Nuus: Kortnuus

KORTNUUS 216

GELOOFSVORMING VIR GESTUURDES – GYS VAN SCHOOR OPEDAG:  10 AUGUSTUS 2017 Al meer gemeenteleiers sê:  "Julle hoef ons nie meer te oortuig van die missionale roeping van die kerk nie.  Ons verstaan dit en wil dit doen. Help ons moet die 'Hoe?'" Die drie jaar-plan wat die Oostelike Sinode saam met ds Gys van Schoor

KORTNUUS 217

Sinode telefoonlyne buite werking   Die telefoonlyne van die Sinodehuis is buite werking.  Ons tydelike telefoonnommer is 071 384 8509. Baie dankie     Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

KORTNUUS 217: Tydelike telefoonnr 071 384 8509

Sinode telefoonlyne buite werking Die telefoonlyne van die Sinodehuis is buite werking.  Ons tydelike telefoonnommer is 071 384 8509.   Baie dankie   Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

KORTNUUS 215

INLIGTING OOR DIE STORMS, WINDE EN BRANDE IN WES-KAAPLAND Die Algemene Sinode  het die volgende inligting  aangestuur, nadat verskeie navrae ontvang is: Die trauma waaraan mense tans in die gebiede blootgestel is, vra ons ernstige voorbidding. Daar word reeds op  praktiese vlak op verskeie wyses  hulp verleen. Dit sluit finansiële ondersteuning vanuit die Sinode van

KORTNUUS 214

HANDELINGE VAN DIE BUITENGEWONE VERGADERING VAN DIE ALGEMENE SINODE 2016 Die Handelinge van die Buitengewone Vergadering van die Algemene Sinode 2016 is voltooi en op die webblad van die NG Kerk beskikbaar (www.ngkerk.org.za). Dit is op die hoofblad aangebring en maklik om elektronies af te laai.  Gemeentes en leraars wat gedrukte kopieë wil hê, kan

KORTNUUS 213

Goeiedag vanuit die Sinodehuis Ons heg 'n skrywe vanaf die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode hierby aan oor die vals nuus wat die rondte doen oor die NG Kerk en poligamie. Gebruik dit asseblief na goeddunke in die gemeente. Beste wense.   Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

KORTNUUS 212

Kollegas Die roudiens van Freddie Schoeman is Dinsdag 25 April om 11:00 by NG Lyttelton-Oos. Die koördinate is -25.822154, 28.208363 (h/v van Riebeeck en Molteno, Lyttelton, Lyttelton Manor, Centurion) Sien ook kaart aangeheg. Ons bid vir sy vrou, Alma, en die res van die familie,  die troos en krag van die opgestane Here toe. Baie

KORTNUUS 211

Kollegas Vandag is 'n moeilike dag vir ons geloofsfamilie: ons het pas die baie slegte nuus verneem dat ds Freddie Schoeman van Lyttelton-Oos vanoggend tydens 'n vergadering van 'n Taakspan van die Algemene Sinode oorlede is. Ons bid vir sy vrou, Alma, en die res van die familie die troos en krag van die opgestane

KORTNUUS 210

1 Maart was die begin van die nuwe finansiële jaar. Gemeentes voorsien jaarliks aan die Sinode hierdie inligting van hulle situasie soos op 28 Februarie. Inligting oor die finansiële state vir 2016/2017 word in 'n afsonderlike Familiebrief voorsien. Aangeheg is die vorm waarop die gemeente se basiese inligting voltooi moet word. Volgens Wet moet gemeentes

KORTNUUS 209

27 Januarie 2017 KORTNUUS 209 Die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode het op 18 Januarie 2017 inligting aan leraars gestuur oor die konsepwetgewing getiteld Combating of Hate Crimes and Hate Speech Bill. Aangeheg was die dokumente wat deur die AS as reaksie opgestel is. 'n Dokument wat deur die Tussenkerklike Raad (TKR) opgestel is,

image_pdfimage_print