundige Beampte wil laat doen.

Voetnota: Die volgende beginsels geld deurentyd:

  • Die kerkraad is verantwoordelik om toe te sien dat alle finansiële prosesse – ook die opstel van finansiële state – by die gemeente vertroue skep en aan die hoogste standaarde voldoen.
  • Die kerkraad stel jaarliks 'n persoon aan om die finansiële state op te stel. Die kerkraad sien toe dat hierdie persoon onafhanklik kan funksioneer sonder enige botsing van belange.
  • Die kerkraad behandel die finansiële state en doen verslag aan die gemeente nadat dit goedgekeur is.

3.       Reël met die ouditeur/rekenmeester dat hierdie state by Oostelike Sinode moet wees teen 15 Junie 2017. Help hulle dan deur toe te sien dat alle dokumente gereed is sodat hulle die werk dadelik kan afhandel.

4.       Die state is ook op www.sinoos.co.za beskikbaar.

Sterkte vir hierdie besige tyd in 'n kerkkantoor!

 

DS FRANCOIS RETIEF
BEDRYFSBESTUURDER

image_pdfimage_print
Print Friendly