Familienuus 361

 

Familienuus kop

21 Mei 2019

Familienuus 361

VANUIT DIE SINODEHUIS

Iemand vra my: "help gesprek met mekaar ons enigsins?" Dis 'n billike vraag. Die vinnige reaksie kan wees: "die alternatief is te erg om eers oor te dink…"

Die Bybel is tog vol gesprekke: God en mens; gelowiges en hulle Vader in die hemel; gelowiges  met mekaar; gelowiges met diegene wat nog buite staan…

Dis tog hoe dit werk in ons huise en in ons verhoudings. Dis seker een van die dinge waarmee predikante die meeste besig is. Gesprek gee nuwe insigte. Gesprek bring mense nader aan mekaar. Gesprek bring nuwe verhouding. [En as daar ‘n koppie goeie koffie ook betrokke is, nog soveel te meer!]

Dalk is die vraag watter diep oortuigings ten gronde lê van ons gesprekke. Goeie, lewensveranderende gesprekke vra nederigheid, openheid, eerlikheid, leerbaarheid, diepte, perspektief en aanvaarding van die ander – en 'n stewige kwota gebeds-gesprek met die Here aan Wie ons behoort…

Francois Retief  

GEMEENTES

Rayton hou Sosatiefees eerskomende naweek.

Belfast het groot verjaardag gevier en vir ons foto's gestuur van hulle outydse erediens én die eetgoed.

LERAARS

Hierdie is laat nuus: in die Maartvakansie het Gerrie Bodenstein van Skuilkrans die groot stap geneem en met Annie in die huwelik getree. Baie geluk, julle!

SINODALE DIENSRAAD

Die Sinodale Diensraad vergader Donderdag – ons tweede vergadering van 2019. Tydens hierdie geleentheid ontvang ons 'n welwillendheids-besoek vanaf die Algemene Sinode se Nelis Janse van Rensburg en Gustav Claassen. Hierdie geleentheid word benut om inligting te gee oor ons gemeentes en sinode asook insette te maak oor die funksionering van die Algemene Sinode as kerkverband. Later in die dag ontmoet ons die leraars en leiers vanaf Moreletapark. Dis 'n vol agenda – ons bid vir wysheid en insig oor baie sake.

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Ek het al die eerste video gesien – ons wag nog vir jou gemeente se verhaal.

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

EXCELSUS

Ons het inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

Lentekonferensie 2019

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

CMR Gauteng-Oos vertel ons van die ontstellende realiteit van verslawing.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

TOERUSTING

Christelike Lektuurfonds het tans 'n reuse uitverkoping van hulle produkte.

Ons hoor by Bybel Media van Vadersdag-geskenke asook die nuwe uitgawe van LiG.

 

Die Taizebediening in Suid-Afrika gee besonderhede oor geleenthede in die volgende paar maande.

 

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

                  DENNESIG EN LYDENBURG         

Ons oudste gemeente is Lydenburg – gestig in 1850. Ons jongste gemeente is Dennesig – gestig in 1991. En tussen hierdie twee lê daar tans 82 ander gemeentes wat elkeen besig is om 'n unieke voetspoor te trap vanaf die ooste van Pretoria tot in die Wildtuin en Swaziland en noordwaarts tot in Tzaneen en Phalaborwa en alles tussen-in.

Wat daarvan as ons meer vir mekaar begin bid? Kom ons eer die Here vir die werk van gelowiges oor geslagte heen in ons Sinode se gebied. Die vrug daarvan lê in mense se lewens.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

21 Mei – Sas Conradie, Pretoria-Oosterlig, ggncoord@gmail.com
22 Mei – Willem Nortjé, Komatipoort, ngkomati@mweb.co.za
22 Mei – Marius Swart, Nelspruit-Westergloed, marius.swart1@gmail.com
26 Mei – Doret Niemandt, Valleisig, doretmuller@gmail.com
29 Mei – Karin Steyn, Tygerpoort, bosch.karin@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

23 Mei – Floors Ellis, Meyerspark 2008, floorsellis@lantic.net
23 Mei – Nita van der Merwe, CWR Direkteur 2008

29 Mei – Johan Smit, Lyttelton-Oos 2003, smittiesnr@hotmail.com
30 Mei – Janus Roux, Elarduspark 2014, janusroux@globex.co.za
3 Junie – Gert Janse van Rensburg, Kimberley-Vooruitsig 1994, gertjvr@telkomsa.net

VERJAARSDAE – GEMEENTES

29 Mei – Meyerspark, ngmeyersparkfin@absamail.co.za (60)
3 Junie – Volksrust, ngkerk@volksrust.com (109)

VERJAARSDAE – SINODEHUIS

27 Mei – Tersia Petzer, Oostelike Sinode, ontvangs@sinoos.co.za

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 359

 

Familienuus kop

23 April 2019

Familienuus 359

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Paasfees! Die Here het opgestaan. Hy het aan die dissipels verskyn. Hy het met die Emmausgangers gesels. Hy braai vis saam met Petrus en sy maats. Hy ontmoet vir Paulus op die pad na Damaskus. Hy verander mense se lewens. Sondaars ontvang vergifnis. Randfigure se waardigheid word herstel. Hy bou sy kerk. Hy gee sy Heilige Gees aan sy volgelinge.

En iewers langs die pad het hy vir my en jou ook ontmoet. Onthou jy? Vertel jy hierdie verhaal nog vir jouself en vir ander?

Die kerk – óók die NG Kerk – óók die gemeente waarvan jy deel is – is die lewende, opgestane Jesus Christus se kerk.

Dit is ons vreugde om in diens van hierdie kerk – eintlik in diens van hierdie Jesus – te kan wees…

Francois Retief  

GEMEENTES

Premiermyn se jaarlikse Protea Cullifest op 27 – 28 April se oogmerk is vanjaar om die CMR te ondersteun deur die fondse wat ingesamel word. Hier is nog méér inligting.

Rayton maak óók seker dat ons nie honger ly nie met 'n Sosatiefees op 24 – 25 Mei.

 

FINANSIËLE STATE 2018/19

Uit die navrae wat ons ontvang weet ons dat gemeentes en ouditeurs hard aan die werk is om die finansiële state af te handel. Hierdie is deel van verantwoordelike rentmeesterskap. Onthou ons sperdatum van 15 Junie asseblief.

Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober hope kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Hier is kans vir die TV-regisseur in jou gemeente om beroemd te raak: 90 sekondes se beeld en klank en treffer-storie…

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

Laat hulle kom!

DIE KERKRAAD AS WERKGEWER

Die SA Inkomstediens is besig om gemeentes te besoek – en dis belangrik dat julle sake in orde sal wees.

Elke kerkraad moet baie bewus wees van die verantwoordelikheid wat dit inhou om 'n werkgewer te wees. Die rol van 'n kerkkantoor is deesdae baie meer as net 'n finansiële funksie. Daar is 'n hoop sake wat met vergoeding, belasting en ander statutêre verpligtinge te doen het. Verder is daar die bestuur van die personeel en leraars se pensioen op die Retirement Fund Web.

Maak seker dat die personeel in die kantoor die ondersteuning, opleiding en inligting het.

Ons is in 'n proses om hulpdokumente hieroor op te stel. Hier is 'n belangrike Inligtingsdokument wat oor die Inkomste-belasting-verantwoordelikheid van die kerkraad handel. Finansiële beamptes en leraars moet asseblief deeglik hieraan aandag gee. Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis met navrae hieroor.

HUWELIKBEVESTIGERSons doen veral 'n beroep op emeriti wat nie meer beplan om huwelike te bevestig nie maar nog die huweliksdokumente het.

Ons almal weet dat dit deesdae 'n gesukkel is om 'n huweliksbevestiger te wees. Feit is dat die inligting wat jy in die huweliksregister aanteken vorentoe vir iemand van baie groot waarde kan wees. Ons kry nou gereeld navrae van lidmate wat wil emigreer en dan sekere huweliksdokumente benodig. Dit sluit die huweliksregister in.

Die huweliksregister is nie jou persoonlike eiendom nie. Wanneer jy ophou om 'n huweliksbevestiger te wees – of wanneer jy te sterwe kom – moet daardie register terugbesorg word aan Binnelandse Sake.

Sorg dus dat jou register by Binnelandse Sake ingehandig word. Nog beter: maak eers afskrifte van elke dokument wat jy inhandig en bêre dit op jou rekenaar. (Ek aanvaar nou dat jy gereeld 'n rugsteun doen…)

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Die menslike ramp in Mosambiek is nou al bietjie op die agtergrond van die nuustoneel.

 

Die bestaanskrisis is egter nog presies dieselfde. Huise, skole, kerke, paaie, landerye en ander infrastruktuur is steeds vernietig. Die inwoners moet letterlik hulle leefwêreld óór opbou.

 

Die rol van die kerk is in hierdie situasie baie belangrik. Ons reken dat die plaaslike gemeentes in Mosambiek die voertuie moet wees waardeur hulp aan gemeenskappe verleen gaan word.

 

Ten spyte van die TV-prentjies is die beste manier nie om goedere oor die grens te probeer neem nie. Daar is net te veel invoer-regulering asook regerings-inmenging om dit te probeer doen. Ons gemeentes wat graag wil help, moet eerder fondse voorsien waarmee die plaaslike kerk produkte in Maputo kan aankoop om dan te versprei.

'n Projek met die naam IRM Project Nova Vida is begin. Die kerk in Mosambiek praat van die "nuwe lewe" wat uit hierdie ramp gaan groei…

Die bankbesonderhede is as volg: Standard Bank Takkode 051 001 en rekeningnommer 032 891 776. Die verwysing is IRM Project Nova Vida. Oostelike Sinode se Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 het voortdurend die nuutste inligting. . Ons heg 'n skakel aan waar Carl op RSG hieroor gesels het.

As jy toegang het tot Dropbox, kan jy by hierdie skakel foto's en nog meer inligting kry.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Daar is lewe voor en ná aftrede" op 24 – 25 April

Liturgie-werkswinkel oor koninkrykstyd op 6-7 Mei

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

NG Groenkloof bied 'n ontbytgeleentheid met Brand Pretorius aan oor "Bemagtigende Leierskap."

BYBEL-MEDIA

Vertel die gesinne in jou gemeente hiervan: in die Huisgeloof-reeks verskyn daar nou twee boekies: "Ons huis oefen" – oor families wat saam glo – en "Ons huis vier" – oor families wat saam ontdek. Die waarde van geloofsvorming in die huisgesin word weer herontdek – en hier is 'n hulpmiddel vir ouers.

Mei se LiG vertel van 'n gespreksgids oor Hemelvaart.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

23 April – Gavin Meistre, Pretoria-Garsfontein, gavin@nggars.org.za
24 April – Ivan Skinner, kerksondermure, ivan@veritascollege.org
26 April – Ben Blom, Belfast, benblom@me.com
26 April – Janlu Kuyler, Moreletapark, janlu@moreleta.co.za
27 April – Casper Booy, Middelburg-Kanonkop, chbooy@telkomsa.net
29 April – Manie Groenewald, Lyttelton-Oos, maniegmax@gmail.com
1 Mei – Kobus de Leeuw, Middelburg-Suid, kobus@midsuid.co.za
3 Mei – Nelis Lindeque, Doornkloof, cjl@mweb.co.za
4 Mei – Jaco van Niekerk, Ermelo, jacovanniekerk.ermelo@gmail.com
5 Mei – Jan Potgieter, Belfast, janhendrik@lantic.net

VERJAARSDAE – EMERITI

Ds (emeritus) Pieter von Wielligh is verlede week oorlede na 'n lang siekbed. Hy het sy bediening in Middelburg afgesluit in 1995.

1 Mei – Tommie Marais, Nelspruit 2010,  082 332 5664
2 Mei – André Venter, Doornkloof 2010, denventer@absamail.co.za
3 Mei – Francois Fourie, Pretoria-Oosterlig 2011, fouriefrancois@telkomsa.net
5 Mei – Adrio König, Prof Unisa Sistematiese Teologie 1996, adk@3gi.co.za

VERJAARSDAE – GEMEENTES

24 April – Nelspruit-Westergloed, admin@westergloed.co.za (45)
30 April – Amsterdam, ngamsterdam@vodamail.co.za (109)
2 Mei – Ligkruis, ngligkruis@telkomsa.net (37)
4 Mei – Laeveld, francois@nglaeveld.org (90)
6 Mei – Belfast, ngkbelfast@lantic.net (120)

VERJAARSDAE – PERSONEEL

24 April – Cathy Odendaal, Bedryfsbestuurder, finans@sinoos.co.za

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons begin met die woorde en musiek van die Sinodelied geskryf deur Uli Trümpelman van Malelane. Dis 'n lekker-sing lied vir elke gemeente.

Groete tot 7 Mei 2019.

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 360

 

Familienuus kop

7 Mei 2019

Familienuus 360

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

"Hoe gaan dit?" "Goed, dankie."

"Regtig?" "Nie heeltemal nie…"

Die familie van Oostelike Sinode trek bietjie swaar op hierdie stadium. Dis nie lekker om voortdurend in die nuus te wees nie.

Die Moreletapark-verhaal van die afgelope week oorheers gesprekke. Dit bring soms die mooi in ons familie-wees uit – en ander kere ook die minder mooi.

Die realiteit is dat ons 'n pad stap wat nog nooit gestap is nie. Ons het nie 'n padkaart wat presies wys hóé nie – al praat sommige asof hulle weet.

Ons is net van 'n paar goed verseker: die kerk is die kerk van die Lewende Here; die volgelinge van hierdie Here weet nie altyd maklik hoe verder nie; ons steek nie vrae weg nie; ons sit om 'n tafel en bid en praat en luister – en ons doen dit weer en weer.

Sal jy saam met ons bid?

Francois Retief  

GEMEENTES

Daar is van ons gemeentes wat swaartrek. Soms is dit dalende lidmaattalle, of infrastruktuur in die gemeenskap waarvan die gemeente deel is, of finansies, of verhoudinge en konflik. Ons bid hiervoor ook…

Meyerspark se uitbeelding van die lydensweg van Jesus het groot impak gemaak. Lees die wonderlike getuienis hieroor.

Twee weke gelede is Alta Cloete, skriba in die kerkkantoor van Lyttelton, skielik oorlede. Sy het vir 30 jaar hierdie dienswerk daar verrig. Ons eer die Here vir haar dienswerk.

Rayton maak seker dat ons nie honger lei nie met 'n Sosatiefees op 24 – 25 Mei.

 

LERAARS

Ons bid ook vir ons leraars. Ons bid vir getrouheid aan ons roeping, vir lewens wat van die veranderende krag van die Evangelie getuig en vir bedieningsvreugde…

Ernst Breet van Krielpark het 'n beroep aangeneem na Vryburg-Noord. Hy vertrek op 30 Junie. Geniet die beeswêreld!

Wouter van Wyk van Tygerpoort se gesin het 'n nuwe aankomeling in die persoon van klein Anja. Baie geluk, Wouter en Simoné!

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Ek het al die eerste video gesien – ons wag nog vir jou gemeente se verhaal.

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei.

 

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November.

AKTUEEL

Ons plaas die skrywe vanaf die kantoor van die Algemene Sinode in sake die komende verkiesing. Ons bid ook hiervoor.

CMR Mpumalanga plaas hierdie seerkry-storie.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

Op Saterdag 11 Mei 2019 tussen 09:00 en 12:00 bied dr Petrus Moolman 'n werkwinkel aan waartydens 'n kenner, dr Sulette Ferreira ('n maatskaplike werker in privaatpraktyk wat spesialiseer in die verwerking van verlies) ons gaan inlig oor haar resente navorsing oor die emigrasie van kinders na die buiteland. Sy het al by meer as een buitelandse kongres oor dié onderwerp gepraat.  Ons poog om in 'n werkswinkelklimaat persone wat hierdeur geraak word, geleentheid te gee om saam na maniere te soek waarop hulle die verlies aan hulle kinders en kleinkinders (en ander familie en vriende) kan hanteer.  Petrus Moolman  082 452 5826.

Missie Japan stuur hulle nuusbrief vir ons.

TOERUSTING

MPA 2 konferensie – Leraarondersteuningsbyeenkoms 21-22 Mei.  Lees meer hier.

Ons hoor by Bybel Media van 'n nuwe Bybelstudiereeks wat uiteindelik die hele Bybel sal deurwerk. Die eerste Bybelboeke wat behandel word, is 1 en 2 Timoteus en Titus.  Hulle vertel ook van 'n nuwe interaktiewe Pinksterreeks vir kinders oor die Heilige Gees.

Michiel van der Merwe stel 'n geleentheid bekend waar almal wat met kinders werk, toegerus word om die seerkry van kinders te hanteer.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons embleem is in die vorm van 'n driehoek. Dis al vir jare só en beeld die drie primêre verhoudings waarin ons leef uit: met God, met mekaar en met die wêreld. Dis in hierdie verhoudings wat ons wil groei en getuig.

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

11 Mei – Van Wyk Fischer, Silvertonkruin, vanwykfischer@gmail.com
13 Mei – Eduan Naude, Lyttelton, eduannaude@absamail.co.za
15 Mei – Louis Fourie, Marble Hall, louisfourie2008@hotmail.com
17 Mei – Jean Strydom, Nelspruit-Suid, jean@ngnelspruitsuid.co.za
18 Mei – Sebastiaan van Dyk, Lux Mundi, svandyk@luxmundi.org.za

VERJAARSDAE – EMERITI

Frikkie Olivier – voorheen van Gravelotte en Hendrina – is op 27 April oorlede.  Ons dink aan Ria in hierdie moeilike tyd.   riaolivier524@gmail.com

8 Mei – Danie Dreyer, Tygerpoort 2016, danie.dreyer51@gmail.com
12 Mei – Barend Piek, Graskop 2008, beertjie@polka.co.za
12 Mei – Wielie van Wyk, Middelburg-Suid 2018, hanelievw@gmail.com
13 Mei – Petrus Moolman, Ligkruis 2015, lafras@mweb.co.za
18 Mei – Frans Conradie, Florida 2003, franscon@lantic.net
19 Mei – Jannie van Eeden, Groblersdal 2013, dsveeden@lantic.net

VERJAARSDAE – GEMEENTES

11 Mei – Nooitgedacht Nooitgedacht, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com (43)
12 Mei – Kerksondermure kerksondermure, kerksondermure, fschoombee@ksm.co.za (33)
14 Mei – Halfweghuis Midrand (Halfweghuis), Midrand (Halfweghuis), saakgelastigde@ngkerkmidrand.co.za (50)

19 Mei – Tzaneen-Wolkberg Tzaneen-wolkberg, Tzaneen-Wolkberg, ngwolk@mweb.co.za (43)
20 Mei – Dennesig Dennesig, Dennesig, dennesig@xsinet.co.za (28)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 358

 

Familienuus kop

9 April 2019

Familienuus 358

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Lydenstyd. Ons staan elke jaar hierdie tyd weer verstom voor die diep betekenis van  woorde soos liefde, genade, vergifnis, heling, nuwe lewe en geloof in die hart van die Drie-enige God.

Mag ons elkeen – en ons gemeentes – opnuut hierdeur diep geraak word.

Francois Retief  

GEMEENTES

Meyerspark bied vanjaar van 8-21 April weer 'n Via Dolorosa-belewenis in hulle kerksaal aan.  Hierdie meditatiewe reis bestaan uit agt stasies wat Jesus se Lydensweg van Getsemane tot by die leë graf uitbeeld.  Elke "reisiger" ontvang 'n boekie in Engels of Afrikaans wat hom of haar in gebed en nadenke begelei. Die reis is "oop" van 10:00 tot 19:00 gedurende die week en van 10:00 tot 16:00 op Saterdae en Sondae en almal is baie welkom om daaraan deel te neem.  Veilige parkering is beskikbaar.  Vir meer inligting, skakel gerus die kerkkantoor (012 803 1531) soggens of Izak Liebenberg (083 407 7858).

Premiermyn se jaarlikse Protea Cullifest se oogmerk is vanjaar om die CMR te ondersteun deur die fondse wat ingesamel word. Hier is nog méér inligting.

LERAARS

André Kok van Olifantsfontein se diensooreenkoms het op 31 Maart tot 'n einde gekom met die bereiking van die ouderdom van 70 jaar.

Niekie Rothmann van Meyerspark se ma is verlede Dinsdag oorlede.  Sterkte!

DATUMS 2020

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

FINANSIËLE STATE 2018/19

Ons gee weer die skakel na die formaat vir die gemeente se state- gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg. Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer dit asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

DIE KERKRAAD AS WERKGEWER

Miskien hoef julle nie te skrik vir die artikel wat hier aangeheg word nie – dis waarskynlik op ander geloofsgroeperinge van toepassing.

Wat egter baie belangrik is, is dat julle kerkkantoor, personeelvergoeding, Openbare Weldaad Organisasie dokumentasie, die Ongevallekommissaris, Werkloosheidsversekering en dergelike sake in orde sal wees.

Die SA Inkomstediens is besig om gemeentes te besoek – en jy wil nie dan rondskarrel nie…

Elke kerkraad moet baie bewus wees van die verantwoordelikheid wat dit inhou om 'n werkgewer te wees. Die rol van 'n kerkkantoor is deesdae baie meer as net 'n finansiële funksie. Daar is 'n hoop sake wat met vergoeding, belasting en ander statutêre verpligtinge te doen het. Verder is daar die bestuur van die personeel en leraars se pensioen op die Retirement Fund Web.

Maak seker dat die personeel in die kantoor die ondersteuning, opleiding en inligting het.

Ons is in 'n proses om hulpdokumente hieroor op te stel. Praat intussen met Cathy in ons Sinodehuis.

HUWELIKBEVESTIGERS

Ons almal weet dat dit deesdae 'n gesukkel is om 'n huweliksbevestiger te wees. Feit is dat die inligting wat jy in die huweliksregister aanteken vorentoe vir iemand van baie groot waarde kan wees. Ons kry nou gereeld navrae van lidmate wat wil emigreer en dan sekere huweliksdokumente benodig. Dit sluit die huweliksregister in.

Dus – en baie belangrik: die huweliksregister is nie jou persoonlike eiendom nie. Wanneer jy wil ophou om 'n huweliksbevestiger te wees – of wanneer jy te sterwe kom – moet daardie register terug besorg word aan Binnelandse Sake.

Ons is almal al bietjie nukkerig oor die gesukkel met Binnelandse Sake. Hierdie is egter iets wat jy vir jou lidmate kan doen – sorg dat jou register by Binnelandse Sake ingehandig word. Nog beter: maak eers afskrifte van elke dokument wat jy inhandig en bêre dit in 'n lêer of op jou rekenaar. (Ek aanvaar nou dat jy gereeld 'n rugsteun doen…)

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Ons het verlede week tydens die NOVO Vennootskap van gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, diep onder die indruk gekom van die chaos wat daar heers. Drie leraars van die  Igreja Reformada em Mozambique het hulle ervarings met ons kom deel. Van kerke en skole en huise is net planke en sinke oor. Mense is afgesny van die buitewêreld, kan nie met selfone kommunikeer nie omdat daar nie elektrisiteit is nie en die torings omgewaai het.

Ons het verhale gehoor en foto's gesien van klein kinders wat dae aaneen in 'n boom geskuil het, mense wat letterlik alles verloor het en infrastruktuur wat nie meer bestaan nie.

Die rol van die kerk is in hierdie situasie baie belangrik. Ons reken dat die plaaslike gemeentes in Mosambiek die voertuie moet wees waardeur hulp aan gemeenskappe verleen gaan word.

Ten spyte van die TV-prentjies is die beste manier nie om goedere oor die grens te probeer neem nie. Daar is net te veel invoer-regulering asook regerings-inmenging om dit te probeer doen. Ons gemeentes wat graag wil help, moet eerder fondse voorsien waarmee die plaaslike kerk produkte in Maputo kan aankoop om dan te versprei.

'n Projek met die naam IRM Project Nova Vida is begin. Die kerk in Mosambiek praat van die "nuwe lewe" wat uit hierdie ramp gaan groei…

Die bankbesonderhede is as volg: Standard Bank Takkode 051 001 en rekeningnommer 032 891 776. Die verwysing is IRM Project Nova Vida. Oostelike Sinode se Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 het voortdurend die nuutste inligting. Ons heg 'n skakel aan waar Carl op RSG hieroor gesels het.

As jy toegang het tot Dropbox, kan jy by hierdie skakel foto's en nog meer inligting kry.

Hier is 'n missionale geleentheid soos min!

CMR MPUMALANGA

Ons kry weer 'n kykie in die leefwêreld waarmee ons maatskaplike werkers elke dag te doen het. Hulle kan hierdie werk nie doen sonder die geestelike en finansiële ondersteuning van ons gemeentes nie. Dankie daarvoor.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Daar is lewe voor en ná aftrede" op 24 – 25 April

Liturgie-werkswinkel oor koninkrykstyd op 6-7 Mei

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

In die gees van Lydenstyd word "Kruishoutklanke" op 17 April by Universiteitsoord aangebied.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma?" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

MISSIE JAPAN

Ons heg graag die nuusbrief van Missie Japan hierby aan.

BYBEL-MEDIA

In die Huisgeloof-reeks verskyn daar nou twee boekies: "Ons huis oefen" – oor families wat saam glo – en "Ons huis vier" – oor families wat saam ontdek. Die waarde van geloofsvorming in die huisgesin word weer herontdek – en hier is 'n hulpmiddel vir ouers. Ons eie Maartje van der Westhuizen van Elarduspark kan jou meer inligting hieroor gee – haar naam staan immers op die voorblad as mede-outeur!

Hier is ook besonderhede oor twee ander boekies van Bybel-Media oor hoop en oor die Emmausgangers.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za
13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid, berit@live.co.za
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig, hnienabersa@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za
13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007, nicjgrobler@gmail.com
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009, faurelouw@ngelarduspark.org.za
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013, barryffc@mweb.co.za
18 April – Jan Grey, Pretoria-Oosterlig 2008, drjangrey@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

14 April – Piet Retief, reikop@telkomsa.net (131)
15 April – Wakkerstroom, admin@wakkerstroomngk.org.za (158)
16 April – Paardekop, rita@ngkperdekop.co.za (98)
17 April – Pretoria-Faerie Glen, kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za (42)
20 April – Lyttelton-Noord, kerkkantoor@omgeekerk.co.za (58)
22 April – Lyttelton, kantoor@nglyttelton.org.za (75)

Groete tot 23 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Kortnuus 2/2019

UitAmp

 

15 Maart 2019

KORTNUUS 2/2019

Goeiedag vriende

Dit is weer tyd vir ons Missionale Byeenkoms en ons glo dat jul elkeen in die laaste paar maande al weer saam met jul gemeentes gegroei het op die Missionale Reis.

Die byeenkoms vind plaas op 11 en 12 April by Kruisrivier Kampterrein.  Ons arriveer tussen 12:00 en 13:00 op Donderdag en vertrek weer om 14:00 op Vrydag.

By die laaste byeenkoms het ons saamgepraat oor Missionale Hermeneutiek, Missionale Kultuurskuiwe in ‘n gemeente en Hoe dit in praktyk lyk om hierdie kultuurskuif te maak. Ons is ook blootgestel aan die Missionale Bordspeletjie om gemeentes te fasiliteer.

Hierdie keer wil ons veral twee belangrike temas op die tafel sit: Missionale Spiritualiteit en ons werk verder aan die tema van Evangelisasie in ons saamwerk aan ‘n nuwe Evangelisasie Gesprek om lidmate te bemagtig. Nadat Frikkie navorsing onder ‘n klompie gemeentes gedoen het, kan hy nou die terugvoer bied, ons hoor ook van die werk wat die Wes-Kaap gedoen het en ‘n moontlike nuwe produk wat ons kan gebruik.

Intussen moet ons getalle vasmaak en word jy uitgenooi om deel te wees, al is dit dalk die eerste keer is jy meer as welkom! Nooi asseblief ook kolegas saam!

Laat weet sommer nou asseblief vir Tersia by ontvangs@sinoos.co.za of jy dit gaan bywoon.

Ons moet getalle vasmaak en waardeer jou spoedige reaksie!

 

Vrede vir jou.

 

Johan Koen
Willem Esterhuizen
Frikkie Coetzee

 

 

 

 
Familienuus 357

 

Familienuus kop

12 Maart 2019

Familienuus 357

VANUIT DIE SINODEHUIS

Familienuus – want familie kuier mos graag saam…

Familienuus – want familie gee vir mekaar om…

Familienuus – want familie vier saam fees en kry saam seer en droom saam en glo saam…

Familienuus – want God is steeds ons Vader…

Francois Retief  

 

GEMEENTES

Witrivier bied 'n Werkswinkel vir Omgeegroepe vir Leraars aan op 3 April te Witrivier. Jy kan selfs op die pragtige Ella Combrinck-terrein oorslaap en kuier!

LERAARS

Gert van der Merwe van Lynnwoodrif het 'n beroep na Bonaeropark aanvaar.

Sebastiaan van Dyk van Lux Mundi het sy PhD-studies afgehandel en ontvang eersdaags sy graad. Baie geluk!

Francois Schwalb van Laeveld se dogtertjie Mia is op 4 Maart gebore. Vasbyt – min slaap!

Ons het ook verneem dat Pieter Malherbe van Barberton se broer verlede maand oorlede is.

DATUMS 2020

Ons kyk al ver vorentoe en gee graag hierdie belangrike datums:

 

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

ARGIEF/GEMEENTEREGISTERS WINKERK

Ons gemeentes se Winkerk-data word gereeld deur die program Backup Buddy gerugsteun. Dit gebeur sommer so sonder dat ons dit weet of iets hoef te doen. Gemeentes moet egter seker maak dat hulle weekliks 'n e-pos ontvang wat bevestig dat Backup Buddy wel sy werk gedoen het.  Indien julle dit nie ontvang nie, kontak vir Jan Venter by infokerk@global.co.za of 012 664 3465.

GEMEENTEGESKIEDENIS

Stuur asseblief steeds die inligting oor al die leraars wat in julle gemeente gedien het na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

FINANSIËLE STATE 2018/19

Gemeentes se kerkkantore het verlede week die nuwe state ontvang. Daar was formule-foute in die state – gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg.  Maak seker dat julle die vorige weergawe vernietig en net met hierdie weergawe werk. Jammer oor die glips.

 

Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer hierdie asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

 

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

 

Baie dankie vir die harde werk wat finansiële beamptes in hierdie dae insit om die state netjies af te handel! Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Dit het onder die Sinodehuis se aandag gekom dat 'n ou formaat van Pensioenberekening nog in gebruik is by sommige gemeentes.  Theo Smit van die Pensioenfonds het in Februarie 2018 aan elke predikant en die kerkkantore die nuwe formaat gestuur.  Cathy Odendaal het 'n dokument opgestel om gemeentes te help met die pensioenberekeninge van leraars. Ons heg dit hier aan – gebruik dit asseblief om te verseker dat die regte syfers einde Maart op die Retirement Fund Web gelaai kan word.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars en kerkkantore het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 3 April. Kom kuier en leer saam!  

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, word uitgenooi om verteenwoordigers te stuur na die jaarlikse vergadering van die Novo Vennootskap.

 

Kerkleiers van die IRM bring ons op hoogte van die situasie in Mosambiek en fokus in besonder op die werk van die Igrecia de Reformada em Moçambique, Novo Sinode.

 

Hierdie is ‘n besondere geleentheid om bande te smee met  leraars van die IRM en kontak te maak met ander gemeentes wat ook in Mosambiek werk

 

Bevestig  asseblief teen 1 April by Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 dat julle die vergadering sal bywoon aangesien ons kollegas uit Mosambiek heelwat reëlings moet tref vir hulle koms na Suid-Afrika.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

EXCELSUS

Die volledige program van Excelsus-kursusse vir die eerste helfte van die jaar word hier aangeheg.

"Klein is goed" is die onderwerp van 'n werkswinkel wat op 9 – 11 April aangebied word by Primrose oor kleinerwordende gemeentes.

HOFUITSPRAAK

 

Ons het 'n skrywe gestuur na kerkkantore en leraars direk na die uitspraak in die saak oor selfdegeslag verhoudings. Ons heg dit hier ook aan. Die volledige uitspraak van 58 bladsye word ook aangeheg – dis vir diegene wat die baie tegniese regsargumente en beredenering van die regters kan ontsyfer!

 

Hierdie is woelige tye in gemeentes en in die kerkverband. Kom ons leef in afhanklikheid voor die Here en gaan voort met ons roeping. Dankie dat ons Oostelike Sinode-familie dit mooi hanteer.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van die nuwe uitgawe van LiG – spesiaal vir Paasfees.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com
18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com
20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman@ngdebruinpark.co.za
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Greta Müller, Moreletapark, greta.muller@moreleta.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za
16 Maart – Pieter Von Wielligh, Middelburg 1995, veravonwielligh@yahoo.com
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017, johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  082 469 6330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

15 Maart – Hazyview, ngkhazy@mweb.co.za (44)
20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (55)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (33)
1 April – Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (31)

VERJAARSDAE – SINODEHUIS

 

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 9 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familiebrief 2019/05

Aangeheg 'n belangrike skrywe aangaande finansies en regsverpligtinge, asook ondersteunende dokumentasie.

Die formaat van die Finansiële State is hierby aangeheg, en is die enigste formaat wat vir die finansiële jaar 2018/19 aanvaar sal word.  Maak asseblief seker dat u ouditeure dit ontvang. Volg asseblief die instruksieblad noukeurig.

Brief na Gemeentes Rakende Finansiële state en regsverpligtinge

Finstaat gemeente 2018-2019

UI19-new

Constitution of Dutch Reformed Church according to rule 4

 

 

 
TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 26 FEBRUARIE 2019

SINODE TERUGVOER AAN GEMEENTES.

SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 26 Februarie 2019.

 

  1. Die lede van die Sinodale Diensraad was weereens almal teenwoordig. Daar heers 'n erns en 'n eensgesindheid wat maak dat daar met groot liefde eendragtig vergader kan word. Die atmosfeer en mooi gesindheid maak dat die belange in ons sinodale gebied opreg op die hart gedra word.
  2. Hierdie jaar is vir die Oostelike Sinode 'n feesjaar waartydens ons ons 40 jarige bestaan vier. Ons het allerhande gedagtes om hierdie jaar iets spesiaal te maak. Ons dink daaraan om 'n PowerPoint oor die sinode se geskiedenis beskikbaar te stel en om 3 November te reserveer as 'n herdenkingsdag en 'n dankdag vir die 40 jaar van genade.
  3. As Diensraad wil ons 'n feesgeskenk van die Here vra vir elke leraar in ons gebied. Daarom wil ons elke leraar in ringsverband besoek en vir 'n dag of 'n dag en 'n half saamkom vir bemoediging en ondersteuning. Ons bid dat die Here hierdie besoeke sal gebruik om vir ons leraars nuwe seën,energie en passie te gee. Elke ring sal spoedig genader word oor 'n datum en oor die agenda van hierdie ontmoeting.
  4. Die jaar se begroting is ook goedgekeur. Die Sinode ervaar saam met die gemeentes die finansiële druk van ons dag. Alles moontlik word gedoen om die druk van die gemeentes te verlig sodat elke gemeente hulle droom kan verwesentlik.
  5. Tydens die rampe wat in die afgelope tyd mense getref het soos oorstromings, brande en droogtes, het ons bewus geraak van die noodsaaklikheid om 'n rampfonds te stig. Die SOS Rampfonds is nou op dreef en is as 'n Artikel 18A-instansie geregistreer. Hierdie noodfonds is gestig om 'n kanaal van seën te word en SOS staan vir “Sin Oos Seën”.
  6. Ons het ook kennis geneem dat daar in die volgende 5 jaar 41 predikante 65 jaar word en gaan aftree. Hierdie situasie moet nie die kerkraad of die leraar onverhoeds betrap nie. Daarom het ons gepraat oor hoe belangrik dit is dat kerkrade vyf tot tien jaar voor 'n leraar se aftrede betyds moet besin oor opvolging en wat die finansiële implikasies is.
  7. Ons het interessante onderwerpe uit die ringe ontvang wat na die Algemene Sinode deurgestuur is vir oorweging vir die agenda van die sitting in Oktober hierdie jaar. Die volgende sake is deurgegee: plaasmoorde, grondhervorming, etiese leierskap en korrupsie, protes deur die kerk, geweld teen vroue en kinders, multi-kulturaliteit in die kerk, genadedood, onderrig in Afrikaans, ensovoorts.
  8. Ons wil die kerk en gemeentes oproep tot ernstige voorbidding. Ons het kennis geneem van die spanning in skole waar daar vyandigheid en swak dissipline is en waar die personeel nie altyd veilig voel nie. Ons wil gemeentes oproep om uit te reik na ons skole. Tweedens is ons op pad na 8 Mei vir ons land se verkiesing. Kom ons bid vir vrede en 'n soeke na God se wil om Godvresende leiers vir ons land te verkies.Ons hoop vir ons land se toekoms lê nie by mense of partye nie, maar by die lewende God.

 

Dirkie van der Spuy
Familienuus 356

 

Familienuus kop

26 Februarie 2019

Familienuus 356

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag! Ons vertrou dat dit voorspoedig gaan met ons gemeentes en leraars en lidmate. Dis lekker om deurlopend te verneem van mooi projekte, van wonderlike dienswerk deur lidmate en van 'n ywer by leraars om getrou te wees in die bediening.

Ons Familienuus vertel wat gebeur in leraars en gemeentes se lewens. Ons vertel van toerustingsgeleenthede en hulpmiddels.

Dis 'n voorreg om deel van hierdie familie te wees!

Francois Retief  

 

GEMEENTES EN LERAARS

So ongeveer 7 of 8 jaar gelede het die statistiek getoon dat die helfte van die NG Kerk se leraars in die volgende 15 jaar aftree-ouderdom bereik.

Ons Sinode begin nou hierdie fase ingaan. Vanjaar word 8 van ons leraars 65. In 2020 is die getal 7 en in 2021 is dit 10 leraars. In 2022 word net 3 leraars 65 maar in 2023 is dit weer 13. Uit 'n predikantespan van so ongeveer 150 is dit beduidend.

Ons weet dat daar dikwels onderhandel word tussen gemeentes en leraars oor 'n verlenging van die dienstydperk tot 70 jaar. Ons weet ook dat daar proponente is wat op beroepe wag.

Wat duidelik is, is dat die volgende klompie jare beduidende skuiwe vir die lewens van ons Sinodefamilie se gemeentes en leraars inhou. Finansiële realiteite gaan ook 'n rol speel.

Die uitdaging gaan wees om die moontlikhede raak te sien en te ontgin tot voordeel van die koninkryk van God.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Kom kuier en leer saam!

 

GEMEENTEGESKIEDENIS

Hier in die Sinodehuis leer ons elke dag iets oor die "ou dae" van gemeente-wees in ons gebied. Ons is besig om 'n lys te maak van al die leraars wat in al ons gemeentes gedien het. Ons blaai deur die gedenkalbums wat ons hier het en lees die aangrypende verhale van die jare toe die wêreld nog jonk was in ons gebied…

Daar was 'n tyd toe 10 pond koffie jou 'n os gekos het! (vir die jongeres onder ons: 10 pond is ongeveer 4.5 kg)

Lidmate het kerkies opgerig – en dit na die Boere-oorlog maar net weer opgerig…

Sendelinge het die onbekende ingetrek om mense van die Evangelie van Jesus Christus te vertel – en dikwels 'n hoë prys betaal as gesinslede sterf omdat daar nie mediese hulp beskikbaar was nie.

Ouetehuise en skole en nog kerkies is gebou met die offers van lidmate wat gegee en gegee het.

Die spore van die Evangelie is getrap deur doodgewone mense wat die Evangelie gehoor, geglo en geleef het.

Dis eintlik 'n wonderlike ervaring om hierdie verhale weer af te stof.

Twee sake: gaan lees en vertel gerus weer julle eie gemeente se verhaal; en help ons met die volledige lys van leraars wat in julle gemeente gedien het.

Stuur asseblief hierdie inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

 

SKOLLIE-KAMP

Dit is weer tyd vir Skolliekamp! Dit is ‘n kamp wat graad 11- en 12-jongmense vir die lewe na skool voorberei. Dit kan ook as belydeniskamp dien indien u gemeente nie self kan gaan kamp nie. Oorweeg die moontlikheid om die jongmense van julle gemeenskap te help wat sonder die nodige borge nie die kamp sal kan bywoon nie. 'n Skollie  Inskrywingsvorm moet gestuur word na info@skolliekampe.org.za

 

#imagine

Ons gee hier 'n skakel na die bekendstelling van die byeenkomste van #imagine in 2019. Ons het in die verlede mooi getuienisse gehoor vanaf jongmense wat dit bygewoon het.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

 

FINANSIES

Ons is aan die einde van die finansiële jaar en 'n klomp goed moet nou in plek gekry word.

Van die Sinodehuis se kant af probeer ons om gemeentes te help met al die inligting wat nodig kan wees.

Ons stuur eerskomende Vrydag 'n "Finansiële Pakket" na al ons leraars en kerkkantore. Die inhoud hiervan is die volgende: Finansiële state vir 2018/19; 'n voorbeeld van 'n gemeente se Konstitusie en Openbare Weldaad Organisasie-aanspreeklikheid vir die bank of ander finansiële instellings asook 'n omsendskrywe met die finale Vervoertoelaag-syfers vir die leraar se pakket. Hierdie belangrike dokumente moet deur die kommissie/bediening wat met die finansies en personeel werk, hanteer word.

Kontak gerus vir Cathy Odendaal – ons Bedryfsbestuurder – by finans@sinoos.co.za indien nodig.

 

AKTUEEL

Die saak van Grondhervorming lê op ons tafel. Dis deel van ons gesprekke – en dit gaan nie net weggaan nie.

Jannie de Villiers, Uitvoerende Hoofbestuurder van Graan SA en lidmaat van Moreletapark, het perspektiewe hieroor gegee in die Kerkbode se rubriek "Op die kerkstoep." Jannie verteenwoordig ook Oostelike Sinode by die gesprekke in breër kerkverband.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van 'n nuwe publikasie van Dirkie Smit oor die Drie-eenheid van God.

 

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

CLF gee besonderhede oor hulle nuutste produk wat spesifiek gemik is op kinders van ongeveer 12 jaar oud.

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, jeug@valleisig.org.za
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za
5 Maart – Elza Meyer, Moreletapark, elza@turn2god.co.za
5 Maart – Wouter van Wyk, Tygerpoort, wouter@ngtyger.com
7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za

 

VERJAARSDAE – EMERITI

28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com
3 Maart – Kobus Bezuidenhout, Dir Godsdienssorg Korrektiewe Dienste 1998, kobez@mweb.co.za
3 Maart – Steyn van Heerden, Nelspruit-Suid 2009, dsjs@vodamail.co.za
5 Maart – Petrus Etsebeth, Sekhukhuneland 2000, kantoor@lantic.net
7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
10 Maart – Barend van der Westhuizen, NGKA Letaba 1998,  084 338 6189

 

VERJAARSDAE – GEMEENTES

2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za
9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com

 

Groete tot 12 Maart 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 355

 

Familienuus kop

12 Februarie 2019

Familienuus 355

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis lekker om weer deur middel van ons Familienuus met mekaar te kan gesels.

Die wye verskeidenheid van nuus sê iets van al die verskillende dinge waarmee ons leraars en gemeentes besig is – dit sê ook van die geleenthede wat daar is om toegerus te word én dit vertel van die nuus wat ons familie raak.

Ons is nou op die punt waar die "TV-hardlopers" elke jaar met die Comrades is. Dis nou daardie manne wat met 'n geweldige spoed wegtrek maar dan nie in staat is om die tempo vol te hou nie.

In die gemeente-omgewing moet ons ook elke  jaar tyd voluit wegspring. Dis nou tyd om diep asem te haal, weer te fokus op ons roeping en doelwitte, en dan die harde werk in te sit wat nodig is om enduit te gaan. Elke dag se stukkie werk, se voorbereiding vir 'n preek, se gesprek in die studeerkamer – dit alles tel uiteindelik. Die Here sorg Self vir die vrug daarop.

Sterkte!

Francois Retief  

GEMEENTES EN LERAARS

Francois Schwalb is op 10 Februarie by Laeveld bevestig as tentmaker-leraar. Francois is verantwoordelik vir die bemarking van ZZ2 se produkte en reeds 'n ou bekende in die gemeente. Welkom in ons Sinode!

Roelf van Niekerk emeriteer op 28 Februarie as leraar van Piet Retief. Christo Woite van kerksondermure emeriteer ook teen einde Februarie.

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, word 70 jaar op 15 Februarie. Hy maak einde Februarie klaar by die Moreletapark Assosiasie (mpa). Hy bly steeds dien as voorsitter van Oostelike Sinode en as assessor van die Algemene Sinode.

Ons groet gewaardeerde kollegas!

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Ons gee weer die dokument vanaf die Pensioenfonds met  aangeheg 'n skrywe wat ook aan al die kerkkantore gestuur is. Die persentasies wat gebruik word om die versekerde voordele se waardes te bepaal, het onveranderd gebly.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Inskrywingsvorms is hier beskikbaar. Kom kuier en leer saam!

GEMEENTES SE KALENDERS  

Die kalenders begin inkom – dankie!

Dis deel van ons tradisie dat ons die kalenders van ons Sinode-familie in die Sinodehuis uitstel. Stuur dit asseblief vir ons – dit vertel altyd 'n mooi verhaal van die uniekheid, die drome, die roeping van elke gemeente. Dankie!

kalenders

KOM TRAP SAAM…  

Middelburg-Suid se "CROSSing Boundaries" bergfietswedren is nou al gevestig as 'n moet-doen vir gereelde fietsryers. Die naam van die wedren sê alles: hierdie is die gemeente se projek waar fondse ingesamel word wat ver buite die grense van die gemeente aangewend word om 'n verskil in die koninkryk van God te maak. Ons gee graag die inligting soos hier aangeheg. Die gemeente se webwerf www.midsuid.co.za vertel ook meer. Lekker trap!

GEMEENTEGESKIEDENIS

Ons is besig om 'n lys te maak van alle leraars wat reeds in ons gemeentes gedien het.

Baie dankie vir die kerkkantore wat vinnig reageer het. Maak asseblief 'n lys van die leraars wat in die gemeente gedien het asook die tydperk waarin hulle daar was. Gee ook vir ons 'n aanduiding van foto's waaroor julle beskik. Ons sal later inligting kan gee oor hoe ons die foto's in digitale formaat kan kry vir gebruik op die webwerf.

Stuur julle inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

CMR

Susan Louw van CMR Mpumalanga stuur vir ons weer 'n verhaal wat vertel van die dienswerk van die maatskaplike werkers. Die CMR en ons maatskaplike werkers behoort hoog op die gebedslys van ons gemeentes te wees. 'n Verhaal soos hierdie gaan sit nie maar sommer net in die klere van 'n maatskaplike werker nie – dit vat aan haar hart…

EXCELSUS

Leon Westhof (Elarduspark) en André Bartlett bied 'n kursus aan oor missionale hermeneutiek: "Wat beteken dit as mens die Bybel deur die lens van missionaliteit lees? Wat sê die Bybel oor die kerk en gelowiges wat deur God gestuur word om 'n verskil te gaan maak in die wêreld?"

Ons heg besonderhede van hierdie geleentheid hierby aan.

GYS VAN SCHOOR SE NUUSBRIEF EN BESONDERHEDE OOR 'N VOLGENDE GELOOFSREIS SAAM MET SINODE GOUDLAND

Gys se Nuusbrief word hier aangeheg.

Ons het 'n uitnodiging vanaf Sinode Goudland ontvang om in te skakel by geleenthede wat hulle reël vir 'n nuwe rondte van die Geloofsreis met Gys. Hulle skrywe word hier aangeheg.

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media lig ons in oor LiG se Maart-uitgawe.

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

CLF gee besonderhede oor hulle nuutste produkte.

MISSIE JAPAN

Lees gerus meer oor die werk wat toegewyde manne en vroue in die verre Japan doen.

OOP VIR DIE OOMBLIK

Willem Nicol se  "Oop vir die Oomblik-kursus" word weer aangebied. Hy gee volledige inligting hier.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 Februarie – Anel Pienaar, Skuilkrans, anel@skuilkrans.co.za
14 Februarie – Lieze Meiring, Elarduspark, lieze@ngelarduspark.org.za
15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark, dvdspuy@moreleta.co.za
16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark, christian@ngelarduspark.org.za
17 Februarie – Marnus Geyser, Dennesig, marnusgeyser@webmail.co.za
19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama, sirrouch@vodamail.co.za
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure, fventer@ksm.co.za
25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark, danievermaak@ngelarduspark.org.za

VERJAARSDAE – EMERITI

14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017, alberven@mweb.co.za
22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer 2017, gtheron@mtnloaded.co.za
24 Februarie – Thys Le Roux, Camden 1988, 011 814 4817

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

17 Februarie – Skuilkrans, info@skuilkrans.co.za (48)
19 Februarie – Lynnwoodrif, admin@lynnwoodrif.co.za (44)

Groete tot 26 Februarie 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk