Nuus: Familienuus

FAMILIENUUS 338

  10 April 2018 Familienuus 338   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Dis Paastyd! Ons kan leef vanuit die opstanding van Jesus Christus. Ons kan dien en werk en preek en omgee omdat ons 'n Lewende Here het. Mag hierdie voorreg jou telkens oorweldig… Francois Retief   –ooOoo– PREDIKANTE Lieze Meiring word op 15

FAMILIENUUS 337

20 Maart 2018 Familienuus 337 MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Mag Lydenstyd 2018 vir jou spesiaal wees omdat jy weer diep bewus geword het van die oneindige groot liefde wat God vir sondaars het. Francois Retief –ooOoo– PREDIKANTE Lieze Meiring van Skuilkrans het die beroep na Elarduspark aanvaar en het reeds op 18 Maart

FAMILIENUUS 336

6 Maart 2018 Familienuus 336   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Lydenstyd bring ons ook uit by die wonderlike voorreg om God as ons Vader te mag ken. Hy is nie ver nie. Hy is nie afwesig nie. Hy is nie vir ons vreemd nie. Ons hoef Hom nie te probeer beïndruk nie. Hy

FAMILIENUUS 335

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP!   Ons Voetsoolsinodesittings is verby – en volgens die terugvoer wat ons ontvang het, was dit 'n goeie ervaring. Meer as 200 persone het die geleenthede bygewoon – en die gesprek oor missionale kerkwees word nou in gemeentes voortgesit. Dis in gemeentes en deur die lewens van lidmate wat

FAMILIENUUS 334

30 Januarie 2018                                                                                               Familienuus 334 VOETSOOLSINODES 2018 3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein "Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?" MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Ons Voetsoolsinodes is nou so naby ons kan al amper aan hulle vat! Daar is groot opgewondenheid oor hierdie spesiale geleenthede. Meer as 200

FAMILIENUUS 333

16 Januarie 2018                                                                        Familienuus 333 VOETSOOLSINODES 2018 3 Februarie  Lydenburg-Suid                 10 Februarie   Pretoria-Garsfontein "Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie?" MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Welkom by 2018 se eerste Familienuus! En dis sommer 'n spesiale een – ons vertel alles van ons Voetsoolsinodesittings. Gemeentes en leraars het reeds al

FAMILIENUUS 332

Paulus vermaan die lidmate van die gemeente in Korinte oor partyskappe en verdeeldheid. Dit pas nie in 'n geloofsgemeenskap nie – en dis goed om dit sommer nou ook weer te hoor. Tussen die "raas" sê hy ook iets oor die feit dat ons – en dan is dit tog nie net leraars nie –

FAMILIENUUS 331

Die 500 jaar feesvieringe oor die Hervorming het weer die betekenis van 1 Korintiërs 2:9 vir my onderstreep: "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet." Die Evangelie kom

FAMILIENUUS 330

Anders – soos volgelinge van Jesus Christus… Dalk is een van die grootste gevare van vandag 'n Christenwees  wat niks van ons vra nie. Dit kom maklik. Dis amper natuurlik. Dit kom sommer vanself. Dis mos maar eintlik hoe ordentlike mense soos ons dink en doen. Niks in ons lewens hoef te verander nie. Ek

FAMILIENUUS 329

Familienuus is ons familie se geselsbrief. Ons vertel van die dinge wat mense en gemeentes raak. Ons wys graag 'n foto vir mekaar. Ons deel in ander se vreugde. Ons bid vir mekaar. Dis wat families oraloor doen. Soos met elke ander familie, is elkeen van ons ook uniek. Ons het verskillende persoonlikhede. Ons doen

image_pdfimage_print