Nuus: Nuus

2018 vra diep oortuigings…

Retief Francois Tygerpoort_2016

Die jaar 2018 gaan ons oortuigings op baie verskillende maniere toets. In die politieke arena is die laaste gevegte nog nie geveg nie – en in die proses gaan ons onseker word en dalk selfs ook bang… Ekonomies lê daar moeilike tye voor – praat maar met sakemanne en salaristrekkers en boere… Die kerklike omgewing

FAMILIENUUS 332

Paulus vermaan die lidmate van die gemeente in Korinte oor partyskappe en verdeeldheid. Dit pas nie in 'n geloofsgemeenskap nie – en dis goed om dit sommer nou ook weer te hoor. Tussen die "raas" sê hy ook iets oor die feit dat ons – en dan is dit tog nie net leraars nie –

KORTNUUS 223

Kortnuus 223   Goeiedag vanuit die Sinodehuis!   Ons Voetsoolsinodes is vroeg in die nuwe jaar op ons: 3 Februarie by Lydenburg-Suid en 10 Februarie by Pretoria-Garsfontein.   Help ons asseblief deur nou reeds die name deur te gee van die persone wat julle gemeente gaan verteenwoordig. Stuur dit na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za   Volledige

FAMILIENUUS 331

Die 500 jaar feesvieringe oor die Hervorming het weer die betekenis van 1 Korintiërs 2:9 vir my onderstreep: "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet." Die Evangelie kom

FAMILIEBRIEF 2017/6

Familiebrief 2017/6 word vervang met: RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

FAMILIENUUS 330

Anders – soos volgelinge van Jesus Christus… Dalk is een van die grootste gevare van vandag 'n Christenwees  wat niks van ons vra nie. Dit kom maklik. Dis amper natuurlik. Dit kom sommer vanself. Dis mos maar eintlik hoe ordentlike mense soos ons dink en doen. Niks in ons lewens hoef te verander nie. Ek

KORTNUUS 222

Die volgende skrywe is op 30 Oktober 2017 vanaf dr. Gustav Claassen, Algemene Sekretaris van die NG kerk,  ontvang: "Die moderatuur van die NG Kerk is deeglik bewus van talle gedaantes van nood in ons land. Ons is egter tans veral baie bekommerd oor die vlakke van geweld en misdaad en die impak van droogtes

FAMILIENUUS 329

Familienuus is ons familie se geselsbrief. Ons vertel van die dinge wat mense en gemeentes raak. Ons wys graag 'n foto vir mekaar. Ons deel in ander se vreugde. Ons bid vir mekaar. Dis wat families oraloor doen. Soos met elke ander familie, is elkeen van ons ook uniek. Ons het verskillende persoonlikhede. Ons doen

FAMILIEBRIEF 2017/5

VOETSOOL SINODESITTINGS   Hierdie spesiale Familiebrief nooi julle as gemeente uit na die Voetsool Sinodesittings wat vir 2018 beplan word.  Lees meer.

FAMILIENUUS 328

Die eerste somerreën is met ons – en wat 'n vreugde om te sien hoedat vaal blare groen word en skynbaar dooie gras lewe kry. Geniet dit! Die laaste kwartaal is vir ons almal 'n besig een. Ons gaan hardloop tussen vergaderings en gemeentekalenders vir 2018 en Kerssangdienste – en dan nog die gewone dinge

image_pdfimage_print