Nuus: Nuus

FAMILIEBRIEF 2018/02

14 Maart 2018 Familiebrief 2018/02 GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinodehuis!   FINANSIËLE STAAT 2017/2018   Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik: 1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief

FAMILIENUUS 336

6 Maart 2018 Familienuus 336   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Lydenstyd bring ons ook uit by die wonderlike voorreg om God as ons Vader te mag ken. Hy is nie ver nie. Hy is nie afwesig nie. Hy is nie vir ons vreemd nie. Ons hoef Hom nie te probeer beïndruk nie. Hy

FAMILIEBRIEF 2018/1

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

FAMILIENUUS 335

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!   Ons Voetsoolsinodesittings is verby – en volgens die terugvoer wat ons ontvang het, was dit 'n goeie ervaring. Meer as 200 persone het die geleenthede bygewoon – en die gesprek oor missionale kerkwees word nou in gemeentes voortgesit. Dis in gemeentes en deur die lewens van lidmate wat

Kortnuus 225 Gestuurde Kerkwees Michael Moynagh

Gesprek met Michael Moynagh oor Gestuurde Kerkwees kan hier gelees word.  

2018 PREDIKANTEKONFERENSIE

Olifant

Hierdie jaar vind ons konferensie 'n week ná Pinkster plaas, naamlik vanaf 28 Mei tot 1 Junie 2018. Dit is weer by Letaba in die Krugerwildtuin.  Die konferensie word só ingerig dat aan toerusting, versorging en spiritualiteitsverdieping aandag gegee word.  Ons aanbieder is professor Jan van der Watt. Hy doseer Nuwe Testament en gaan vir

FAMILIENUUS 334

30 Januarie 2018                                                                                               Familienuus 334 VOETSOOLSINODES 2018 3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein "Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?" MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Ons Voetsoolsinodes is nou so naby ons kan al amper aan hulle vat! Daar is groot opgewondenheid oor hierdie spesiale geleenthede. Meer as 200

KORTNUUS 224 PENSOENFONDSBEREKENINGE

Goeiedag vanuit die Sinodehuis! Sien skrywe insake PENSIOENFONDSBEREKENINGE hier. Groete   Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

FAMILIENUUS 333

16 Januarie 2018                                                                        Familienuus 333 VOETSOOLSINODES 2018 3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein "Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?" MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Welkom by 2018 se eerste Familienuus! En dis sommer 'n spesiale een – ons vertel alles van ons Voetsoolsinodesittings. Gemeentes en leraars het reeds al

2018 vra diep oortuigings…

Retief Francois Tygerpoort_2016

Die jaar 2018 gaan ons oortuigings op baie verskillende maniere toets. In die politieke arena is die laaste gevegte nog nie geveg nie – en in die proses gaan ons onseker word en dalk selfs ook bang… Ekonomies lê daar moeilike tye voor – praat maar met sakemanne en salaristrekkers en boere… Die kerklike omgewing

image_pdfimage_print