Familienuus 358

 

Familienuus kop

9 April 2019

Familienuus 358

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Lydenstyd. Ons staan elke jaar hierdie tyd weer verstom voor die diep betekenis van  woorde soos liefde, genade, vergifnis, heling, nuwe lewe en geloof in die hart van die Drie-enige God.

Mag ons elkeen – en ons gemeentes – opnuut hierdeur diep geraak word.

Francois Retief  

GEMEENTES

Meyerspark bied vanjaar van 8-21 April weer 'n Via Dolorosa-belewenis in hulle kerksaal aan.  Hierdie meditatiewe reis bestaan uit agt stasies wat Jesus se Lydensweg van Getsemane tot by die leë graf uitbeeld.  Elke "reisiger" ontvang 'n boekie in Engels of Afrikaans wat hom of haar in gebed en nadenke begelei. Die reis is "oop" van 10:00 tot 19:00 gedurende die week en van 10:00 tot 16:00 op Saterdae en Sondae en almal is baie welkom om daaraan deel te neem.  Veilige parkering is beskikbaar.  Vir meer inligting, skakel gerus die kerkkantoor (012 803 1531) soggens of Izak Liebenberg (083 407 7858).

Premiermyn se jaarlikse Protea Cullifest se oogmerk is vanjaar om die CMR te ondersteun deur die fondse wat ingesamel word. Hier is nog méér inligting.

LERAARS

André Kok van Olifantsfontein se diensooreenkoms het op 31 Maart tot 'n einde gekom met die bereiking van die ouderdom van 70 jaar.

Niekie Rothmann van Meyerspark se ma is verlede Dinsdag oorlede.  Sterkte!

DATUMS 2020

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

FINANSIËLE STATE 2018/19

Ons gee weer die skakel na die formaat vir die gemeente se state- gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg. Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer dit asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

DIE KERKRAAD AS WERKGEWER

Miskien hoef julle nie te skrik vir die artikel wat hier aangeheg word nie – dis waarskynlik op ander geloofsgroeperinge van toepassing.

Wat egter baie belangrik is, is dat julle kerkkantoor, personeelvergoeding, Openbare Weldaad Organisasie dokumentasie, die Ongevallekommissaris, Werkloosheidsversekering en dergelike sake in orde sal wees.

Die SA Inkomstediens is besig om gemeentes te besoek – en jy wil nie dan rondskarrel nie…

Elke kerkraad moet baie bewus wees van die verantwoordelikheid wat dit inhou om 'n werkgewer te wees. Die rol van 'n kerkkantoor is deesdae baie meer as net 'n finansiële funksie. Daar is 'n hoop sake wat met vergoeding, belasting en ander statutêre verpligtinge te doen het. Verder is daar die bestuur van die personeel en leraars se pensioen op die Retirement Fund Web.

Maak seker dat die personeel in die kantoor die ondersteuning, opleiding en inligting het.

Ons is in 'n proses om hulpdokumente hieroor op te stel. Praat intussen met Cathy in ons Sinodehuis.

HUWELIKBEVESTIGERS

Ons almal weet dat dit deesdae 'n gesukkel is om 'n huweliksbevestiger te wees. Feit is dat die inligting wat jy in die huweliksregister aanteken vorentoe vir iemand van baie groot waarde kan wees. Ons kry nou gereeld navrae van lidmate wat wil emigreer en dan sekere huweliksdokumente benodig. Dit sluit die huweliksregister in.

Dus – en baie belangrik: die huweliksregister is nie jou persoonlike eiendom nie. Wanneer jy wil ophou om 'n huweliksbevestiger te wees – of wanneer jy te sterwe kom – moet daardie register terug besorg word aan Binnelandse Sake.

Ons is almal al bietjie nukkerig oor die gesukkel met Binnelandse Sake. Hierdie is egter iets wat jy vir jou lidmate kan doen – sorg dat jou register by Binnelandse Sake ingehandig word. Nog beter: maak eers afskrifte van elke dokument wat jy inhandig en bêre dit in 'n lêer of op jou rekenaar. (Ek aanvaar nou dat jy gereeld 'n rugsteun doen…)

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Ons het verlede week tydens die NOVO Vennootskap van gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, diep onder die indruk gekom van die chaos wat daar heers. Drie leraars van die  Igreja Reformada em Mozambique het hulle ervarings met ons kom deel. Van kerke en skole en huise is net planke en sinke oor. Mense is afgesny van die buitewêreld, kan nie met selfone kommunikeer nie omdat daar nie elektrisiteit is nie en die torings omgewaai het.

Ons het verhale gehoor en foto's gesien van klein kinders wat dae aaneen in 'n boom geskuil het, mense wat letterlik alles verloor het en infrastruktuur wat nie meer bestaan nie.

Die rol van die kerk is in hierdie situasie baie belangrik. Ons reken dat die plaaslike gemeentes in Mosambiek die voertuie moet wees waardeur hulp aan gemeenskappe verleen gaan word.

Ten spyte van die TV-prentjies is die beste manier nie om goedere oor die grens te probeer neem nie. Daar is net te veel invoer-regulering asook regerings-inmenging om dit te probeer doen. Ons gemeentes wat graag wil help, moet eerder fondse voorsien waarmee die plaaslike kerk produkte in Maputo kan aankoop om dan te versprei.

'n Projek met die naam IRM Project Nova Vida is begin. Die kerk in Mosambiek praat van die "nuwe lewe" wat uit hierdie ramp gaan groei…

Die bankbesonderhede is as volg: Standard Bank Takkode 051 001 en rekeningnommer 032 891 776. Die verwysing is IRM Project Nova Vida. Oostelike Sinode se Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 het voortdurend die nuutste inligting. Ons heg 'n skakel aan waar Carl op RSG hieroor gesels het.

As jy toegang het tot Dropbox, kan jy by hierdie skakel foto's en nog meer inligting kry.

Hier is 'n missionale geleentheid soos min!

CMR MPUMALANGA

Ons kry weer 'n kykie in die leefwêreld waarmee ons maatskaplike werkers elke dag te doen het. Hulle kan hierdie werk nie doen sonder die geestelike en finansiële ondersteuning van ons gemeentes nie. Dankie daarvoor.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Daar is lewe voor en ná aftrede" op 24 – 25 April

Liturgie-werkswinkel oor koninkrykstyd op 6-7 Mei

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

In die gees van Lydenstyd word "Kruishoutklanke" op 17 April by Universiteitsoord aangebied.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma?" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

MISSIE JAPAN

Ons heg graag die nuusbrief van Missie Japan hierby aan.

BYBEL-MEDIA

In die Huisgeloof-reeks verskyn daar nou twee boekies: "Ons huis oefen" – oor families wat saam glo – en "Ons huis vier" – oor families wat saam ontdek. Die waarde van geloofsvorming in die huisgesin word weer herontdek – en hier is 'n hulpmiddel vir ouers. Ons eie Maartje van der Westhuizen van Elarduspark kan jou meer inligting hieroor gee – haar naam staan immers op die voorblad as mede-outeur!

Hier is ook besonderhede oor twee ander boekies van Bybel-Media oor hoop en oor die Emmausgangers.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za
13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid, berit@live.co.za
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig, hnienabersa@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za
13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007, nicjgrobler@gmail.com
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009, faurelouw@ngelarduspark.org.za
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013, barryffc@mweb.co.za
18 April – Jan Grey, Pretoria-Oosterlig 2008, drjangrey@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

14 April – Piet Retief, reikop@telkomsa.net (131)
15 April – Wakkerstroom, admin@wakkerstroomngk.org.za (158)
16 April – Paardekop, rita@ngkperdekop.co.za (98)
17 April – Pretoria-Faerie Glen, kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za (42)
20 April – Lyttelton-Noord, kerkkantoor@omgeekerk.co.za (58)
22 April – Lyttelton, kantoor@nglyttelton.org.za (75)

Groete tot 23 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 357

 

Familienuus kop

12 Maart 2019

Familienuus 357

VANUIT DIE SINODEHUIS

Familienuus – want familie kuier mos graag saam…

Familienuus – want familie gee vir mekaar om…

Familienuus – want familie vier saam fees en kry saam seer en droom saam en glo saam…

Familienuus – want God is steeds ons Vader…

Francois Retief  

 

GEMEENTES

Witrivier bied 'n Werkswinkel vir Omgeegroepe vir Leraars aan op 3 April te Witrivier. Jy kan selfs op die pragtige Ella Combrinck-terrein oorslaap en kuier!

LERAARS

Gert van der Merwe van Lynnwoodrif het 'n beroep na Bonaeropark aanvaar.

Sebastiaan van Dyk van Lux Mundi het sy PhD-studies afgehandel en ontvang eersdaags sy graad. Baie geluk!

Francois Schwalb van Laeveld se dogtertjie Mia is op 4 Maart gebore. Vasbyt – min slaap!

Ons het ook verneem dat Pieter Malherbe van Barberton se broer verlede maand oorlede is.

DATUMS 2020

Ons kyk al ver vorentoe en gee graag hierdie belangrike datums:

 

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

ARGIEF/GEMEENTEREGISTERS WINKERK

Ons gemeentes se Winkerk-data word gereeld deur die program Backup Buddy gerugsteun. Dit gebeur sommer so sonder dat ons dit weet of iets hoef te doen. Gemeentes moet egter seker maak dat hulle weekliks 'n e-pos ontvang wat bevestig dat Backup Buddy wel sy werk gedoen het.  Indien julle dit nie ontvang nie, kontak vir Jan Venter by infokerk@global.co.za of 012 664 3465.

GEMEENTEGESKIEDENIS

Stuur asseblief steeds die inligting oor al die leraars wat in julle gemeente gedien het na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

FINANSIËLE STATE 2018/19

Gemeentes se kerkkantore het verlede week die nuwe state ontvang. Daar was formule-foute in die state – gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg.  Maak seker dat julle die vorige weergawe vernietig en net met hierdie weergawe werk. Jammer oor die glips.

 

Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer hierdie asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

 

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

 

Baie dankie vir die harde werk wat finansiële beamptes in hierdie dae insit om die state netjies af te handel! Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Dit het onder die Sinodehuis se aandag gekom dat 'n ou formaat van Pensioenberekening nog in gebruik is by sommige gemeentes.  Theo Smit van die Pensioenfonds het in Februarie 2018 aan elke predikant en die kerkkantore die nuwe formaat gestuur.  Cathy Odendaal het 'n dokument opgestel om gemeentes te help met die pensioenberekeninge van leraars. Ons heg dit hier aan – gebruik dit asseblief om te verseker dat die regte syfers einde Maart op die Retirement Fund Web gelaai kan word.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars en kerkkantore het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 3 April. Kom kuier en leer saam!  

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, word uitgenooi om verteenwoordigers te stuur na die jaarlikse vergadering van die Novo Vennootskap.

 

Kerkleiers van die IRM bring ons op hoogte van die situasie in Mosambiek en fokus in besonder op die werk van die Igrecia de Reformada em Moçambique, Novo Sinode.

 

Hierdie is ‘n besondere geleentheid om bande te smee met  leraars van die IRM en kontak te maak met ander gemeentes wat ook in Mosambiek werk

 

Bevestig  asseblief teen 1 April by Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 dat julle die vergadering sal bywoon aangesien ons kollegas uit Mosambiek heelwat reëlings moet tref vir hulle koms na Suid-Afrika.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

EXCELSUS

Die volledige program van Excelsus-kursusse vir die eerste helfte van die jaar word hier aangeheg.

"Klein is goed" is die onderwerp van 'n werkswinkel wat op 9 – 11 April aangebied word by Primrose oor kleinerwordende gemeentes.

HOFUITSPRAAK

 

Ons het 'n skrywe gestuur na kerkkantore en leraars direk na die uitspraak in die saak oor selfdegeslag verhoudings. Ons heg dit hier ook aan. Die volledige uitspraak van 58 bladsye word ook aangeheg – dis vir diegene wat die baie tegniese regsargumente en beredenering van die regters kan ontsyfer!

 

Hierdie is woelige tye in gemeentes en in die kerkverband. Kom ons leef in afhanklikheid voor die Here en gaan voort met ons roeping. Dankie dat ons Oostelike Sinode-familie dit mooi hanteer.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van die nuwe uitgawe van LiG – spesiaal vir Paasfees.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com
18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com
20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman@ngdebruinpark.co.za
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Greta Müller, Moreletapark, greta.muller@moreleta.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za
16 Maart – Pieter Von Wielligh, Middelburg 1995, veravonwielligh@yahoo.com
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017, johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  082 469 6330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

15 Maart – Hazyview, ngkhazy@mweb.co.za (44)
20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (55)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (33)
1 April – Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (31)

VERJAARSDAE – SINODEHUIS

 

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 9 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 356

 

Familienuus kop

26 Februarie 2019

Familienuus 356

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag! Ons vertrou dat dit voorspoedig gaan met ons gemeentes en leraars en lidmate. Dis lekker om deurlopend te verneem van mooi projekte, van wonderlike dienswerk deur lidmate en van 'n ywer by leraars om getrou te wees in die bediening.

Ons Familienuus vertel wat gebeur in leraars en gemeentes se lewens. Ons vertel van toerustingsgeleenthede en hulpmiddels.

Dis 'n voorreg om deel van hierdie familie te wees!

Francois Retief  

 

GEMEENTES EN LERAARS

So ongeveer 7 of 8 jaar gelede het die statistiek getoon dat die helfte van die NG Kerk se leraars in die volgende 15 jaar aftree-ouderdom bereik.

Ons Sinode begin nou hierdie fase ingaan. Vanjaar word 8 van ons leraars 65. In 2020 is die getal 7 en in 2021 is dit 10 leraars. In 2022 word net 3 leraars 65 maar in 2023 is dit weer 13. Uit 'n predikantespan van so ongeveer 150 is dit beduidend.

Ons weet dat daar dikwels onderhandel word tussen gemeentes en leraars oor 'n verlenging van die dienstydperk tot 70 jaar. Ons weet ook dat daar proponente is wat op beroepe wag.

Wat duidelik is, is dat die volgende klompie jare beduidende skuiwe vir die lewens van ons Sinodefamilie se gemeentes en leraars inhou. Finansiële realiteite gaan ook 'n rol speel.

Die uitdaging gaan wees om die moontlikhede raak te sien en te ontgin tot voordeel van die koninkryk van God.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Kom kuier en leer saam!

 

GEMEENTEGESKIEDENIS

Hier in die Sinodehuis leer ons elke dag iets oor die "ou dae" van gemeente-wees in ons gebied. Ons is besig om 'n lys te maak van al die leraars wat in al ons gemeentes gedien het. Ons blaai deur die gedenkalbums wat ons hier het en lees die aangrypende verhale van die jare toe die wêreld nog jonk was in ons gebied…

Daar was 'n tyd toe 10 pond koffie jou 'n os gekos het! (vir die jongeres onder ons: 10 pond is ongeveer 4.5 kg)

Lidmate het kerkies opgerig – en dit na die Boere-oorlog maar net weer opgerig…

Sendelinge het die onbekende ingetrek om mense van die Evangelie van Jesus Christus te vertel – en dikwels 'n hoë prys betaal as gesinslede sterf omdat daar nie mediese hulp beskikbaar was nie.

Ouetehuise en skole en nog kerkies is gebou met die offers van lidmate wat gegee en gegee het.

Die spore van die Evangelie is getrap deur doodgewone mense wat die Evangelie gehoor, geglo en geleef het.

Dis eintlik 'n wonderlike ervaring om hierdie verhale weer af te stof.

Twee sake: gaan lees en vertel gerus weer julle eie gemeente se verhaal; en help ons met die volledige lys van leraars wat in julle gemeente gedien het.

Stuur asseblief hierdie inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

 

SKOLLIE-KAMP

Dit is weer tyd vir Skolliekamp! Dit is ‘n kamp wat graad 11- en 12-jongmense vir die lewe na skool voorberei. Dit kan ook as belydeniskamp dien indien u gemeente nie self kan gaan kamp nie. Oorweeg die moontlikheid om die jongmense van julle gemeenskap te help wat sonder die nodige borge nie die kamp sal kan bywoon nie. 'n Skollie  Inskrywingsvorm moet gestuur word na info@skolliekampe.org.za

 

#imagine

Ons gee hier 'n skakel na die bekendstelling van die byeenkomste van #imagine in 2019. Ons het in die verlede mooi getuienisse gehoor vanaf jongmense wat dit bygewoon het.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

 

FINANSIES

Ons is aan die einde van die finansiële jaar en 'n klomp goed moet nou in plek gekry word.

Van die Sinodehuis se kant af probeer ons om gemeentes te help met al die inligting wat nodig kan wees.

Ons stuur eerskomende Vrydag 'n "Finansiële Pakket" na al ons leraars en kerkkantore. Die inhoud hiervan is die volgende: Finansiële state vir 2018/19; 'n voorbeeld van 'n gemeente se Konstitusie en Openbare Weldaad Organisasie-aanspreeklikheid vir die bank of ander finansiële instellings asook 'n omsendskrywe met die finale Vervoertoelaag-syfers vir die leraar se pakket. Hierdie belangrike dokumente moet deur die kommissie/bediening wat met die finansies en personeel werk, hanteer word.

Kontak gerus vir Cathy Odendaal – ons Bedryfsbestuurder – by finans@sinoos.co.za indien nodig.

 

AKTUEEL

Die saak van Grondhervorming lê op ons tafel. Dis deel van ons gesprekke – en dit gaan nie net weggaan nie.

Jannie de Villiers, Uitvoerende Hoofbestuurder van Graan SA en lidmaat van Moreletapark, het perspektiewe hieroor gegee in die Kerkbode se rubriek "Op die kerkstoep." Jannie verteenwoordig ook Oostelike Sinode by die gesprekke in breër kerkverband.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van 'n nuwe publikasie van Dirkie Smit oor die Drie-eenheid van God.

 

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

CLF gee besonderhede oor hulle nuutste produk wat spesifiek gemik is op kinders van ongeveer 12 jaar oud.

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, jeug@valleisig.org.za
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za
5 Maart – Elza Meyer, Moreletapark, elza@turn2god.co.za
5 Maart – Wouter van Wyk, Tygerpoort, wouter@ngtyger.com
7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za

 

VERJAARSDAE – EMERITI

28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com
3 Maart – Kobus Bezuidenhout, Dir Godsdienssorg Korrektiewe Dienste 1998, kobez@mweb.co.za
3 Maart – Steyn van Heerden, Nelspruit-Suid 2009, dsjs@vodamail.co.za
5 Maart – Petrus Etsebeth, Sekhukhuneland 2000, kantoor@lantic.net
7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
10 Maart – Barend van der Westhuizen, NGKA Letaba 1998,  084 338 6189

 

VERJAARSDAE – GEMEENTES

2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za
9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com

 

Groete tot 12 Maart 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 355

 

Familienuus kop

12 Februarie 2019

Familienuus 355

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis lekker om weer deur middel van ons Familienuus met mekaar te kan gesels.

Die wye verskeidenheid van nuus sê iets van al die verskillende dinge waarmee ons leraars en gemeentes besig is – dit sê ook van die geleenthede wat daar is om toegerus te word én dit vertel van die nuus wat ons familie raak.

Ons is nou op die punt waar die "TV-hardlopers" elke jaar met die Comrades is. Dis nou daardie manne wat met 'n geweldige spoed wegtrek maar dan nie in staat is om die tempo vol te hou nie.

In die gemeente-omgewing moet ons ook elke  jaar tyd voluit wegspring. Dis nou tyd om diep asem te haal, weer te fokus op ons roeping en doelwitte, en dan die harde werk in te sit wat nodig is om enduit te gaan. Elke dag se stukkie werk, se voorbereiding vir 'n preek, se gesprek in die studeerkamer – dit alles tel uiteindelik. Die Here sorg Self vir die vrug daarop.

Sterkte!

Francois Retief  

GEMEENTES EN LERAARS

Francois Schwalb is op 10 Februarie by Laeveld bevestig as tentmaker-leraar. Francois is verantwoordelik vir die bemarking van ZZ2 se produkte en reeds 'n ou bekende in die gemeente. Welkom in ons Sinode!

Roelf van Niekerk emeriteer op 28 Februarie as leraar van Piet Retief. Christo Woite van kerksondermure emeriteer ook teen einde Februarie.

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, word 70 jaar op 15 Februarie. Hy maak einde Februarie klaar by die Moreletapark Assosiasie (mpa). Hy bly steeds dien as voorsitter van Oostelike Sinode en as assessor van die Algemene Sinode.

Ons groet gewaardeerde kollegas!

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Ons gee weer die dokument vanaf die Pensioenfonds met  aangeheg 'n skrywe wat ook aan al die kerkkantore gestuur is. Die persentasies wat gebruik word om die versekerde voordele se waardes te bepaal, het onveranderd gebly.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Inskrywingsvorms is hier beskikbaar. Kom kuier en leer saam!

GEMEENTES SE KALENDERS  

Die kalenders begin inkom – dankie!

Dis deel van ons tradisie dat ons die kalenders van ons Sinode-familie in die Sinodehuis uitstel. Stuur dit asseblief vir ons – dit vertel altyd 'n mooi verhaal van die uniekheid, die drome, die roeping van elke gemeente. Dankie!

kalenders

KOM TRAP SAAM…  

Middelburg-Suid se "CROSSing Boundaries" bergfietswedren is nou al gevestig as 'n moet-doen vir gereelde fietsryers. Die naam van die wedren sê alles: hierdie is die gemeente se projek waar fondse ingesamel word wat ver buite die grense van die gemeente aangewend word om 'n verskil in die koninkryk van God te maak. Ons gee graag die inligting soos hier aangeheg. Die gemeente se webwerf www.midsuid.co.za vertel ook meer. Lekker trap!

GEMEENTEGESKIEDENIS

Ons is besig om 'n lys te maak van alle leraars wat reeds in ons gemeentes gedien het.

Baie dankie vir die kerkkantore wat vinnig reageer het. Maak asseblief 'n lys van die leraars wat in die gemeente gedien het asook die tydperk waarin hulle daar was. Gee ook vir ons 'n aanduiding van foto's waaroor julle beskik. Ons sal later inligting kan gee oor hoe ons die foto's in digitale formaat kan kry vir gebruik op die webwerf.

Stuur julle inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

CMR

Susan Louw van CMR Mpumalanga stuur vir ons weer 'n verhaal wat vertel van die dienswerk van die maatskaplike werkers. Die CMR en ons maatskaplike werkers behoort hoog op die gebedslys van ons gemeentes te wees. 'n Verhaal soos hierdie gaan sit nie maar sommer net in die klere van 'n maatskaplike werker nie – dit vat aan haar hart…

EXCELSUS

Leon Westhof (Elarduspark) en André Bartlett bied 'n kursus aan oor missionale hermeneutiek: "Wat beteken dit as mens die Bybel deur die lens van missionaliteit lees? Wat sê die Bybel oor die kerk en gelowiges wat deur God gestuur word om 'n verskil te gaan maak in die wêreld?"

Ons heg besonderhede van hierdie geleentheid hierby aan.

GYS VAN SCHOOR SE NUUSBRIEF EN BESONDERHEDE OOR 'N VOLGENDE GELOOFSREIS SAAM MET SINODE GOUDLAND

Gys se Nuusbrief word hier aangeheg.

Ons het 'n uitnodiging vanaf Sinode Goudland ontvang om in te skakel by geleenthede wat hulle reël vir 'n nuwe rondte van die Geloofsreis met Gys. Hulle skrywe word hier aangeheg.

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media lig ons in oor LiG se Maart-uitgawe.

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

CLF gee besonderhede oor hulle nuutste produkte.

MISSIE JAPAN

Lees gerus meer oor die werk wat toegewyde manne en vroue in die verre Japan doen.

OOP VIR DIE OOMBLIK

Willem Nicol se  "Oop vir die Oomblik-kursus" word weer aangebied. Hy gee volledige inligting hier.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 Februarie – Anel Pienaar, Skuilkrans, anel@skuilkrans.co.za
14 Februarie – Lieze Meiring, Elarduspark, lieze@ngelarduspark.org.za
15 Februarie – Dirkie van der Spuy, Moreletapark, dvdspuy@moreleta.co.za
16 Februarie – Christian Oberholzer, Elarduspark, christian@ngelarduspark.org.za
17 Februarie – Marnus Geyser, Dennesig, marnusgeyser@webmail.co.za
19 Februarie – Dawie Nieuwoudt, Witbank-Panorama, sirrouch@vodamail.co.za
20 Februarie – Fanie Venter, kerksondermure, fventer@ksm.co.za
25 Februarie – Danie Vermaak, Elarduspark, danievermaak@ngelarduspark.org.za

VERJAARSDAE – EMERITI

14 Februarie – Albert Venter, Marble Hall 2017, alberven@mweb.co.za
22 Februarie – Gerrit Theron, Chrissiesmeer 2017, gtheron@mtnloaded.co.za
24 Februarie – Thys Le Roux, Camden 1988, 011 814 4817

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

17 Februarie – Skuilkrans, info@skuilkrans.co.za (48)
19 Februarie – Lynnwoodrif, admin@lynnwoodrif.co.za (44)

Groete tot 26 Februarie 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 354

 

Familienuus kop

29 Januarie 2019

Familienuus 354

VANUIT DIE SINODEHUIS

'n Missionale "omgee-betrokke raak-nie vir onsself nie-kerk" verstaan iets van 1 Johannes 3:18 "ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid."

Die vroeë kerk het gegroei omdat die gemeenskap verstom gestaan het oor die Christene se lewens van omgee, betrokke raak waar ander nie wou nie, lewens wat getuig het van onselfsugtigheid. Hulle het die lewe van Jesus voor hulle oë sien gebeur. Die Evangelie het vir hulle naby gekom.

Johannes skryf dit verderaan só: "Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het." (vers 23)

Met die Lig na die gemeenskap!

Francois Retief  

GEMEENTES EN LERAARS

Francois Schwalb (proponent) word op 10 Februarie by Laeveld bevestig.

Burgersfort het oor die afgelope naweek groot skade gehad toe 'n reënstorm die kerk se dak beskadig het. Die plafonne lê op die vloer en die kerkgebou was Sondag onbruikbaar. Maar hierdie is 'n taai gemeente met 'n nog "taaierer" dominee in Johan Koen – hulle is alweer besig om alles te herstel. Sterkte!

20180126 Burgersfort

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Dis tyd om al die berekenings te doen vir leraarspakkette. Aangeheg 'n skrywe wat ook aan al die kerkkantore gestuur word met die besonderhede vanaf die Pensioenfonds. Die persentasies wat gebruik word om die versekerde voordele se waardes te bepaal, het onveranderd gebly.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Inskrywingsvorms is hier beskikbaar. Kom kuier en leer saam!

GEMEENTES SE KALENDERS

Die kalenders begin inkom – dankie!

Dis deel van ons tradisie dat ons die kalenders van ons Sinode-familie in die Sinodehuis uitstal. Stuur dit asseblief vir ons – dit vertel altyd 'n mooi verhaal van die uniekheid, die drome, die roeping van elke gemeente. Dankie!

GEMEENTEGESKIEDENIS WEBBLAD

Baie dankie vir gemeentes wat reeds op hierdie versoek reageer het. Ons plaas dit weer.

Die NG Kerk se Argief in Stellenbosch begin 'n webblad waar die geskiedenis van gemeentes aangeteken word. Die materiaal waarna gesoek word, is foto's van leraars en kerkgeboue en feesbundels van gemeentes.

Ons probeer hiermee help deur 'n lys te maak van die materiaal wat gemeentes beskikbaar het. Maak asseblief 'n lys van die leraars wat in die gemeente gedien het asook die tydperk waarin hulle daar was. Gee ook vir ons 'n aanduiding van foto's waaroor julle beskik. Ons sal later inligting kan gee oor hoe ons die foto's in digitale formaat kan kry vir gebruik op die webwerf.

Stuur julle inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

ALGEMENE SINODE

Lede van die Ringsdiensrade word herinner aan die proses om temas te identifiseer waaraan julle reken die Algemene Sinode aandag behoort te gee.

VROEË KIND-ONTWIKKELING

Hierdie saak is uiters belangrik. Ons plaas dit weer met 'n versoek vir elkeen se dringende aandag.

Dis vir ons almal duidelik: armoede is een van die groot sake wat in ons land aangespreek moet word. Dis ook reeds oor en oor bewys dat die ontwikkeling van kinders vanaf geboorte tot 7 jaar 'n bepalende rol speel in die ontwikkeling van hulle vermoëns en potensiaal.

Die NG Kerk het hierdie saak reeds as 'n prioriteit geïdentifiseer. Elize Bezuidenhout, lid van ons Sinodale Diensraad en die Moderamen van die Algemene Sinode, is intensief besig met hierdie vraagstuk. Een van die belangrike fasette van hierdie navorsing is die inligting vanaf gemeentes wat reeds hiermee in hulle plaaslike gemeenskappe besig is.

Dit gaan hier oor byvoorbeeld kleuterskole, creche's, naskoolsentrums, leesgroepies om taalvaardigheid uit te brei, hulle fisiese versorging met kos en klere, hulle veiligheid waar gesinsomstandighede nie goed is nie en dergelike.

Elize en haar taakspan wil graag hoor waar sulke projekte en inisiatiewe reeds in gemeentes bestaan. Dit sluit ook projekte in waar daar hande gevat word met die plaaslike CMR of ander instansies.

Help ons asseblief met hierdie verhale. Op hierdie wyse inspireer ons mekaar, maak nuwe moontlikhede oop en groei terselfdertyd in ons bewuswording van 'n reuse nood wat bestaan in ons gemeenskappe.

Stuur die verhale na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za . Kom ons mik om dit teen die einde van Januarie te ontvang, asseblief.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Datums 2018

EXCELSUS

Ons gee inligting oor die verskeidenheid kursusse wat in 2019 aan die beurt kom.

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media gee besonderhede oor Die Kerbode asook oor 'n Bybelstudiegids wat oor hoop handel.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

3 Februarie – Jorrie Potgieter, Lynnwoodrif, jorrie@lynnwoodrif.co.za
5 Februarie – Christo Woite, kerksondermure, cwoite@ksm.co.za
6 Februarie – Roelf van Niekerk, Piet Retief, rapvn@telkomsa.net
9 Februarie – Pieter Badenhorst, Moreletapark, pieter.badenhorst@moreleta.co.za
11 Februarie – Benja Ferreira, Valleisig, benjaf1102@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

3 Februarie – Piet Marais, Valleisig 2017, piet@valleisig.org.za
4 Februarie – Jan Coertze, Doornkloof 2006, jan@primecs.co.za
4 Februarie – Malan Nel, UP Praktiese Teol 2005, malannelup@gmail.com
6 Februarie – Kobie Fourie, Elarduspark 2018, jnsfourie@ngelarduspark.org.za
8 Februarie – Jan Bisschoff, Skuilkrans 2009, janhbisschoff@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

29 Januarie – Rayton, kantoor@ngrayton.co.za (48)

 

 

 

Groete tot 12 Februarie 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

 

 
FAMILIENUUS 353

familienuus kop

 

15 Januarie 2019

Familienuus 353

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Paulus se briewe begin telkens met 'n seëngroet. Gewoonlik is dit een of ander variasie van "genade en vrede vir julle!"

Dis nie sommer-net-woorde nie. Dis God wat sy hande en sy hart oopmaak met die heel beste wat Hy het – en Hy gee dit vir ons.

Dis hierdie woorde wat van ons kerk maak. Dis hierdie woorde waarvoor ons in die bediening is. Dis hierdie woorde waarsonder die wêreld nie meer kan leef nie.

Mag hierdie woorde jou inspireer en energie gee. Mag dit julle gemeente 'n helder prent gee van julle roeping in 2019.

Francois Retief  

GEMEENTES EN LERAARS

Roedolf Botha is op 6 Januarie as leraar bevestig by Pretoria-Oosterlig.

Carl Schunke van Amsterdam het 'n beroep aanvaar na Elsburg-Suid.

Dewald Vermaak van Laeveld het 'n beroep aangeneem na Theunissen en Theunissen-Wes. Sy afskeid is op 20 Januarie.

Francois Schwalb (proponent) is na Laeveld beroep as tentmaker en word op 27 Januarie daar bevestig.

Nati Stander het op 28 November weer pa geword – baie geluk.

GEMEENTES SE KALENDERS

Dis deel van ons tradisie dat ons die kalenders van ons Sinode-familie in die Sinodehuis uitstal. Stuur dit asseblief vir ons – dit vertel altyd 'n mooi verhaal van die uniekheid, die drome, die roeping van elke gemeente. Dankie!

GEMEENTEGESKIEDENIS WEBBLAD

Die NG Kerk se Argief in Stellenbosch begin 'n webblad waar die geskiedenis van gemeentes aangeteken word. Die materiaal waarna gesoek word, is foto's van leraars en kerkgeboue en feesbundels van gemeentes.

Ons probeer hiermee help deur 'n lys te maak van die materiaal wat gemeentes beskikbaar het. Maak asseblief 'n lys van die leraars wat in die gemeente gedien het asook die tydperk waarin hulle daar was. Gee ook vir ons 'n aanduiding van foto's waaroor julle beskik. Ons sal later inligting kan gee oor hoe ons die foto's in digitale formaat kan kry vir gebruik op die webwerf.

Stuur julle inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Taakspan Predikantesake se skrywe in verband met die vergoedingskale van leraars is reeds aan kerkkantore en leraars gestuur. Let asseblief op dat die finale syfers vir die reistoelae eers beskikbaar sal wees nadat die staat se begroting gedien het in Februarie. Ons gee dit dadelik deur sodra dit bekend is.

Die Algemene Sinode vergader in Oktober 2019. Ons het verlede week 'n skrywe na die Ringe gestuur met 'n baie belangrike versoek vanaf Lourens Bosman, Algemene Bestuurder in die kantoor. Die Algemene Sinodale Moderamen vra insette vanaf sinodes oor temas wat ons reken aan die orde behoort te kom gedurende daardie sitting.

Ons Sinodale Diensraad het besluit om ons Ringe te vra om terugvoer hieroor vanaf gemeentes te kry. Die Sinodale Diensraad kompileer dit dan, kyk ook na die inligting wat verkry is vanaf ons Indekskaarte tydens die sinodesitting en gee dit dan vroeg in Februarie deur aan Lourens. Elke Ringsdiensraad hanteer hierdie proses in die Ring na eie goeddunke.

VROEË KIND-ONTWIKKELING

Dis vir ons almal duidelik: armoede is een van die groot sake wat in ons land aangespreek moet word. Dis ook reeds oor en oor bewys dat die ontwikkeling van kinders vanaf geboorte tot 7 jaar 'n bepalende rol speel in die ontwikkeling van hulle vermoëns en potensiaal.

Die NG Kerk het hierdie saak reeds as 'n prioriteit geïdentifiseer. Elize Bezuidenhout, lid van ons Sinodale Diensraad en die Moderamen van die Algemene Sinode, is intensief besig met hierdie vraagstuk. Een van die belangrike fasette van hierdie navorsing is die inligting vanaf gemeentes wat reeds hiermee in hulle plaaslike gemeenskappe besig is.

Dit gaan hier oor byvoorbeeld kleuterskole, creche's, naskoolsentrums, leesgroepies om taalvaardigheid uit te brei, hulle fisiese versorging met kos en klere, hulle veiligheid waar gesinsomstandighede nie goed is nie en dergelike.

Elize en haar taakspan wil graag hoor waar sulke projekte en inisiatiewe reeds in gemeentes bestaan. Dit sluit ook projekte in waar daar hande gevat word met die plaaslike CMR of ander instansies.

Help ons asseblief met hierdie verhale. Op hierdie wyse inspireer ons mekaar, maak nuwe moontlikhede oop en groei terselfdertyd in ons bewuswording van 'n reuse nood wat bestaan in ons gemeenskappe.

Stuur die verhale na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za . Kom ons mik om dit teen die einde van Januarie te ontvang, asseblief.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

datums 2019

CMR 

Ons vennote in die uitleef van ons missionale roeping doen reuse werk.

Ons het hierdie week nuusbriewe van albei "bene" van die CMR waarby Oostelike Sinode betrokke is: CMR Mpumalanga en CMR Gauteng-Oos.

EXCELSUS

Ons gee inligting oor die verskeidenheid kursusse wat in 2019 aan die beurt kom asook oor 'n Liturgie-werkswinkel wat eersdaags plaasvind.

MOSAMBIEK

Oostelike Sinode het 'n jarelange verbintenis met Hefsiba in Mosambiek. Dis hier waar leraars opgelei word. Ons het verlede jaar 'n bydrae gemaak tot die aankoop van 'n fotostaatmasjien. Carl Louwrens hou ons op die hoogte met gebeure daar en het hierdie foto's van die gradeplegtigheid gestuur.  

mosambiek

hefsiba

 

JULLE GEMEENTE SE JEUGBEDIENING

Ons weet dit: jeugbediening is een van ons hoogste prioriteite. Terselfdertyd is dit ook die bediening waarmee ons nie altyd mooi weet hoe verder nie. Hierdie opleidingsgeleentheid vir julle jeugleiers kan help…

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media het vir ons hulle Nuusbrief gestuur.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

18 Januarie – Anandie Greyling, Doornkloof, anandie@dkfk.co.za
19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net
23 Januarie – Sterns Pretorius, Hazyview, steannl@gmail.co.za

24 Januarie – Petro du Toit, Kloofsig, dspetrodutoit@gmail.com
24 Januarie – Hannes Grobler, Witbank-Vallei, jhgro@mweb.co.za
24 Januarie – PC Pretorius, Moreletapark, pc.pretorius@moreleta.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

Lemmer Venter – vroeër van Lydenburg – se eggenote, Altha, is op 7 Desember skielik oorlede.

23 Januarie – Jan Wandrag, Phalaborwa 2008, wandrag@lantic.net
24 Januarie – Christo de Klerk, Monumentpark-Wes 2012, naeden@telkomsa.net
24 Januarie – Billy Kendall, Letsitele 1999, drisa.kendall@gmail.com
28 Januarie – Wessel Bester, IRM Hefsiba 2001, wcbester@lantic.net

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za (99)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za (63)

Groete tot 29 Januarie 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 
FAMILIENUUS 352

familienuus kop

13 November 2018

Familienuus 351

27 November 2018

Familienuus 352

 

KERSWENSE VANUIT ONS SINODEHUIS

Johannes se Kersfees-evangelie:

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. (1:1)

Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie… God is hulle Vader. (1:11 – 13)

Johannes het hulle geantwoord: … "Hy moet meer word en ek minder." (3:30)

"Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie." (6:35)

"Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, behoort julle ook te doen." (13:13 – 15)

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: "Dit is volbring!" (19:30)

"Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook." (20:21)

Francois Retief  

 

index

GEMEENTES

Cornelis Oberholster is aan Pierre van Ryneveld gekoppel as kapelaan.

Proponent Roedolf Botha is as leraar beroep na Pretoria-Oosterlig.

Witrivier bied aan: 'n 40 dae landswye veldtog oor HOOP.

Dit behels

  • Riglyne vir Kleingroepleiers en Kleingroepe
  • 6 Preke oor hoop wat by die kleingroeptema’s pas (GRATIS).
  • 'n Spesiale nuwe lied wat geskryf is oor HOOP
  • Riglyne hoe om 'n veldtog te organiseer
  • Riglyne hoe om kleingroepleiers toe te rus

      www.ngwitrivier.co.za    /     www.selgroepe.co.za

 

Leraars en kerkkantore kan hier kliek om te bestel: http://eshop.bybelmedia.org.za/product/van-wanhoop-na-hoop-leiersgids/

Ons gesamentlike afskop in 2019 is op die 27ste Januarie.

WAG-'N-BIETJIE VOOR JULLE ALLES SLUIT EN GAAN VAKANSIE HOU…

Ons is almal haastig om die laaste dinge in kerkkantore klaar te kry maar hierdie is 'n tyd om ook mooi te dink.

Ons het in die afgelope weke verneem van 'n gemeente (Hervormde Kerk Rustenburg) wie se kerkgebou afgebrand het, 'n pastorie (Lynnwood) wat in vlamme opgegaan het en 'n kerkkantoor (Zeerust) se instap-kluis wat oopgebreek is en leeggemaak is van 'n hele basaar se kontant.

Belangrike vrae om te antwoord:

Is ons gemeente se versekering op datum?

Het ons volledige rugsteun op verskeie plekke van alle data (lidmate, finansies, notules) op die rekenaars van die kerkkantoor?

Is ons belangrike dokumente veilig teen brand en diefstal en waterskade?

Is ons argiefstukke (lidmaatregisters, geskiedkundige boeke en artikels en foto's) veilig?

Is die logistieke reëlings oor sleutels, ons sekuriteitsmaatskappy en kontaknommers in geval van nood in plek?

KERKBODE SE NUWE REDAKTEUR

Tydens verlede week se vergadering van die Sinodale Diensraad het ons die nuwe Redakteur van die Kerkbode as gas ontvang. Le Roux Schoeman beklee hierdie pos vanaf 1 Januarie 2019. Ons het 'n foto geneem om hierdie geleentheid vas te vang. Baie welkom, Le Roux!

20181122_113128

PREDIKANTE PENSIOENFONDS EN AMPTENARE PENSIOENFONDS

Kerkkantore sal eersdaags 'n e-pos vanaf die Retirement Fund Web se administrateurs ontvang om die datum te gee waarop Desember se bydraes tot die Pensioenfonds gelaai kan word. Handel dit asseblief af voor julle sluit om te verseker dat die sperdatum in Januarie nie gemis word nie.

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Taakspan Predikantesake se skrywe in verband met die vergoedingskale van leraars is reeds aan kerkkantore en leraars gestuur. Let asseblief op dat die finale syfers vir die reistoelae eers beskikbaar sal wees nadat die staat se begroting gedien het in Februarie. Ons gee dit dadelik deur sodra dit bekend is.

Die Algemene Sinode vergader in Oktober 2019. Lourens Bosman, Algemene Bestuurder in die kantoor, vra insette vanaf sinodes oor temas wat ons reken aan die orde behoort te kom gedurende daardie sitting.

Ons Sinodale Diensraad het besluit om vroeg in Januarie 2019 vir ons Ringe te vra om terugvoer hieroor vanaf gemeentes te vra. Ons  kompileer dit dan en gee dit einde Januarie deur aan Lourens. Kyk uit vir hierdie skrywe!

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Daar was een wysiging – die datum van ons Februarie-vergadering van die Sinodale Diensraad

 

 

datums 2019

BYBEL-MEDIA

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan nou geplaas word. Julle kerkkantoor kan nie sonder hierdie hulpmiddel nie!

Bybel-Media se Nuusbrief vertel oor die nuwe Kerkbode. Hulle gee ook inligting oor die nuwe uitgawe van die LiG.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

Baie geluk aan almal wat in hierdie feestyd verjaar.candles

7 Desember –  Gideon du Toit, Lyttelton-Noord, dsgideondutoit@gmail.com
18 Desember –  Willem Esterhuizen, Witbank-Panorama, dswillem@ngpanorama.co.za
19 Desember –  Niekie Rothmann, Meyerspark, nicrothmann@gmail.com
21 Desember –  Frikkie Coetzee, Lux Mundi, fcoetzee@luxmundi.org.za
21 Desember –  Johannes van der Merwe, Alkmaar, ephesians321@me.com
22 Desember –  Hancke van Blerk, Piet Retief, hanckevb@gmail.com
23 Desember –  Raymond Kramm, Ligkruis, rtkramm@msn.com
23 Desember –  Adriaan van Tonder, Tzaneen-Wolkberg, ajpvtonder@mweb.co.za
25 Desember –  Ian Dubery, Moreletapark, ian@moreleta.co.za
25 Desember –  Hendrik Groenewald, Groblersdal, dsgroene@lantic.net
25 Desember –  Maartje van der Westhuizen, Elarduspark, maartje@ngelarduspark.org.za
31 Desember –  Charl van Schalkwyk, Volksrust, charlvanschalkwyk@gmail.com
1 Januarie –  Eddie le Roux, Witrivier, eddie@ngwitrivier.co.za
4 Januarie –  Charles Janse van Rensburg, Amersfoort, kleinplant@yahoo.com
5 Januarie –  Carine Botha, Blinkpan, botha.carine@gmail.com
5 Januarie –  Ernst Breet, Krielpark, ebreet8@gmail.com
5 Januarie –  Kobus Mey, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com
7 Januarie – Andre Peasley, Moreletapark, andre@moreleta.co.za
8 Januarie – Nelus Niemandt, Dosent UP, nelus@pixie.co.za
9 Januarie – Rika van Vuren, Middelburg-Suid, fmvanvuren@gmail.com
13 Januarie – Dif Ehlers, Debruinpark-Ermelo, difehlers@gmail.com
14 Januarie – Thabo Pienaar, Graskop, thabo@pienaar.info
14 Januarie – Jan Venter, Pierre van Ryneveld, jan@pvr.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

28 November –  Marius Crouse, Goedgegun-Swaziland 2009, marius.crouse@gmail.com
29 November –  Jan Roos, Volksrust 2002 
8 Desember –  Pieter Poley, Paardekop 2004, pieterpoley@gmail.com
9 Desember –  Leon du Toit, VGKSA Embhuleni 2012, leondutoit2012@gmail.com
11 Desember –  Danie Haasbroek, Moreletapark 2015, daniehaasbroek@gmail.com
12 Desember –  Johann Fourie, Pretoria-Faerie Glen 2010, johannfourie60@gmail.com
12 Desember –  Andries van Heerden, PSD Barmhartigheid 1989, ajnvanheerden@gmail.co.za
15 Desember –  Riaan Pienaar, kerksondermure 2012, riaan@ksm.co.za
15 Desember –  Morkel Smuts, Lyttelton-Oos 1989, 072 621 0697
21 Desember –  Pierre Rossouw, Algemene Sinode Direkteur Inligting 1991, 083 952 4025
2 Januarie –  Wikus Jacobs, Hendrina 2003, inter2000@telkomsa.net
5 Januarie – Quintus Smit, Silvertonkruin 2003, qcml@mweb.co.za
5 Januarie –  Koos Burger, Lux Mundi 2010, kburger@luxmundi.org.za
8 Januarie – du Toit van der Merwe, Christ Audio Visuele Aksie (CAVA) 1994, toit155@telkomsa.net
14 Januarie – Louis Dressel, PSD Jeug, Algemene Sinode 2006, ldress1@hotmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

1 Desember –  Burgersfort, ngkerkburgersfort@telkomsa.net (62)
3 Desember –  Amersfoort, ngkamersfoort@gmail.com (151)
3 Desember –  Graskop, ngkerkgraskop@telkomsa.net (86)
7 Januarie – Lydenburg, nglydenburg@lantic.net
7 Januarie – Nelspruit, admin@ngknelspruit.co.za
7 Januarie – Sabie, ngkerksabie@fdcsnet.co.z
9 Januarie – Roossenekal, rianda@jcatt.co.za

Groete tot 15 Januarie 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 
FAMILIENUUS 351

familienuus kop

13 November 2018

Familienuus 351

UIT ONS SINODEHUIS

Hierdie is ons voorlaaste Familienuus vir 2018. Die jaar druk ons nou in 'n hoek vas, die werk is nog baie en die tyd word al minder!

Sterkte vir alles wat nog oor jou tafel kom…

Francois Retief  

LERAARS

Gerrit Vosloo is op 11 November as leraar van Nelspruit-Suid bevestig.

PENSIOENFONDS

Familiebrief 2018/6 is per epos na al die predikante en kerkkantore gestuur met skrywe insake Predikante Pensioenfonds. Baie belangrik.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons "kampleier", Jurgens de Jager, vertel dat hy weer vir prof Jan van der Watt gereël het as spreker. Volgende jaar praat hy met ons oor Openbaring.

ALGEMENE SINODE

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, neem tans waar as voorsitter van die Algemene Sinode se Moderatuur.  Sterkte, Dirkie.  Nelis Janse van Rensburg het ernstige rugprobleme en word later hierdie week weer daarvoor geopereer. Daarna sal hy etlike maande buite aksie wees. Kom ons onthou vir Nelis in ons gebede.

Die Algemene Taakspan Fondse en Bates vergader Woensdag. Ons gee die inligting oor die Vergoedingsriglyne sodra ons die goedgekeurde weergawe daarvan ontvang het.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

Daar was een wysiging – die datum van ons Februarie-vergadering van die Sinodale Diensraad

datums 2019

SKAKELS NA AANBIEDINGS TYDENS ONS SINODESITTING

Ons plaas weer die skakels na hierdie aanbiedings van ons Sinodesitting op die hoofblad van ons webwerf www.sinoos.co.za

Marius Nel se Powerpoint

Dirkie van der Spuy se Nagmaalsdiens

Bybel-Media se kort video

Dewyk Ungerer se Powerpoint oor Grondwet, landswet en kerkwet.

TOERUSTING

Bekendstelling van Willem Nicol se nuwe boek "GENOOI OM TE VOLG. Ervaar die lewe van die aardse Jesus." Neels Jackson, redakteur van Die Kerkbode, gesels met die skrywer tydens hierdie geleentheid op Woensdagaand 14 November om 19:00 by Stellastraatgemeente, Stellastraat 158, Waterkloof, Pretoria. Dis 'n bottel- en bord-aand, maar wyn word voorsien. (Bring jou eie eetgoed en enige ander drinkgoed.)

 

GEMEENTE

Lynnwoodrif vertel van hulle Kuier- en Kersmark op 23 November.

Witrivier bied aan: 'n 40 dae landswye veldtog oor HOOP.

 

Dit behels

  • Riglyne vir Kleingroepleiers en Kleingroepe
  • 6 Preke oor hoop wat by die kleingroeptema’s pas (GRATIS).
  • 'n Spesiale nuwe lied wat geskryf is oor HOOP
  • Riglyne hoe om 'n veldtog te organiseer
  • Riglyne hoe om kleingroepleiers toe te rus

Ons gesamentlike afskop in 2019 is op die 27ste Januarie.

Leraars en kerkkantore kan net hier kliek om te bestel: http://eshop.bybelmedia.org.za/product/van-wanhoop-na-hoop-leiersgids/

www.ngwitrivier.co.za    /     www.selgroepe.co.za 

BYBEL-MEDIA

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan nou geplaas word. Julle kerkkantoor kan nie sonder hierdie hulpmiddel nie!  Bestel asseblief by Bybel-Media.

CLF

Hier kry jy vandag inligting oor Bybels en nog Bybels en nog…

JAPAN

Ons plaas graag weer die nuusbrief van ons kollegas wat hier met 'n baie besonderse bediening besig is.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 November – Leon Westhof, Elarduspark, leonwesthof@ngelarduspark.org.za
14 November – Louis Pienaar, Nelspruit-Suid, louis@ngnelspruitsuid.co.za
17 November – Peet Boshoff, Witbank, boshoffphb@telkomsa.net
22 November – Johan Koen, Burgersfort, koenj@intekom.co.za
25 November – Chris Bester, Ligkruis, christkids@vodamail.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

Ons het verlede week eers verneem dat ds Johan van Vuren in Mei oorlede is. Hy was as kapelaan by Korrektiewe Dienste betrokke en het in 1993 by Zonderwater geëmeriteer.

19 November – Eugen Kruger, Skuilkrans 1997, ellakruger@mailsurf.co.za
19 November – Koos Louw, Hho-Hho Swaziland 1993, kalouw@gmail.com
21 November – Gawie Jordaan, VGKSA Lepelle 1995, dibukeng@absamail.co.za
21 November – Rikus Geyer, Adjunk Uitv Hoof Bybelgenootskap 2011, rikusgeyer7@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

13 November – Machado-Boven, kantoor@ngboma.com (106)
15 November – Lydenburg-Suid, suidlyd@intekom.co.za (49)
16 November – Merlindale, ngmerlindale083@gmail.com (69)
16 November – Tzaneen, ngtzan@mweb.co.za (72)
17 November – Gravelotte, nggravelotte@outlook.com (67)
18 November – Doornkloof, kantoor@dkfk.co.za (45)
22 November – Kragveld, ngkragveld@gmail.com (39)
23 November – Alkmaar, ngkerk@alkmaar.co.za (61)
24 November – Middelburg-Suid, admin@midsuid.co.za (67)

Groete tot 27 November 2018.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 
FAMILIENUUS 350

familienuus kop

30 Oktober 2018

Familienuus 350

 

UIT ONS SINODEHUIS

"Laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!"

Dis die lied waarmee ons Dinsdagmiddag ons sinodesitting afgesluit het. Liedboek 488 se 5 verse is terselfdertyd 'n goeie beginpunt vir enige gelowige en gemeente om hierdie gebed waar te maak: "mag u lig, Heer, deur ons skyn" en "mag u lof, Heer, deur ons klink" en "mag u troos, Heer, deur ons gee" en "mag u hoop, Heer, deur ons gee" en ook nog "laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!"

Dis op ons agendas, dis ons roeping, dis in ons hande …

Francois Retief  

 

LERAARS

Jaco van Rooyen van Middelburg emeriteer op 31 Oktober na 'n bediening van 34 jaar in en om Middelburg.  

Gerrit Vosloo sit sy bediening vanaf 1 November voort in Nelspruit-Suid.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons "kampleier", Jurgens de Jager, vertel dat hy weer vir prof Jan van der Watt gereël het as spreker. Volgende jaar praat hy met ons oor Openbaring.

BELANGRIKE DATUMS VIR 2019

BELANGRIKE DATUMS

SKAKELS NA AANBIEDINGS TYDENS ONS SINODESITTING

Ons het versoeke ontvang vir verskillende uittreksels uit ons Sinodesitting. Ons plaas graag die skakels op die hoofblad van ons webwerf www.sinoos.co.za.  Indien u nog versoeke het, stuur epos na argief@sinoos.co.za

TOERUSTING

'n Bekende uit ons Sinode, dr Petrus Moolman, bied 'n oggendseminaar by Overkruin aan oor die impak van die Bosoorlog op ouerwordende persone. Ander sprekers is Henk Gous en Fanus Hansen.

Die eerstejaarskamp van die Pukke is die plek om te wees as jy volgende jaar daar begin studeer. Hier is die besonderhede.

Gys van Schoor het vir ons sy Nuusbrief gestuur.

Leon Westhof van Elarduspark gee inligting oor prof Louis Jonker se baie relevante seminaar oor die boek Kronieke. Ons heg die program hier aan. Kontak Leon by leonwesthof@ngelarduspark.org.za of 012 345 1144.

Bekendstelling van Willem Nicol se nuwe boek "GENOOI OM TE VOLG. Ervaar die lewe van die aardse Jesus." Neels Jackson, redakteur van Die Kerkbode, gesels met die skrywer tydens hierdie geleentheid op Woensdagaand 14 November om 19:00 by Stellastraatgemeente, Stellastraat 158, Waterkloof, Pretoria. Dis 'n bottel- en bord-aand, maar wyn word voorsien. (Bring jou eie eetgoed en enige ander drinkgoed.)

TEOLOGIESE OPLEIDING

Die legitimasieplegtigheid van die Kuratorium vind op 8 November om 19:00 by Universiteitsoord plaas. Kontak Lizette by 012 420 2892 / ngkerk@up.ac.za om te bevestig dat jy kom.

GEMEENTE

Lynnwoodrif vertel van hulle Kuier- en Kersmark op 23 November.

CMR MPUMALANGA

Het jou sinodesitting-inkopiesak al gewerk? Myne trek baie aandag. En dis lekker om dan te vertel van die projek wat deur die CMR Carolina se vrouens aangepak is. Kontak hulle gerus op Carolina by 017 843 1805.

BYBEL-MEDIA

Ons plaas Bybel-Media se Nuusbrief asook inligting oor die Woord en Fees-bundel wat 'n hulpmiddel is vir die voorbereiding van eredienste en preke gebaseer op die Leesrooster.

Bestellings vir Jaarboek 2019 kan ook nou reeds geplaas word.

VERJAARSDAE 

Geluk aan almal wat tot 12 November 2018 verjaar.

Gemeentes:

31 Oktober – Middelburg-Kanonkop, ngmidkanon@telkomsa.net (45)
1 November – Komatipoort, ngkomati@mweb.co.za (56)
2 November – Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za (39)
3 November – Malelane, ngmalela@mweb.co.za (62)
5 November – Ermelo, admin@ngkermelo.co.za (148)
6 November – Pretoria-Oosterlig, info@oosterlig.co.za (43)

Emeriti:

5 November – Hendrik Saayman, Moreletapark 2017, hendrik@dieplan.org

Predikante:

30 Oktober – Peter Malan, kerksondermure, peter@3d-acts.com
30 Oktober – Johann Voges, Chrissiesmeer, jvoges@mweb.co.za
5 November – Danie Langner, Lyttelton, danielangner@fak.org.za
7 November – Auke Compaan, Skuilkrans, auke.compaan.ac@gmail.com

 

Groete tot 13 November 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk

 

 

 

 

 

 

 

 
Familienuus 349

Familienuus kop

UIT ONS SINODEHUIS

Familienuus kom vandag met 'n versoek.  'n Gebedsversoek.

Ek wil vra dat ons vir ons kerk sal bid. Daar is geen twyfel oor die feit dat die NG Kerk tans seerkry nie. Die koerante skryf hieroor. Sosiale media-platforms basuin dit uit.

Die redes hiervoor is kompleks en uiteenlopend. Vinger-wys en argumente gaan ons nie help nie. Ek dink ons kan ook nie onsself help nie.

Waarvoor moet ons bid?

Ons moet ons eie harte voor die Here gaan neersit. Hy moet dit suiwer, nuutmaak en vul met die volheid van God.

Ons moet die nood van ons kerk voor die Here neersit. Ons moet Hom vertel dat ons- saam met Hom – seerkry as die kerk belaglik gemaak word. Ons moet ons verbintenis tot die kerk bevestig.

Ons moet ons gemeentes en leraars voor die Here neersit. Dis hier waar geworstel word.  Dis ook hier waar die potensiaal van die kerk lê. Die verhale van God se kinders se dienende liefde kan inspireer en die koninkryk van God laat kom.

Ons moet ons volledig daartoe verbind dat kerkwees van begin tot einde oor die Here gaan. Dis sy eer wat op die spel is.

Sal jy saam met my bid?

Francois Retief   

 

OOSTELIKE SINODE HOU SINODESITTING

"Laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!"

Dis die lied waarmee ons mekaar gaan oproep tot gemeente-wees wat 'n verskil maak. Ons Sinode-familie gaan mekaar help om met nuwe visie, met ywer en energie, asook met 'n fokus op die eer van die Here sy kerk in hierdie Sinode te wees.

Ons sien mekaar op 21 – 23 Oktober 2018 vanaf 15:00 by Pierre van Ryneveld. Om 15:00 begin ons met registrasie, foto's, koffie en kuier. Die sitting begin om 17:00. Nagmaal is om 19:15.

Die gedrukte weergawe van die Agenda is Maandag ontvang. Ons bring dit saam na die sitting toe. Gemeentes wat hulle boeke vooraf by die Sinodehuis wil kom afhaal, kan reël dat ons dit gereed hou.

Die elektroniese weergawe van ons Agenda is steeds op ons webwerf beskikbaar.

Persone met spesiale eet-behoeftes moet dit asseblief dadelik met ons kommunikeer. Ons help graag maar ons moet betyds hiervan weet om dit aan die spyseniers deur te gee.

Oor ons geloofsbriewe: enige wysigings hieraan moet asseblief dadelik na Tersia by ontvangs@sinoos.co.za deurgegee word.

Maandagaand braai en kuier ons saam in Predikantekonferensie-styl!

Ons Sinodale Diensraad vra mooi asseblief dat gemeentes dit vir hulle afgevaardigde leraars en kerkraadslede moontlik sal maak om die hele sitting van die begin af by te woon. Ons begin Sondagmiddag reeds met 'n baie belangrike gesprek. Dieselfde versoek geld vir Maandag en Dinsdag tot middagete. Indien dit vir die primarius-afgevaardigde onmoontlik is om te kom, vra ons dat julle die sekundus sal stuur. Baie dankie!

Die fakture is reeds aan gemeentes gestuur vir die onkostes wat deur die gemeentes gedra word. Dit is hoofsaaklik die etes en enkele logistieke uitgawes. Die res word deur die Sinode self gedra. Dankie vir gemeentes wat hierdie betaling al afgehandel het.

PREDIKANTEKONFERENSIE 2019

Ons plek is bespreek! Volgende jaar gebeur hierdie baie spesiale deel van ons Sinode-wees op 10 – 14 Junie 2019 in Letaba. Teken dit sommer nou aan op die kalender. Dit is – soos tradisioneel – die week direk na Pinkster.

ALGEMENE SINODE 2019

Die datum van die volgende sitting van die Algemene Sinode is bepaal as 6 – 11 Oktober 2019 in Benoni.

GEMEENTES

Kerksondermure stel 'n Predikantspos by hulle gemeente bekend. Die besonderhede word hier aangeheg.

Elarduspark bied op 31 Oktober en 1 November 'n geleentheid aan waar professor Louis Jonker van Stellenbosch die boek Kronieke gaan behandel. Louis skryf "As 'n mens iets wil weet van hoe die Here se volk in veranderde en veranderende sosio-politieke en sosio-godsdienstige omstandighede 'n nuwe identiteit as volk van God gesoek het, moet jy Kronieke lees!"

Kontakinligting – asook die aantal VBO-punte ter sprake! – word hier aangeheg.

GESAMENTLIKE WERK

Bybel-Media  Hierdie week plaas ons inligting oor die bekende dagboek, Uit die Beek, asook 'n skrywe aan gemeentes en leraars deur Strydom Bruwer.

Christelike Lektuurfonds gee inligting oor vroeë-Kersfees aanbiedinge.

CMR MPUMALANGA

Ons vennoot in Mpumalanga het hulle Jaarverslag vir ons gestuur.

Kom ons sê sommer weer "dankie!" aan elke CMR-kantoor vir wonderlike dienswerk en toewyding. Ons is trots op elke maatskaplike werker wat die liefde, die hart, die omgee van Jesus Christus na ons gemeenskappe uitdra.

VERJAARSDAE

Geluk aan almal wat tot 29 Oktober 2018 verjaar.

Gemeentes:

13 Oktober – Bronkhorstspruit, ngbhs@penta-net.co.za (113)
18 Oktober – Witbank-Panorama, kantoor@ngpanorama.co.za (36)
26 Oktober – Rietkuil, ngkriet@lantic.net (50)

26 Oktober – Carolina, ngkerkcarolina@gmail.com (129)
29 Oktober – Kloofsig, ngkerkkloofsig@gmail.com (46)
29 Oktober – Valleisig, kantoor@valleisig.org.za (29)

Emeriti:

9 Oktober – Theo Maré, Volksrust-Suid 2004, cormare@gmail.com
12 Oktober – Gerard Booy, Daspoort 1996, gbooy@labrinet.com
15 Oktober – Johan Dill, Monumentpark-Wes 2009, johan.dill@gmail.com
17 Oktober – Dolf Kruger, Moreletapark 2015, dolfprkruger@gmail.com
18 Oktober – Andries Louw, Sinodale Getuienisforum 2011, andries@anelouw.co.za
22 Oktober – Pieter Conradie, Witbank Korrektiewe Dienste 2002, cantica@lantic.net
22 Oktober – Gert Reinecke, Pierre van Ryneveld 1998, 072 840 0712
23 Oktober – Hennie Grobler, Burgersfort 2003, hennierina.waterval@gmail.com
25 Oktober – Jacob van der Merwe, Ohrigstad 2012, jsdvdm@gmail.com
26 Oktober – Bennie Wolvaardt, Pretoria Oosterlig 2010, bennie@veritascollge.com
27 Oktober – Frikkie Olivier, Gravelotte 2013, hfolivier@vodamail.co.za
28 Oktober – Louis Brittz, Silvertonkruin 2007, ljbrittz@absamail.co.za
29 Oktober – Peet Grobbelaar, Moreletapark 2011, peetgrob@bigpond.com

Predikante:

9 Oktober – Frans Steenkamp, Witbank-Suid, fsteen@absamail.co.za
13 Oktober – Marius van Rooyen, kerksondermure, mariusvanrooyen@vodamail.co.za
15 Oktober – Jurgens de Jager, Witrivier, dsjurgens@ngwitrivier.co.za
17 Oktober – Jaco van Rooyen, Middelburg, jcvanrooyen@vodamail.co.za
21 Oktober – Arrie Preller, Komatipoort, arriep@swissmail.org
26 Oktober – Emile Rademeyer, Doornkloof, emile@dkfk.co.za
27 Oktober – Jaco Strauss, Nelspruit, veerkrag@gmail.com
28 Oktober – Otto van Heerden, Phalaborwa, ottovanheerden@absamail.co.za

Groete tot 30 Oktober 2018.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

laat u ryk