Diensooreenkomste

KONSEP DOKUMENTE VIR DIENSOOREENKOMSTE

1.  Personeelbeleid
Lees hier meer.

2.  Konsep beroepsbrief
Lees hier meer.

3.  Gemeenteleraar
Lees hier meer.

4.  Tentmaker-leraar
Lees hier meer.

5.  Vastetermyn-leraar
Lees hier meer.

6.  Gemeentebestuurder / Saakgelastigde
Lees hier meer.

7.  Administratiewe beampte
Lees hier meer.

8.  Finansiële beampte
Lees hier meer.

9.  Koster
Lees hier meer.

10.  Algemene werker
Lees hier meer.

11.  Orrelis
Lees hier meer.

12.  Jeugwerker
Lees hier meer.

13.  Vergoedingskedule TKVI
Lees hier meer.

 

image_pdfimage_print