Nuus: Nuus

FAMILIENUUS 342

    5 Junie 2018 Familienuus 342   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Die Predikantekonferensie is verby – en wat 'n groot ervaring om te luister na iemand wat die Woord hoog ag. Die Johannesevangelie het vir ons nuwe betekenis gekry. Ek het weer besef dat alles wat die kerk van die Here doen,

FAMILIENUUS 341

22 Mei 2018 Familienuus 341 MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Pinkster help ons om weer die belangrikheid van ons getuienis te sien. Die verhaal van die vroeë kerk is een van vertel en leef en doen – want dit is waarvoor Jesus ons gestuur het: om met die krag van die Gees te getuig!

Familiebrief 2018/5

Familiebrief 2018/5 16 Mei 2018 Die volgende is met geringe aanpassings oorgeneem uit 'n nuusbrief van die NG Kerk Sinode Goudland.   DIE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS (SAID) EN DIE KERK AS OPENBARE WELDAADSORGANISASIE   Afkortings wat in hierdie nuusbrief gebruik word   Afrikaans BVE Belastingvrystellingseenheid NWO Nie-winsgewende organisasie NWO Openbare Weldaadsorganisasies OWO Openbare Weldaadsorganisasies SAID Suid-Afrikaanse

FAMILIENUUS 440

8 Mei 2018 Familienuus 340   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Lukas vertel hoedat Jesus met sy dissipels praat oor die dinge van die koninkryk van God. Hy leer hulle wat vir God belangrik is. Hy inspireer hulle om – met die krag van die Heilige Gees – die koninkryk van God te laat

FAMILIENUUS 339

24 April 2018 Familienuus 339 MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Die nuwe taal van missionale kerkwees kom eintlik al van baie ver terug in ons geskiedenis. Ons gelowige voorouers het al verstaan van "met die Lig na die gemeenskap." Gaan lees maar die verhale van sendinghospitale, kinderhuise, skole en ouetehuise wat deur die NG

om te dien en te gee en te wees …….

Retief F

Bruce Tulloh is 'n Britse atleet wat in die sestigerjare dwarsoor Amerika gehardloop het. In sy dagboek maak hy een aand hierdie mooi opmerking: "And here I am: between the fulfilment of one day and the promise of the next…" Dis mooi gesê. Dit vertel van iemand wat gemaklik is met wat hy vandag gedoen

FAMILIEBRIEF 2018/4

Geloofsbrief kan hier afgehaal word.   Familiebrief 2018/4 12 April 2018 SINODESITTING 2018 en GELOOFSBRIEF Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Ek vertrou dat dit daar by julle voorspoedig gaan en dat die Paastyd inderdaad 'n tyd van nuwe lewe en groei sal wees. Hierdie skrywe dien as die formele kennisgewing van die Sinodesitting van Oostelike Sinode

FAMILIENUUS 338

  10 April 2018 Familienuus 338   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Dis Paastyd! Ons kan leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Ons kan dien en werk en preek en omgee omdat ons 'n Lewende Here het. Mag hierdie voorreg jou telkens oorweldig… Francois Retief   –ooOoo– PREDIKANTE Lieze Meiring word op 15

FAMILIENUUS 337

20 Maart 2018 Familienuus 337 MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Mag Lydenstyd 2018 vir jou spesiaal wees omdat jy weer diep bewus geword het van die oneindige groot liefde wat God vir sondaars het. Francois Retief –ooOoo– PREDIKANTE Lieze Meiring van Skuilkrans het die beroep na Elarduspark aanvaar en het reeds op 18 Maart

FAMILIEBRIEF 2018/02

14 Maart 2018 Familiebrief 2018/02 GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinodehuis!   FINANSIËLE STAAT 2017/2018   Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik: 1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief

image_pdfimage_print