Nuus: Nuus

om te dien en te gee en te wees …….

Retief F

Bruce Tulloh is 'n Britse atleet wat in die sestigerjare dwarsoor Amerika gehardloop het. In sy dagboek maak hy een aand hierdie mooi opmerking: "And here I am: between the fulfilment of one day and the promise of the next…" Dis mooi gesê. Dit vertel van iemand wat gemaklik is met wat hy vandag gedoen

FAMILIEBRIEF 2018/4

Geloofsbrief kan hier afgehaal word.   Familiebrief 2018/4 12 April 2018 SINODESITTING 2018 en GELOOFSBRIEF Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Ek vertrou dat dit daar by julle voorspoedig gaan en dat die Paastyd inderdaad 'n tyd van nuwe lewe en groei sal wees. Hierdie skrywe dien as die formele kennisgewing van die Sinodesitting van Oostelike Sinode

FAMILIENUUS 338

  10 April 2018 Familienuus 338   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Dis Paastyd! Ons kan leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Ons kan dien en werk en preek en omgee omdat ons 'n Lewende Here het. Mag hierdie voorreg jou telkens oorweldig… Francois Retief   –ooOoo– PREDIKANTE Lieze Meiring word op 15

FAMILIENUUS 337

20 Maart 2018 Familienuus 337 MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Mag Lydenstyd 2018 vir jou spesiaal wees omdat jy weer diep bewus geword het van die oneindige groot liefde wat God vir sondaars het. Francois Retief –ooOoo– PREDIKANTE Lieze Meiring van Skuilkrans het die beroep na Elarduspark aanvaar en het reeds op 18 Maart

FAMILIEBRIEF 2018/02

14 Maart 2018 Familiebrief 2018/02 GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinodehuis!   FINANSIËLE STAAT 2017/2018   Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik: 1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief

FAMILIENUUS 336

6 Maart 2018 Familienuus 336   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Lydenstyd bring ons ook uit by die wonderlike voorreg om God as ons Vader te mag ken. Hy is nie ver nie. Hy is nie afwesig nie. Hy is nie vir ons vreemd nie. Ons hoef Hom nie te probeer beïndruk nie. Hy

FAMILIEBRIEF 2018/1

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

FAMILIENUUS 335

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!   Ons Voetsoolsinodesittings is verby – en volgens die terugvoer wat ons ontvang het, was dit 'n goeie ervaring. Meer as 200 persone het die geleenthede bygewoon – en die gesprek oor missionale kerkwees word nou in gemeentes voortgesit. Dis in gemeentes en deur die lewens van lidmate wat

Kortnuus 225 Gestuurde Kerkwees Michael Moynagh

Gesprek met Michael Moynagh oor Gestuurde Kerkwees kan hier gelees word.  

2018 PREDIKANTEKONFERENSIE

Olifant

Hierdie jaar vind ons konferensie 'n week ná Pinkster plaas, naamlik vanaf 28 Mei tot 1 Junie 2018. Dit is weer by Letaba in die Krugerwildtuin.  Die konferensie word só ingerig dat aan toerusting, versorging en spiritualiteitsverdieping aandag gegee word.  Ons aanbieder is professor Jan van der Watt. Hy doseer Nuwe Testament en gaan vir

image_pdfimage_print