FAMILIEBRIEF 2016/10

8 Desember 2016

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE

SINODALE BYDRAES 2016/2017

Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria! Ons vertrou dat julle die laaste deel van die jaar onder beheer het.

Ons is nou in die laaste kwartaal van 2016/2017 (Desember – Februarie) vir die betaling van die sinodale bydraes.  Ons Sinode se tradisie is dat elke gemeente al hulle sinodale bydraes jaarliks betyds betaal.  Kom ons doen dit weer so!

Gemeentes ontvang vandag 'n staat wat per e-pos versend is. Maak asseblief seker dat die finansiële beampte dit ontvang. Op die staat verskyn die vierde kwartaal-betaling. Die bedrag betaalbaar verskyn op die staat.  Waar die bedrag as 'n "Krediet (CR)" aangedui word, word die bedrag in Februarie 2017 aan die gemeente terugbetaal. Alle betalings tot en met 30 November 2016 is hierop aangedui.

Betaling moet asseblief teen 15 JANUARIE 2017 geskied soos wat ons reëling is. 

Gemeentes wat maandeliks betaal, moet asseblief hulle betalings so aanpas dat hulle die bedrag aangedui as "Bedrag verskuldig" voor 7 Februarie 2017 oorbetaal.  Dit gee aan ons die geleentheid om verskille uit te klaar voor die einde van die finansiële jaar.

Die besonderhede vir direkte betalings in die Sinode se bankrekening is steeds soos volg:

NG Kerk Oostelike Sinode, ABSA Bank, takkode 632005, rekeningnommer 1420-146-562

E-pos asseblief die bevestiging van betaling na finans@sinoos.co.za  

Skakel gerus met enige navrae. Ons help graag hier vanuit die Sinode huis!

Vriendelike Oostelike Sinode-groete. Mag die Kerstyd vir julle vol vreugde en liefde wees.

 

DS FRANCOIS RETIEF
UITVOERENDE AMPTENAAR

image_pdfimage_print