Nuus: Nuus

Familienuus 370

  29 Oktober 2019 Familienuus 370   VANUIT DIE SINODEHUIS Saterdag 2 November is die Oostelike Sinode 40 jaar oud. Oostelike Sinode is méér as net die Sinodehuis en sy personeel. Oostelike Sinode gee méér as advies en is méér as 'n sinodesitting elke paar jaar. Dit is selfs méér as die Predikantekonferensie in die

Print Friendly

Familienuus 369

  VANUIT DIE SINODEHUIS 'n Mens kan nie anders as om trots en dankbaar te wees oor die rol wat die NG Kerk in ons land speel nie. Missionaliteit, omgee, versorg, getuienis – dis die dinge waarmee ons besig is. Gelowiges dien Hom daagliks met oorgawe in huise, werkplekke en skole. In klein en groot

Print Friendly

Familienuus 368

  VANUIT DIE SINODEHUIS Om volgeling van Jesus Christus te wees, beteken nie dat jy alleen oor alles die beste weet nie. Die kerk het hierdie waarheid sommer gou geleer. Gelowiges is mense wat oop is vir die werking van die Heilige Gees – die Gees wat ons in die voetstappe van Jesus laat loop.

Print Friendly

Familienuus 367

  17 September 2019 Familienuus 367   VANUIT DIE SINODEHUIS Die tyd voor 'n Algemene Sinode was nog altyd bietjie meer onstuimig. Só onthou ek dit van vroeg in my bediening al. Dis nou weer só. Ons gaan besin oor dinge wat die wese van ons kerk raak. Ons gaan die Evangelie van Jesus Christus

Print Friendly

Familienuus 366

  3 September 2019 Familienuus 366     VANUIT DIE SINODEHUIS Goeiedag! Familienuus kuier graag weer by ons 84 gemeentes se kerkkantore en leraars asook die emeriti en ander lesers. Ons verhoudings is vir ons belangrik. Ons het dit by die Here van die kerk geleer: Hy gee sy Seun om verhoudings met Hom tot

Print Friendly

Familienuus 365

  20 Augustus 2019 Familienuus 365     VANUIT DIE SINODEHUIS My kollegas in ons tuisgemeente het ons in die afgelope weke intens bewus gemaak van die kragtige woorde waarmee die gelowiges in die Bybel dikwels op God se roeping reageer het: Hi-ne-ni. "Hier is ek." Moses, Abraham, Jakob en Jesaja is voorbeelde hiervan. Dit

Print Friendly

Familienuus 364

  30 Julie  2019 Familienuus 364   VANUIT DIE SINODEHUIS Die pelgrims staan voor die tempel in Psalm 118 en roep dit uit: "dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees." Die teenwoordigheid van die Here is vir hulle alles. Soveel te meer vir ons wat weet

Print Friendly

Familienuus 363

  16 Julie  2019 Familienuus 363 VANUIT DIE SINODEHUIS Ons seënbede vir hierdie derde kwartaal: "aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al

Print Friendly

2019 Predikante konferensie lesing

Hiermee die lesings van Prof Jan van der Watt 10 tot 14 Junie 2019: Sessie 1 Hoe lees mens Openbaring (6MB) Sessie 2 Sewe gemeentes (47.6MB) Sessie 3 Struktuur  (178kb) Sessie 4 God en Jesus (9.3MB) Sessie 5 Die duiwel en sy trawante (4.7MB) Sessie 6 Nuwe Jerusalem (4.9MB) Voorbeelde OT-NT Vlg met 7es

Print Friendly

Familienuus 362

        4 Junie  2019 Familienuus 362     VANUIT DIE SINODEHUIS Dis Pinkstertyd.… Oral hoor ons leraars gesels oor hulle Pinksterdienste en temas. Dis lekker. Mag 2019 se Pinkster vir ons almal 'n geseënde ervaring wees. Mag ons opnuut weer deur die Gees van God vasgemaak word aan die lewe, die werk

Print Friendly
image_pdfimage_print