Familienuus 372

 

Familienuus kop

3 Desember 2019

Familienuus 372

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Sondag jaag 'n gesin met 'n groot toeter-rumoer – oor die sperstreep – by ons verby waar ons almal by 'n dooie verkeerslig besig is om mekaar 'n rybeurt te gee. My vrou se opmerking? "Ek hoop nie hy is ook op pad kerk toe nie…"

Soos dit toe moet wees, draai hy by die kerkterrein in. Ons stap saam die kerkgebou in. (Die versoeking was groot om te vra of hy dalk moet preek, want vanwaar hierdie groot haas?)

En toe preek ons dominee oor die "wag" van Adventstyd. 'n Volk wat vir eeue moes wag op die Messias. 'n "Verwagting-verhaal" wat van geslag tot geslag vertel is – sonder om dadelik te kon sien.

In Adventstyd moet ons 'n paar nuwe woorde leer gebruik. "Geduldig. Afwagting. Verwagting. Stil word. Nadink. Perspektief. Rustig. Afhanklikheid."

Ons wil ook met nuwe perspektiewe lewe. "Sensitief vir God se stem. Oop vir Jesus se hart. Om die vreugde van gee weer te ontdek. 'n Nuwe-energie geloofsverhouding met die God van Kersfees. Om God se hart vir die wêreld te wys."

Mag Kersfees jou lewe diep raak…

Die genade van Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees – vir jou en jou mense!

Francois Retief

GEMEENTES

Brûe vir gemeentes op pad na God se toekoms is die titel van 'n boek wat handel oor die rol van brugbediening in die NG Kerk. Dit is deur CLF uitgegee en Anton Doyer en Howard du Toit is die redakteurs van hierdie werk. Louis Louw het 'n resensie hieroor geskryf.

Vir julle 2020 kalender:

Ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020.

LERAARS

Kobus de Leeuw van Middelburg-Suid verhuis in die vakansietyd na Humansdorp-Oos.

Nicky Rothmann se kontrak verstryk op 31 Desember by Meyerspark en hy emeriteer dan.

Janlu Kuyler vertrek vanaf Moreletapark na Robertson op 7 Januarie 2020.

Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Ons heg die nuwe traktementskale vir leraars hierby aan.

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling. Hulle is tans besig met 'n projek "100 produkte onder R100." Loer gerus hier vir die Kerksgeskenk wat jy nog wil koop.

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai.

Goudland Sinode reël 'n Geloofsreis saam met Gys van Schoor vir 3 – 6 Februarie. Die kontakbesonderhede en verblyfreëlings is hier beskikbaar. Jy skakel direk met Goudland hieroor.

Excelsus nooi jou uit na die volgende van hulle werkswinkels oor die viering van die kerklike jaar:  Die jaar van God se genade (Jaar A)  21-22 Januarie 2020

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

7 Desember – Gideon du Toit, Lyttelton-Noord, dsgideondutoit@gmail.com
18 Desember – Willem Esterhuizen, Witbank-Panorama, dswillem@ngpanorama.co.za
19 Desember – Niekie Rothmann, Meyerspark, nicrothmann@gmail.com
21 Desember – Frikkie Coetzee, Lux Mundi, fcoetzee@luxmundi.org.za
21 Desember – Johannes van der Merwe, Alkmaar, ephesians321@me.com
22 Desember – Hancke van Blerk, Piet Retief, hanckevb@gmail.com
23 Desember – Raymond Kramm, Ligkruis, rtkramm@msn.com
23 Desember – Adriaan van Tonder, Tzaneen-Wolkberg, ajpvtonder@mweb.co.za
25 Desember – Ian Dubery, Moreletapark, ian@moreleta.co.za
25 Desember – Hendrik Groenewald, Groblersdal, dsgroene@lantic.net
25 Desember – Maartje van der Westhuizen, Elarduspark, maartje@ngelarduspark.org.za
31 Desember – Charl van Schalkwyk, Volksrust, charlvanschalkwyk@gmail.com
1 Januarie – Eddie le Roux, Witrivier, eddie@ngwitrivier.co.za
5 Januarie – Carine Botha, Blinkpan, botha.carine@gmail.com
5 Januarie – Kobus Mey, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com
8 Januarie – Nelus Niemandt, Dosent UP, nelus@pixie.co.za
9 Januarie – Rika van Vuren, Middelburg-Suid, rika@midsuid.co.za
12 Januarie – Roedolf Botha, Pretoria-Oosterlig, roedolf@oosterlig.co.za
13 Januarie – Dif Ehlers, Debruinpark-Ermelo, difehlers@gmail.com
14 Januarie – Thabo Pienaar, Graskop, thabo@pienaar.info
14 Januarie – Jan Venter, Pierre van Ryneveld, jan@pvr.co.za
18 Januarie – Anandie Greyling, Doornkloof, anandie@dkfk.co.za
19 Januarie – Anton Kemp, Middelburg, ankemp@lantic.net
19 Januarie – Marius Nel, Witbank-Klipfontein, candypop@lantic.net

VERJAARSDAE – EMERITI

8 Desember – Pieter Poley, Paardekop 2004, pieterpoley@gmail.com
9 Desember – Leon du Toit, VGKSA Embhuleni 2012, leondutoit2012@gmail.com
11 Desember – Danie Haasbroek, Moreletapark 2015, daniehaasbroek@gmail.com
12 Desember – Johann Fourie, Pretoria-Faerie Glen 2010, johannfourie60@gmail.com
12 Desember – Andries van Heerden, PSD Barmhartigheid 1989, ajnvanheerden@gmail.co.za
15 Desember – Riaan Pienaar, kerksondermure 2012, riaan@ksm.co.za
21 Desember – Pierre Rossouw, Algemene Sinode Direkteur Inligting 1991, 083 952 4025
26 Desember – Johan Scheepers, Heilbron 1991, 084 511 9596
26 Desember – Cliff van Vuren, Dennesig 2014, crvanvuren@mweb.co.za
2 Januarie – Wikus Jacobs, Hendrina 2003, inter2000@telkomsa.net
5 Januarie – Koos Burger, Lux Mundi 2010, kburger@luxmundi.org.za
5 Januarie – Quintus Smit, Silvertonkruin 2003, qcml@mweb.co.za
8 Januarie – Du Toit van der Merwe, Christ Audio Visuele Aksie (CAVA) 1994, toit155@telkomsa.net
14 Januarie – Louis Dressel, PSD Jeug, Algemene Sinode 2006, ldress1@hotmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

3 Desember – Graskop, ngkerkgraskop@telkomsa.net (87)
3 Desember – Amersfoort, ngkamersfoort@hmail.com (152)

7 Januarie – Lydenburg, nglydenburg@lantic.net (170)
7 Januarie – Nelspruit, admin@ngknelspruit.co.za (82)
7 Januarie – Sabie, ngkerksabie@fdcsnet.co.za (87)
9 Januarie – Roossenekal, rianda@jcatt.co.za (135)
19 Januarie – Premiermyn, ngpremiermyn@gmail.co.za (100)
20 Januarie – Letsitele, mwngklet@mweb.co.za (64)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 371

 

Familienuus kop

19 November 2019

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis die tyd van Kerssangdienste. Gelowiges jubel dit uit: die Goeie Nuus het hier tussen ons gebeur. Sy Naam is Immanuel. Hy is die Verlosser. Hy maak ons nuut. Hy gee die lewe.

Laat ons met alles wat in ons is, sing!

Francois Retief

 

KERSBOODSKAP

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, se Kersboodskap is hier beskikbaar.

 

GEMEENTES

Ons buitelandse Susterskerk in Mosambiek, die IRM,  vertel vir ons van 'n baie spesiale skool met 'n lang verbintenis met die kerk. Dankie, Carl Louwrens, vir hierdie mooi verhaal…

"Die Trichard School for Christian Education in Maputo (met twee verdere satellietkampusse waarvan een in Matola is), is die vlagskipskool van ons susterskerk in Mosambiek, die IRM (Igreja Reformada em Moçambique) Novo Sinode. Dit is 'n skool wat veral deur buitelanders vir hul kinders gekies word vanweë die skool se Christelike grondslag, goeie dissipline, hoë kwaliteit onderrig en buitemuurse prestasies." Lees meer…

Vir julle 2020 kalender:

Ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020.

 

LERAARS

Chris Zietsman van Tzaneen is reeds 'n tydjie in die hospitaal waar die medici nog spook om vas te stel wat hy onder lede het.

Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Ons heg die nuwe traktementskale vir leraars hierby aan.

Ons heg hier 'n opsomming aan van Bestmed se verskillende opsies – ons hoop dit help met die keuses wat hierdie tyd van die jaar uitgeoefen moet word.  Let asseblief op dat sommige van hierdie opsies moontlik nie vir jou beskikbaar mag wees nie.  Skakel met Bestmed hieroor.

 

ALGEMENE SINODE

Die Algemene Sinode se Moderamen (ASM) het verlede week in Benoni vergader. Dit is 'n vergadering van 50+ persone – met 5 afgevaardigdes uit elke Sinode. Oostelike Sinode word hier verteenwoordig deur Dirkie van der Spuy, Jurgens de Jager, Maartje van der Westhuizen, Jorrie Potgieter en Francois Retief.

Tydens hierdie geleentheid is Maartje van der Westhuizen verkies om op die Moderatuur (die "Dagbestuur) van die ASM te dien. Baie geluk! En dankie ook aan Dirkie van der Spuy en Elize Bezuidenhout wat in die vorige termyn hier gedien het.

Die ASM het 'n afvaardiging van Sinode Goudland ontvang en 'n baie goeie gesprek gehad. Die uitkoms hiervan is 'n skrywe waarin daar verduidelikende notas oor die 2019 Sefdegeslagverbintenisse-besluit gegee is. Die verklaring is hier aangeheg.

Die Kapelaan-Generaal van die Weermag het die vergadering besoek. Hy het in die inleiding van sy toespraak sy waardering uitgespreek teenoor diegene wat voorheen as kapelane jongmanne in uniform geestelik bedien het – en het spesifiek verwys na die grens-oorlog in Suidwes-Afrika en Angola. Dit was 'n mooi moment.

 

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling..

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai. Die bestelling word direk aan Bybel-Media gestuur soos op die vorm aangedui.

 

Excelsus gee besonderhede oor 'n volgende Liturgie-werkswinkel. Hierdie een fokus op Adventstyd.

PUK-Kandelaar vertel van hulle eerstejaarskamp.

Jakaranda Kinderhuis vertel van hulle baie gewilde Liggiefees.

Dr Jan Botha stel 'n kursus in pastorale opleiding, berading en gemeenskapsdiens bekend.

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

22 November – Johan Koen, Burgersfort, koenj@intekom.co.za
25 November – Chris Bester, Ligkruis, jxkids@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

19 November – Eugen Kruger, Skuilkrans 1997, ellakruger@mailsurf.co.za
19 November – Koos Louw, Hho-Hho Swaziland 1993, kalouw@gmail.com
21 November – Rikus Geyer, Adjunk Uitv Hoof Bybelgenootskap 2011, rikusgeyer7@gmail.com
21 November – Gawie Jordaan, VGKSA Lepelle 1995, dibukeng@absamail.co.za
28 November – Marius Crouse, Goedgegun-Swaziland 2009, marius.crouse@gmail.com
29 November – Jan Roos, Volksrust 2002. 

VERJAARSDAE – GEMEENTES

22 November – Kragveld, ngkragveld@gmail.com (40)
23 November – Alkmaar, ngkerk@alkmaar.co.za (62)
24 November – Middelburg-Suid, admin@midsuid.co.za (68)
1 Desember – Burgersfort, ngkerkburgersfort@telkomsa.net (63)

 

 

 

 

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 370

 

Familienuus kop

29 Oktober 2019

Familienuus 370

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

40Saterdag 2 November is die Oostelike Sinode 40 jaar oud. Oostelike Sinode is méér as net die Sinodehuis en sy personeel. Oostelike Sinode gee méér as advies en is méér as 'n sinodesitting elke paar jaar. Dit is selfs méér as die Predikantekonferensie in die Wildtuin.

Oostelike Sinode is 'n geloofsfamilie. Dis die manier waarop ons 84 gemeentes oor onsself en oor mekaar dink. Daarom hou ons mekaar vas.

Miskien sê Paulus dit die beste:

"Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat Hy in Christus Jesus aan julle geskenk het…" [1 Kor 1:4]

"Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Ek is veral oortuig daarvan dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom." [Fil 1:3 – 6]

"Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus." [1 Tess 1:2-3]

"Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges." [Kol 1:3-4]

Die volgende 40 jaar?  Die liggaam van Christus – sy kerk – sy volgelinge – dié sal bly. Weer Paulus: "Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom." [Fil 1:6]

Hartlik geluk!

Francois Retief

 

GEMEENTES

Vir julle 2020 kalender:

Ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020.

Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Ons Sinodale Diensraad het ons geskeduleerde vergadering vorentoe geskuif en vergader nou op 4 November.

CMR Mpumalanga stuur hierdie verhaal van hoop.

 

LERAARS

Johann Voges van Chrissiesmeer maak hierdie week klaar by die gemeente. Hy tree af by Sedgefield.

Bestmed is die mediese fonds met wie die vier Transvaal sinodes 'n ooreenkoms het. Hulle bied in Oktober die geleentheid om van 'n ander fonds te skuif na Bestmed sonder enige wagtydperk. Skakel gerus vir Connie Venter by 012- 472 6317.

Kobus de Leeuw van Middelburg-Suid het 'n beroep aangeneem na Humansdorp-Oos.

 

TOERUSTING

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling.

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020

Klik hier om die bestelvorm vir Kerkjaarboek 2020 af te laai. Die bestelling word direk aan Bybel-Media gestuur soos op die vorm aangedui.

 

Excelsus gee besonderhede oor 'n volgende Liturgie-werkswinkel. Hierdie een fokus op Adventstyd.

Excelsus se 2020 program word ook hier aangeheg.

kersies

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR 

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud.

Ons het 'n 3 minuut video gemaak om ons Sinode se verjaardag onder gemeentes se aandag te bring. Gebruik dit gerus in volgende Sondag se erediens.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

30 Oktober – Peter Malan, kerksondermure, peter@3d-acts.com
1 November – Chris Jacobs, Lyttelton-Noord, chrisfjacobs@gmail.com
5 November – Danie Langner, Lyttelton, danielangner@fak.org.za
13 November – Leon Westhoff, Elarduspark, leonwesthof@ngelarduspark.org.za
14 November – Louis Pienaar, Nelspruit-Suid, louis@ngnelspruitsuid.co.za
17 November – Peet Boshoff, Witbank, boshoffphb@telkomsa.net

VERJAARSDAE – EMERITI

Die jaarlikse emeriti-byeenkoms word op Woensdag 6 November by Skuilkrans gehou. Hierdie is altyd 'n heerlike geleentheid –volle besonderhede is hier beskikbaar. Kom kuier saam!

29 Oktober – Peet Grobbelaar, Moreletapark 2011, peetgrob@bigpond.com
30 Oktober – Johann Voges, Chrissiesmeer, jvoges@mweb.co.za
5 November – Hendrik Saayman, Moreletapark 2017, hendrik@dieplan.org

VERJAARSDAE – GEMEENTES

29 Oktober – Kloofsig, ngkerkkloofsig@gmail.com (55)
29 Oktober – Valleisig, kantoor@valleisig.org.za (130)
31 Oktober – Middelburg-Kanonkop, ngmidkanon@telkomsa.net (46)
1 November – Komatipoort, ngkomati@gmail.com (57)
2 November – Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za (40)
3 November – Malelane, ngmalela@mweb.co.za (63)
6 November – Pretoria-Oosterlig, info@oosterlig.co.za (44)
13 November – Machado-Boven,  kantoor@ngboma.com (107)
15 November – Lydenburg-Suid, suidlyd@intekom.co.za (50)
16 November – Tzaneen, ngtzan@mweb.co.za (73)
16 November – Merlindale, ngmerlindale083@gmail.com (70)
17 November – Gravelotte, nggravelotte@gmail.com (68)
18 November – Doornkloof,  kantoor@dkfk.co.za  (46)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 369

 

Familienuus kop

VANUIT DIE SINODEHUIS

'n Mens kan nie anders as om trots en dankbaar te wees oor die rol wat die NG Kerk in ons land speel nie. Missionaliteit, omgee, versorg, getuienis – dis die dinge waarmee ons besig is. Gelowiges dien Hom daagliks met oorgawe in huise, werkplekke en skole. In klein en groot gemeentes word die Here elke Sondag aanbid. Ons luister, groei, dien…

Dit is en bly 'n voorreg om lidmaat van die NG Kerk te wees.

Francois Retief

 

GEMEENTES

Vir julle 2020 kalender: ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020.  Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Brûe vir gemeentes oppad na God se toekoms: ons eie Anton Doyer en Howard du Toit het hierdie boek geskryf oor die reuse waarde van brugbediening in situasies van oorgange. Hulle is albei ervare brugleraars – en daar sal baie wees om te leer.

Petri Coetzee het die beroep na Malelane aanvaar en begin op 1 Desember daar.

Ronel Coertzen het die beroep na Chrissiesmeer aanvaar en begin op 1 Desember daar.

Tydens die Algemene Sinode se sitting is 'n video gespeel van Tygerpoort se gemeenskaps-kliniek wat in vennootskap met groot rolspelers in die mediese wêreld opgerig is. Kyk gerus na hierdie mooi verhaal.

 

LERAARS

Die legitimasie van teologiese studente vind vanjaar plaas op Donderdag 14 November by Universiteitsoord. Almal is daar welkom.

Bybel-Media gee inligting oor Dr Gustaaf Wolvaardt se uitnodiging na 'n konferensie oor geweld wat op 12-13 November 2019 in Kemptonpark gaan plaasvind.

Bestmed is die mediese fonds met wie die vier Transvaal sinodes 'n ooreenkoms het. Hulle bied tans die geleentheid om van 'n ander fonds te skuif na Bestmed sonder enige wagtydperk. Skakel gerus vir Connie Venter by 012- 472 6317.

 

ALGEMENE SINODE

Struwig Eko-Reservaat gee weer aan leraars geleentheid om die Bosveld te beleef op 23 – 25 Maart.

Die besluite van die afgelope vergadering van die Algemene Sinode tree in werking met die publikasie van die Handelinge – die amptelike notule van die vergadering.

 

TOERUSTING

Ons gee hier skakels na geleenthede vir leraars om toegerus te word vir die bediening: Excelsus se Openbare lesing deur prof Ábráham Kovács oor Barth en Niebuhr by die Teologiese Fakulteit en Wentzel Coetzer se kursus oor selfvergifnis.

PUK Kandelaar in Potchefstroom gee besonderhede oor hulle 2020 Eerstejaarskamp.

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling.

 

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons maak 'n kort video om ons Sinode se verjaardag onder gemeentes se aandag te bring. Hou ons volgende uitgawe dop…

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

15 Oktober – Jurgens de Jager, Witrivier, dsjurgens@ngwitrivier.co.za
26 Oktober – Emile Rademeyer, Doornkloof, emile@dkfk.co.za
27 Oktober – Jaco Strauss, Nelspruit, veerkrag@gmail.com
28 Oktober – Otto van Heerden, Phalaborwa, ottovanheerden@absamail.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

15 Oktober – Johan Dill, Monumentpark-Wes 2009, johan.dill@gmail.com
17 Oktober – Dolf Kruger, Moreletapark 2015, dolfprkruger@gmail.com
17 Oktober – Jaco van Rooyen, Middelburg 2018, jcvanrooyen@vodamail.co.za
18 Oktober – Andries Louw, Sinodale Getuienisforum 2011, andries@anelouw.co.za
22 Oktober – Pieter Conradie, Witbank Korrektiewe Dienste 2002, cantica@lantic.net
22 Oktober – Gert Reinecke, Pierre van Ryneveld 1998, 072 840 0712
25 Oktober – Jacob van der Merwe, Ohrigstad 2012, jsdvdm@gmail.com
26 Oktober – Bennie Wolvaardt, Pretoria Oosterlig 2010, bennie@veritascollge.com
28 Oktober – Louis Brittz, Silvertonkruin 2007, ljbrittz@absamail.co.za

VERJAARSDAE – GEMEENTES

18 Oktober – Witbank-Panorama, kantoor@ngpanorama.co.za (37)
26 Oktober – Carolina, ngkerkcarolina@gmail.com (130)
26 Oktober – Rietkuil, ngkriet@lantic.net (51)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 368

 

Familienuus kop

VANUIT DIE SINODEHUIS

Om volgeling van Jesus Christus te wees, beteken nie dat jy alleen oor alles die beste weet nie. Die kerk het hierdie waarheid sommer gou geleer.

Gelowiges is mense wat oop is vir die werking van die Heilige Gees – die Gees wat ons in die voetstappe van Jesus laat loop. Gelowiges luister ook na mekaar. Ons leer by mekaar. Ons groei en bely en vier en bid saam. Ons neem ook saam besluite.

Dit is dus vanselfsprekend dat ons as gemeentes die volgende klompie weke in baie diep afhanklikheid van die Here van die kerk sal leef. Ons praat en skryf en kommentaar lewer moet telkens iets weerspieël van "ons is saam op die pad agter Jesus aan…"

Francois Retief

 

GEMEENTES

Die Sinodale Diensraad wil graag al ons gemeentes oproep tot getroue gebed voor en tydens die vergadering van die Algemene Sinode.. Doen asseblief moeite hiermee tydens eredienste en in gebedsgroepe.

VroeëKindOntwikkeling is een van die heel beste maniere om 'n reuse impak te maak in ons dag. Dis so maklik soos leesgroepies vir voorskoolse kinders. Maar hoe gemaak om dit te laat gebeur? Elize Bezuidenhout reël 'n praktiese werkswinkel hieroor. Richardt van die Nali'Bali-inisiatief kom vertel en wys hoe dit kan gebeur. Maandag 14 Oktober om 09:00 by Skuilkrans. Gratis en verniet. Vir almal wat so iets wil begin in hulle gemeente. Praktiese inoefening. Kontak Elize by ejb@bssa.co.za  voor Donderdag 3 Oktober.

Vir julle 2020 kalender: ons Sinodesitting volgende jaar is geskeduleer vir 18 – 21 Oktober 2020. Die Predikantekonferensie by Letaba vind plaas op 1 – 5 Junie 2020 met dr Brand Pretorius as spreker.

Ons het reeds 'n paar keer verneem van gemeentes waar die Ontvanger van Inkomste die kerkkantoor besoek het. Logista, die ouditeurs van die Algemene Sinode en ander kerklike instansies, het 'n skrywe gestuur wat uitlig hoe belangrik dit is dat gemeentes sal verseker dat al die belastingsake reg hanteer word.

Vir die gemeente as werkgewer is sake soos persoonlike inkomstebelasting, lenings toegestaan aan personeel, reistoelaes en personeel wat in die buiteland diens doen, belangrik.

Die Sinode kan nie belastingadvies gee nie – gesels met julle belastingdeskundige hieroor.

LERAARS

Stephan van Greunen van Nelspruit en sy gesin verhuis na Kanada waar hy in die Presbiteriaanse Kerk sy bediening gaan voortsit.

Erik Brits emeriteer 31 Oktober maar het reeds sy afskeidsdiens by Sabie op 15 September gehou.

Marnus Geyser van Dennesig het 'n beroep na Marchand aanvaar.

Arline Meyer is op 15 September by Pierre van Ryneveld as leraar bevestig.

Die gesinne van Greta Müller en André  Peasley van Moreletapark verhuis albei eersdaags na Nieu-Seeland.

Christian Oberholzer van Elarduspark is onlangs getroud – baie geluk!

Pieter van der Merwe word op 6 Oktober as tentmakerleraar bevestig by Olifantsfontein.

Neels Marais van Kempton-Kruin het 'n beroep aangeneem na kerksondermure en word op 3 November daar bevestig.

EKOLOGIENAWEEK

Breek weg vir ’n opwindende, stimulerende EKOLOGIENAWEEK saam met prof Erik Holm 22-24 November 2019.  Meer inligting en inskrywingsvorm is hier beskikbaar. Kyk gerus na 'n paar bekendstellingskyfies.

 

ALGEMENE SINODE

Die Sakelys van die sitting in Oktober is beskikbaar by  http://ngkerk.net/sinode2019/

Die beswaarskrifte oor die SGV-besluite en al die dokumente wat hieroor handel, is op ons webwerf beskikbaar.

Nelis Janse van Rensburg het 'n skrywe gestuur oor die tema van die Algemene Sinode – 'n Lewegewende verskil.

Die Algemene Sinode het twee verklarings uitgereik – oor geweld asook oor vreemdelingehaat.

 

Struwig Eko-Reservaat gee weer aan leraars geleentheid om die Bosveld te beleef op 23 – 25 Maart.

CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD

Dis altyd lekker om nuus van ons missionale vennoot te kry! Hierdie week hoor ons van Hendrina oor hoop asook van Gauteng-Oos oor Gendergeweld.

TOERUSTING

Ons gee hier skakels na geleenthede vir leraars om toegerus te word vir die bediening: die mpa-leierskonferensie op 15 en 16 Oktober, Excelsus se Openbare lesing deur prof Ábráham Kovács oor Barth en Niebuhr by die Teologiese Fakulteit en Wentzel Coetzer se kursus oor selfvergifnis.

Bybel-Media versprei talle produkte wat vir leraars, gemeentes en lidmate van hulp kan wees. Besoek gerus hulle webwerf en plaas 'n bestelling.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ds Freek Swanepoel deel hierdie week met ons sy herinneringe oor die eerste tree van die Sinode van Oos-Transvaal. Hy bevestig sy goeie geheue met 'n uittreksel uit die Handelinge van die Sinode van Oos-Transvaal. Dankie, oom Freek!

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

1 Oktober – Tielman Roux, Hendrina, tmroux@mweb.co.za
2 Oktober – Erik Brits, Sabie, erikbrits@websurf.co.za
5 Oktober – Johan Malan, Goedgegun-Swaziland, jfmalan1@gmail.com
7 Oktober – Andre Fitzgerald, Pretoria-Faerie Glen, afitzgerald@telkomsa.net
9 Oktober – Frans Steenkamp, Witbank-Suid, fsteen@absamail.co.za
13 Oktober – Marius van Rooyen, kerksondermure, mariusvanrooyen@vodamail.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

5 Oktober – Freek Swanepoel, Skuilkrans Pretoria 2004, fmks@vodamail.co.za
6 Oktober – André Deacon, Witbank-Suid 1993, 076 042 3863
7 Oktober – Wentzel Coetzer, Pretoria-Garsfontein 2002, wentzel7@mweb.co.za
9 Oktober – Theo Maré, Volksrust-Suid 2004, cormare@gmail.com
12 Oktober – Gerard Booy, Daspoort 1996, gbooy@labrinet.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

3 Oktober – Pierre van Ryneveld, admin@pvr.co.za (35)
4 Oktober – Hendrina, nghendrina@gmail.com  (103)
8 Oktober – Chrissiesmeer, ngchrissiesmeer@vodamail.co.za (92)
13 Oktober – Bronkhorstspruit, ngbhs@penta-net.co.za (114)

MOSAMBIEK VIDEO OOR DIE HULPVERLENING DAAR

https://youtu.be/XoAMmHpwYKE

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 367

 

Familienuus kop

17 September 2019

Familienuus 367

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Die tyd voor 'n Algemene Sinode was nog altyd bietjie meer onstuimig. Só onthou ek dit van vroeg in my bediening al.

Dis nou weer só. Ons gaan besin oor dinge wat die wese van ons kerk raak. Ons gaan die Evangelie van Jesus Christus diep in ons harte moet bêre. Ons gaan nuwe insigte moet ontwikkel oor die rol van die NG Kerk in 'n Suid-Afrika wat dit nou nie maklik het nie.

Dis natuurlik deurlopend waar van elke gemeente, kerkraad, leraar en lidmaat. As ons ernstig is oor die koninkryk van God – dan is ons gebed steeds "laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!"

En die wonder is dat God hierdie gebed antwoord en sy volgelinge lei om elke dag, altyd en oral, te sê "hier is ek, Here…"

Francois Retief

 

GEMEENTES

Weer iets oor daardie GROOT BOEKE in julle kluis/onder die verhoog/in kartondose iewers…

Baie dankie vir al die gemeentes wat reeds reageer het. Gee asseblief GROOT AANDAG aan hierdie versoek…

Ons is besig met 'n groot poging om die belangrike registers van gemeentes te bewaar. Die realiteit is dat baie gemeentes nie meer weet watter registers hulle het of waar dit is nie. Dit het eintlik uit ons leefwêreld van elke dag verdwyn.

Die inligting daarin is egter nog baie relevant vir vandag. Dit gebeur nou gereeld dat mense wat wil emigreer, die inligting oor hulle voorgeslag nodig het.

Ons versoek: stuur asseblief vir ons Sinodehuis die lidmaatregisters, doopregisters en huweliksregisters.

Huweliksregisters was volgens wet deur gemeentes bygehou tot in 1974.

Reël dat iemand wat omgee hierdie projek in julle gemeente aanpak. Ons kan steeds bewyse van lidmaatskap uitreik namens die gemeente van lidmate wie se name slegs in die boeke is. Elna de Bruyn (argief@sinoos.co.za)  in ons kantoor kommunikeer met die gemeentes hieroor.

Ons is ook besig om inligting te kry oor die moontlikheid om hierdie registers te laat skandeer sodat dit elektronies bewaar kan word.

Witrivier se baie bekende reekse – wat wyd en syd in die land gebruik word – het 'n nuweling bygekry: 'n 20 – 20 visie – om soos God te kyk

LERAARS

Stephan van Greunen van Nelspruit en sy gesin verhuis na Kanada waar hy in die Presbiteriaanse Kerk sy bediening gaan voortsit.

Erik Brits emeriteer 31 Oktober maar het reeds sy afskeidsdiens by Sabie op 15 September gehou.

Marnus Geyser van Dennesig het 'n beroep na Marchand aanvaar.

Arline Meyer is op 15 September by Pierre van Ryneveld as leraar bevestig.

Die gesinne van Greta Müller en André  Peasley van Moreletapark verhuis albei eersdaags na Nieu-Seeland.

Christian Oberholzer van Elarduspark is onlangs getroud – baie geluk!

EKOLOGIENAWEEK

Breek weg vir ’n opwindende, stimulerende EKOLOGIENAWEEK saam met prof Erik Holm 22-24 November 2019.  Meer inligting en inskrywingsvorm is hier beskikbaar. Kyk gerus na 'n paar foto's.

STRUWIG EKO-NATUURRESERVAAT

Hier is die kans waarop ons hoërskoolkinders gewag het. Kom bring die Septembervakansie op hierdie wonderlike reservaat deur. Dis 'n fantastiese geleentheid om die natuur te leer ken by mense wat regtig wéét. Die kos is heerlik, die swembad is koud, die diere is naby – dis sommer net lekker! Hier is die besonderhede oor jou vakansieweek.

Ons gee ook inligting oor 'n geleentheid vir leraars om Struwig van nader te leer ken.

ONS EKOLOGIE-SPAN PREEK OOK!

Ons gee weer die skakel na die preeksketse van die Ekologiespan. Hierdie entoesiastiese span help ons om uit die Woord besig te raak met God se skepping.
2 Petrus 1
Esegiël 47
Johannes 4 (Kinderdiens)
Johannes 4

ALGEMENE SINODE

Die Sakelys van die sitting in Oktober is beskikbaar by  http://ngkerk.net/sinode2019/

Die beswaarskrifte wat oor die SGV-besluite dien, is op ons webwerf beskikbaar. Dis 'n 571 bladsye dokument!

Nelis Janse van Rensburg het 'n skrywe gestuur oor die tema van die Algemene Sinode – 'n Lewegewende verskil.

Die mense wat met simboliek kan werk, het 'n besonderse logo ontwerp vir die Algemene Sinode se vergadering. Dis baie mooi…

 

SKMBT_42319091612110

Ons afgevaardigdes na die sitting van die Algemene Sinode het Saterdag 14 September vergader om saam deur die dik agenda te blaai ter wille van oriëntering oor die groot verskeidenheid sake wat bespreek gaan word. Ons het ook ernstige voorbidding gedoen vir hierdie belangrike vergadering.

Die Sinodale Diensraad wil graag al ons gemeentes oproep tot getroue gebed voor en tydens die vergadering. Doen asseblief moeite hiermee tydens eredienste en in gebedsgroepe.

Lourens Bosman van die Algemene Sinode se kantoor het 'n skrywe gestuur vir die aandag van leraars en lidmate. Dit handel oor die belangrike sake waarby die kerk betrokke is asook die toekoms van die NG Kerk. Lidmate, leraars en Kerkrade se insette hierso is belangrik. Hierdie keer handel dit oor "Hoe lyk die toekoms van die NG Kerk?"

Die Algemene Sinode het twee verklarings uitgereik – oor geweld asook oor vreemdelingehaat.

 

TOERUSTING

Ons gee graag inligting oor die mpa se komende konferensies asook Willem Nicol se Spirituele begeleiding-kursus.

Die Bybelgenootskap vertel van hulpmiddels wat van waarde kan wees in ons huidige sosiale krisisse in Suid-Afrika.

Bybel-Media vertel van hulle dagbeplanners en dagboek en LiG gesels oor die nuwe uitgawe van hierdie tydskrif.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons reis hierdie week tot op die grens met Swaziland en loer by Piet Retief in..

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

17 September – Willem Boshoff, Skuilkrans, boshows@mweb.co.za
20 September – Bennie Mostert, Moreletapark, bennie@benniemostert.com
22 September – Paul Lübbe, Lux Mundi, jpahml@gmail.com
25 September – Gouws van Zyl, Tzaneen, gouws177@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

20 September – Johann van Schalkwyk, Lynnwoodrif 2012, jvs202@gmail.com
23 September – Neels Du Plessis, Garsfonteinpark 1997, neels@greatbrakriver.com
26 September – Johan de Witt, Kapelaan-Generaal SAW 1998, jdewitt@globex.co.za
27 September – Koos le Roux, Pretoria-Garsfontein 2017, jacobacleroux@gmail.com
28 September – André Botha, Pretoria-Oosterlig 2016, andrebothasa@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

30 September – Witbank-Klipfontein, admin@ngklipfontein.co.za (51)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 366

 

Familienuus kop

3 September 2019

Familienuus 366

 

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag! Familienuus kuier graag weer by ons 84 gemeentes se kerkkantore en leraars asook die emeriti en ander lesers.

Ons verhoudings is vir ons belangrik. Ons het dit by die Here van die kerk geleer: Hy gee sy Seun om verhoudings met Hom tot stand te laat kom. Daarom is ons onderlinge verhoudings ook spesiaal. Ons deel 'n geskiedenis. Ons het een Vader.

En saam bid ons steeds: "Laat u koninkryk ín ons, déúr ons, óral kom!"

Mag elke leraar, kerkkantoor-personeellid en lidmaat deur hierdie gebed geïnspireer word!

Francois Retief


GEMEENTES

Daardie GROOT BOEKE in julle kluis/ onder die verhoog/in kartondose iewers…

Ons is besig met 'n groot poging om die belangrike registers van gemeentes te bewaar. Die realiteit is dat baie gemeentes nie meer weet watter registers hulle het of waar dit is nie. Dit het eintlik uit die leefwêreld van ons kerkkantore verdwyn.

Die inligting daarin is egter nog baie belangrik vir vandag. Dit gebeur byvoorbeeld nou gereeld dat mense wat wil emigreer, die inligting oor hulle voorgeslag nodig het. Ons het net vanoggend hierdie navraag ontvang vanaf die Kerkargief:  "Ons het’n navraag ontvang van ’n ma wat graag haar kind in Nieu-Seeland wil help. Sy is op soek na ’n afskrif van die kind se huweliksertifikaat, sodat sy ’n verkorte huweliksertifikaat (unabridged marriage certificate) by Binnelandse Sake kan aanvra. Haar seun en skoondogter wil aansoek doen vir burgerskap in Nieu-Seeland."

Ons versoek: stuur asseblief vir ons Sinodehuis die lidmaatregisters, doopregisters en huweliksregisters. (Huweliksregisters was volgens wet deur gemeentes bygehou tot in 1974.) Reël dat iemand wat omgee die projek in julle gemeente aanpak. Soek die registers, maak hulle bymekaar en praat met Elna in die Sinodehuis as julle nie weet hoe verder nie. Ons kan steeds bewyse van lidmaatskap uitreik namens die gemeente van lidmate wie se name slegs in die boeke is. Elna in ons kantoor kommunikeer deeglik met die betrokke gemeentes hieroor.

Ons is ook besig om navorsing te doen oor die moontlikheid om hierdie registers te laat skandeer sodat dit elektronies bewaar kan word.

Help ons asseblief…

Registers in Argief

 

Witrivier se baie bekende reekse – wat wyd en syd in die land gebruik word – het 'n nuweling bygekry: 'n 20 – 20 visie – om soos God te kyk

Malelane het 'n ou bekende in ons sinode, Petri Coetzee van Wesselsbron-Noord, beroep.

Chrissiesmeer het Ronel Coetzer, tans leraar in die Hervormde kerk, beroep.


LERAARS

Eliska Müller van Nelspruit-Westergloed het ma geword van 'n seuntjie, Uys. Baie geluk!

Uli Trümpelmann het by Malelane geëmeriteer. Ons Sinodelied is deel van Uli se nalatenskap in ons sinode. En wie onthou nog die netjiese vis wat Uli by die Sinodesitting gevang het? Dankie, Uli.

Uli vang vis

STRUWIG EKO-NATUURRESERVAAT

Hier is die kans waarop ons hoërskoolkinders gewag het. Kom bring die Septembervakansie op hierdie wonderlike reservaat deur. Dis 'n fantastiese geleentheid om die natuur te leer ken by mense wat regtig wéét. Die kos is heerlik, die swembad is koud, die diere is naby – dis sommer net lekker! Hier is die besonderhede oor jou vakansieweek.

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kamp.  Hier is ook 'n Video wat meer vertel.


ONS EKOLOGIE-SPAN PREEK OOK!

Hierdie entoesiastiese span help ons om uit die Woord besig te raak met God se skepping. Dankie vir hierdie preeksketse!
2 Petrus 1
Esegiël 47
Johannes 4 (Kinderdiens)
Johannes 4


ALGEMENE SINODE

Die Sakelys van die sitting in Oktober is beskikbaar by  http://ngkerk.net/sinode2019/

Ons afgevaardigdes na die sitting van die Algemene Sinode vergader op Saterdag 14 September om saam deur die dik agenda te blaai ter wille van oriëntering oor die groot verskeidenheid sake wat bespreek gaan word.

Lourens Bosman van die Algemene Sinode se kantoor het 'n skrywe gestuur vir die aandag van leraars en lidmate. Dit handel oor die belangrike sake waarby die kerk betrokke is asook die toekoms van die NG Kerk. Lidmate, leraars en kerkrade se insette hierso is belangrik. Gebruik die geleenthede.

TOERUSTING

Excelsus gee inligting oor 'n gesprek met Thuli Madonsela asook 'n lesing deur die Ou Testamentikus prof Thomas Römer.

Roelf Opperman en Fritz Snyman bied op 14 September 'n werkswinkel aan oor die bestuur van konflik.

Bybel-Media vertel van geskenke vir kinders, leesstof vir die siel asook hulle nuusbrief.


VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons reis hierdie week na die Laeveld en lees die baie interessante ontstaansgeskiedenis van die gemeente Nelspruit.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

7 September – Stephan van Greunen, Nelspruit, svangreunen@gmail.com
8 September – Marius Smit, Breyten, medeavita@gmail.com
9 September – Anru Liebenberg, Nelspruit, anruliebenberg@gmail.com
10 September – Louis Cloete, Witbank-Klipfontein, lcloete63@gmail.com
13 September – Pieter Dorey, Kampersrus, doreypj@gmail.com
14 September – Karel Verhoef, Pierre van Ryneveld, karel@pvr.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

4 September – Johan Fourie, Witbank-Park 1994, elmarie.dewet@webmail.co.za
7 September – Piet Meiring, Skuilkrans 2011, pgjmeiring@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

Baie geluk aan Witbank met 'n besonderse mylpaal!

10 September – Blinkpan, blinkkerk@lantic.net (56)
10 September – Morgenzon, ngkmorg@telkomsa.net (107)
10 September – Witbank, klipkerk@mweb.co.za (100)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 365

 

Familienuus kop

20 Augustus 2019

Familienuus 365

 

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

HIER

My kollegas in ons tuisgemeente het ons in die afgelope weke intens bewus gemaak van die kragtige woorde waarmee die gelowiges in die Bybel dikwels op God se roeping reageer het: Hi-ne-ni. "Hier is ek." Moses, Abraham, Jakob en Jesaja is voorbeelde hiervan.

Dit is die gelowige antwoord van doodgewone mense wat beleef dat die Here gepraat het – en daarom 'n antwoord gee wat getuig van oorgawe en die gewilligheid om gebruik te word soos en waar die Here wil.

Tussen finansies en besluite en vergaderings en preke en strategieë moet ons tog onthou om elke dag te begin met "hier is ek…"

Francois Retief

 

GEMEENTES

Burgersfort het vroeër vertel van die ontsaglike stormskade aan hulle kerkgebou. Hulle vertel oor die vooruitsig om die herstelde gebou weer in gebruik te neem – 'n wonderlike verhaal

Tygerpoort voer hulle "grootste-nog-musiekblyspel" in Augustus op. Gou spring vir kaartjies. 'n Video en verdere inligting hier.

HELDER

 

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kamp.  Hier is ook 'n Video wat meer vertel.

 

LERAARS

Ons sê graag "welkom!" aan Nico Lochner as die nuwe leraar van Amsterdam..

 

SINODALE DIENSRAAD

Verlede week se vergadering het plaasgevind in die pragtige omgewing van die Struwig Eko-Reservaat naby Phalaborwa. Die NG Kerk is saam met ander instansies die begunstigdes van ‘n testamentêre bemaking wat hierdie stuk bosveld in die Balule-reservaat vir ons beskikbaar maak. Dis was ‘n reuse voorreg om 2 dae daar deur te bring. Sommige van ons gemeentes het al mannekampe en huweliksnaweke daar aangebied. Gesels gerus met die kantoor van die Algemene Sinode hieroor. Die reservaat se kontaknommer is 071 907 7960. Loer gerus op www.struwigeko.co.za

stuwig eko

 

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, se terugvoer oor die vergadering word ook hier aangeheg.

ALGEMENE SINODE SE SITTING 6 – 11 OKTOBER 2019

Die Sakelys van die sitting in Oktober is beskikbaar by  http://ngkerk.net/sinode2019/

Ons afgevaardigdes na hierdie sitting is by verlede week se Sinodale Diensraad-vergadering gefinaliseer in ooreenstemming met ons werkswyse soos die Familiereëls voorskryf en soos by ons sitting verlede jaar goedgekeur.

Predikante: Jurgens de Jager; Gerrit Vosloo; Casper Booy; Maartje van der Westhuizen; Pieter Dorey; Johan Koen; Fanie Venter; Rika van Vuren; Sebastiaan van Dyk; Tertius Erasmus; Jorrie Potgieter.

Kerkraadslede:  Heyns Theron; Dirkie van der Spuy; Marius Janse van Vuren; Cobie Kemp; Jeanette de Jager; Gideon du Plessis; Dawie Klopper; Elize Bezuidenhout; Francois Retief; Donnie van Zyl; Koos Lübcker; Chris van Heerden.

Lourens Bosman van die Algemene Sinode se kantoor het 'n skrywe gestuur vir die aandag van leraars en lidmate. Dit handel oor die belangrike sake waarby die kerk betrokke is asook die toekoms van die NG Kerk. Elkeen se insette is belangrik met die oog op die sitting van die Algemene Sinode. Help asseblief hiermee.

 

TOERUSTING

Ons Projekspan wat fokus op Missionale Kerkwees kuier op Kruisrivier om te besin oor onder andere die erediens in 'n missionale gemeente. Die datums? 29 – 30 Augustus. Besonderhede hier.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 asook die program vir die derde kwartaal…

Roelf Opperman en Fritz Snyman bied op 14 September 'n werkswinkel aan oor die bestuur van konflik.

"Daar is lewe voor en na aftrede" is 'n kursus vir leraars naby aan hierdie mylpaal. Dit vind plaas op 3 – 4 September.   

'n Derde weergawe van die Geloofsreis met Gys begin eersdaags op inisiatief van Sinode Goudland. Kontak hulle direk in hierdie verband.

Bybel-Media vertel van die September-uitgawe van LiG.

Die Christelike Lektuurfonds vertel van 'n nuwe boekie deur Attie Beetge getiteld "Kom kyk!"

 

MOSAMBIEK

Daar het 'n wonderlike inisiatief ontstaan om aan die sikloon-geteisterde gemeentes in Mosambiek hulp te verleen. Francois Schoombee van kerksondermure vertel hoe ons almal betrokke kan wees. ‘n Mooi pamflet vertel ook meer.

 

CMR MPUMALANGA

Lees saam aan hulle Augustus nuusbrief.    

 

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Noudat die winter aan die verbygaan is, kan ons dit waag om 'n draai by een van ons oudste gemeentes op Ermelo te maak…

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

24 Augustus – Chris Zietzman, Tzaneen, czietsman@telkomsa.net
25 Augustus – Ryno Meyer, Pierre van Ryneveld, ryno@pvr.co.za
27 Augustus – Jaco Barnard, Pretoria-Garsfontein, jaco@nggars.org.za
1 September – Gerrie Bodenstein, Skuilkrans, gerrie.bodenstein@gmail.com

 

VERJAARSDAE – EMERITI

23 Augustus – Louis Swart, Montana Kapelaan Korrektiewe dienste1993, louisenida@yahoo.co.za
25 Augustus – Pieter van Niekerk, Pretoria-Oosterlig 2016, pietervn@iafrica.com
2 September – Hennie Yzelle, 2017 kerksondermure, hennie.yzelle@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTE

22 Augustus – Pretoria-Garsfontein, info@nggars.org.za (37)
23 Augustus – Tygerpoort (Pretoria), woord@ngtyger.com (38)
1 September – Krielpark, ngkrielpark@telkomsa.net (44)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 364

 

Familienuus kop

30 Julie  2019

Familienuus 364

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Die pelgrims staan voor die tempel in Psalm 118 en roep dit uit: "dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees." Die teenwoordigheid van die Here is vir hulle alles. Soveel te meer vir ons wat weet dat God deur sy Gees in ons elkeen woon om ons al hoe meer soos Jesus te laat wees.

Mag leraars en gemeentes elke dag bid en werk en gee en dien met 'n diep besef van die teenwoordigheid van die Lewende Here.

Francois Retief  

GEMEENTES

Tygerpoort voer hulle "grootste-nog-musiekblyspel" in Augustus op. Gou spring vir kaartjies. 'n Video en verdere inligting hier.

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kampHier is ook 'n Video wat meer vertel.

Ons Sinode se Klein gemeentes-projekspan kombineer kundigheid en entoesiasme om ons kleiner gemeentes te bedien. Hulle vertel ons van hulle besoeke aan enkele gemeentes. In Oostelike Sinode is "klein" nie gelyk aan "onbelangrik" nie!

LERAARS

Ons sê graag "welkom!" aan Chris Jacobs as tentmaker-leraar in Lyttelton-Noord.

TOERUSTING

Leon Westhof van Elarduspark bied 'n twee-dag-kursus aan oor "Die Bybel en missionaliteit" waar daar op Nuwe Testament-perspektiewe gefokus word.

Willem Nicol se bekende kursus om as spirituele begeleier opgelei te word, vind volgende jaar vir die elfde keer plaas.

Bybel-Media vertel ons van Uit die Beek 2020.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 asook die program vir die derde kwartaal…

VAKATURE

'n Pos word bekendgestel vir Uitvoerende Amptenaar van "Vennote in Getuienis" in die Vrystaat.

PENSIOENFONDSE VIR LERAARS EN AMPTENARE

Ons almal gaan een of ander tyd afsterwe. Dis 'n werklikheid. Jou naasbestaandes gaan jou persoonlike sake moet afhandel. Een van die baie belangrike dokumente wat in plek moet wees, is jou benoemingsvorms by die Pensioenfonds. Jy gaan dit vir hulle wat jou sake moet uitsorteer oneindig makliker maak. Jy kan dit op jou profiel op die Sanlam Retirement Fund Web doen of ook vir Theo Smith skakel by die Pensioenkantoor (012 342 0415).

Bêre 'n afskrif hiervan in jou persoonlike dokumente, in jou personeellêer by die kerkkantoor – en as jy 'n afskrif vir die Sinodehuis stuur, bewaar ons dit ook veilig.

HUWELIKSDOKUMENTE

Met die agteruitgang van die Departement van Binnelandse Sake word dit al hoe belangriker dat huweliksbevestigers afskrifte van alle huweliksdokumente maak en veilig bewaar. Daar is gesprekke hieroor aan die gang – en heel moontlik gaan die kerk weer soos voorheen 'n groot rol hierin speel. Liasseer jou dokumente netjies, maak afskrifte, bêre hulle in die "wolkie" – enigiets om te verseker dat dit nie verlore gaan nie.

Ons praat vorentoe weer hieroor sodra verdere inligting beskikbaar is.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons vertel die verhaal van ons tweede oudste gemeente: die NG Gemeente Marthinus Wesselstroom. En as jy nou geen idee het waarvan ons praat nie – lees verder

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

2 Augustus – Cas Wepener, Dosent UP, cas.wepener@up.ac.za
3 Augustus – Neels Müller, Pretoria-Oosterlig, neels@oosterlig.co.za

4 Augustus – Christie Smit, Lydenburg, christiepos@gmail.com
4 Augustus – Chris Swart, Doornkloof, chris@gmail.co.za
5 Augustus – Uli Trümpelmann, Malelane, ulitrump@icloud.com
6 Augustus – Alphonso Groenewald, Dosent UP, alphonso.groenewald@up.ac.za
6 Augustus – Dirk Human, Dosent UP, dirk.human@up.ac.za
8 Augustus – JI De Wet, Pretoria-Oosterlig, ji@oosterlig.co.za
8 Augustus – Colin Smith, kerksondermure, csmith@ksm.co.za
14 Augustus -Carl Louwrens, Krugerwildtuin, crl@telkomsa.net
15 Augustus – Charl de Kock, Elarduspark, charl.dekock60@gmail.com
15 Augustus – Hardus van Niekerk, Middelburg-Suid, hardus@midsuid.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

30 Julie – Neels van Zyl, Olifantsfontein 2011, vanzyl.neels@gmail.com
3 Augustus – Steph Combrinck, Lyttelton 2005, sc.steph.combrinck@gmail.com
16 Augustus – Clifford Weinmann, Cachet 1999, clifford@weinmann.za.net
17 Augustus – Jannie du Plessis, Elarduspark 2013, jjhduplessis@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTE

3 Augustus – Witbank-Vallei, ngwitbank.vallei@gmail.com (39)
4 Augustus – Ermelo-Oos, skriba@ermoos.co.za (63)
7 Augustus – Lyttelton-Oos, ngk@lytteltonoos.org.za (61)
16 Augustus – Marble Hall, ngkmhall@lantic.net

VOLGENDE FAMILIENUUS – 20 AUGUSTUS

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 363

 

Familienuus kop

16 Julie  2019

Familienuus 363

VANUIT DIE SINODEHUIS

Ons seënbede vir hierdie derde kwartaal: "aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid." Efesiërs 3:20 – 21

Francois Retief  

GEMEENTES

Ons het verlede kwartaal vertel van die skielike afsterwe van 'n personeellid in die kerkkantoor van Lyttelton. Hier is 'n mooi getuienis

Ons gee inligting van 'n geleentheid wat die Sinode van Dordt 400 jaar gelede herdenk.

Carl Louwrens vertel dat die grootste behoefte van die sikloon-geteisterde gemeentes in Mosambiek die herstel van hulle "prayer-houses" is. Dis 'n baie basiese struktuur – eintlik maar 'n soort afdak. Dis die hart van die gemeenskap se sosiale struktuur. Dis ook hier waar die getuienis van die kerk helder gehoor en beleef kan word. Die koste om só 'n struktuur te herstel? R15 000. Dit klink soos iets wat 'n gemeente kan aanpak. Skakel gerus met Carl by crl@telkomsa.net

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kampHier is ook 'n Video wat meer vertel.

Baie dankie aan al die gemeentes wat vir ons hulle geskiedenis gestuur het.  Dit is aan die Argief Stellenbosch gestuur, en hulle is besig dit op die gemeentegeskiedenis webblad geplaas.

LERAARS

Johan van der Merwe van die Teologiese Fakulteit se pa is verlede naweek oorlede. Sterkte, Johan.

Arrie Preller van Komatipoort het na Despatch-Suid vertrek nadat hy 'n beroep aangeneem het.

Jurgens de Jager beplan 'n gholfdag vir leraars en emeriti. Kontak hom gerus by dsjurgens@ngwitrivier.co.za

FINANSIËLE STATE 2018/2019

Baie dankie vir al die state wat ons teen die sperdatum ontvang het. Ons waardeer die harde werk wat hiermee gedoen word. Help ons asseblief met die laaste paar wat nog moet inkom.

Onthou dat die state deur die kerkraad goedgekeur moet word na deeglike bespreking van die syfers – en die verhaal wat die syfers vertel.

En onthou dat ons werk met fondse wat deur ons lidmate aan ons toevertrou word om in die koninkryk van God 'n verskil te maak…

CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD

CMR Mpumalanga vertel die verhaal oor 'n babastemmetjie in 'n swart sak asook oor 'n seuntjie wat dit nie maklik het nie. 

Ons weet dit reeds: vroeë kind-ontwikkeling is prioriteit. Susan Louw vertel van geleenthede wat die CMR hiervoor skep.

TOERUSTING

Bybel-Media se nuusbrief bevat inligting oor belangrike hulpmiddels vir die bediening.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 asook die program vir die derde kwartaal…

Manie Groenewald reël 'n werkswinkel oor kleingroep-bediening

Inligting oor die mpa se Gemeenteleiers-konferensie op 20 Julie.

Braam Klopper is 'n kenner oor die rou-proses en bied 'n konferensie hieroor aan. 

Petrus Moolman bied 'n Saterdagseminaar: hoop na hartseer – om nuwe lewe en hoop te vind na die dood van 'n geliefde.

Die Christelike Lektuurfonds se Nuusbrief vertel van hulle produkte 

Nuwe Kerkbode-app  

Kerkbode is deesdae ewe tuis op die virtuele rakke van die digitale wêreld se app-winkels as in die voorportale van byna 400 gemeentes wat getrou inteken op die koerant se gedrukte weergawe. 

Ons weet Kerkbode-lesers wil, tesame met die lekkerlees-ervaring van die papierkoerant wat 18 keer per jaar verskyn, ook deur die week op hoogte bly van vuurwarm kerknuus en die jongste vakatures. As volwaardige multiplatform-kerknuusdiens is dit ons doel om aan daardie behoefte te voldoen. Daarom is ons opgewonde-trots oor die nuwe Kerkbode-app. 

Die nuwe weergawe is sedert Mei 2019 vir Android- en Apple-gebruikers beskikbaar. Die vroeë aanduiding is dat daar later vanjaar meer as 2 000 gebruikers van die app sal wees.

Om die app af te laai, besoek www.kerkbode.co.za en volg die skakel na die app-winkel in die regterkolom van die tuisblad. 

VAKATURE

Die Hugenote Kollege te Wellington adverteer 'n pos vir 'n nuwe rektor.

'N MENS SLAAP NET BETER AS ALLES OP HULLE PLEK IS

Hier is die verhaal van 'n dominee en sy kerkkantoorpersoneel wat hulle belangrike dokumente en argiefmateriaal gered het – en hier is die foto's as bewyse…

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons vertel die verhaal van ons oudste gemeente: Lydenburg

EMERITI

Ds (emeritus) Morkel Smuts (Lyttelton-Oos 1982 – 1989) is op 11 Junie oorlede.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

20 Julie – Cornelis Oberholster, Pierre van Ryneveld, cornelisoberholster@gmail.com
20 Julie – Francois Schwalb, Laeveld, francois@zz2.co.za

24 Julie – Danie Veldsman, Dosent UP, danie.veldsman@up.ac.za
26 Julie – Anton Badenhorst, Pretoria-Oosterlig, anton@oosterlig.co.za

 

VERJAARSDAE – EMERITI

16 Julie – Christo Longland, Goedgegun-Swaziland 2001, christo@qtnkerk.net

VERJAARSDAE – GEMEENTE

24 Julie – Badplaas, ngkerkbadplaas@tiscali.co.za (46)
25 Julie – Debruinpark-Ermelo, ngkdeberm@telkomsa.net (46)
29 Julie – Moreletapark, info@moreleta.co.za (34)

 

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk