Familienuus 365

 

Familienuus kop

20 Augustus 2019

Familienuus 365

 

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

HIER

My kollegas in ons tuisgemeente het ons in die afgelope weke intens bewus gemaak van die kragtige woorde waarmee die gelowiges in die Bybel dikwels op God se roeping reageer het: Hi-ne-ni. "Hier is ek." Moses, Abraham, Jakob en Jesaja is voorbeelde hiervan.

Dit is die gelowige antwoord van doodgewone mense wat beleef dat die Here gepraat het – en daarom 'n antwoord gee wat getuig van oorgawe en die gewilligheid om gebruik te word soos en waar die Here wil.

Tussen finansies en besluite en vergaderings en preke en strategieë moet ons tog onthou om elke dag te begin met "hier is ek…"

Francois Retief

 

GEMEENTES

Burgersfort het vroeër vertel van die ontsaglike stormskade aan hulle kerkgebou. Hulle vertel oor die vooruitsig om die herstelde gebou weer in gebruik te neem – 'n wonderlike verhaal

Tygerpoort voer hulle "grootste-nog-musiekblyspel" in Augustus op. Gou spring vir kaartjies. 'n Video en verdere inligting hier.

HELDER

 

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kamp.  Hier is ook 'n Video wat meer vertel.

 

LERAARS

Ons sê graag "welkom!" aan Nico Lochner as die nuwe leraar van Amsterdam..

 

SINODALE DIENSRAAD

Verlede week se vergadering het plaasgevind in die pragtige omgewing van die Struwig Eko-Reservaat naby Phalaborwa. Die NG Kerk is saam met ander instansies die begunstigdes van ‘n testamentêre bemaking wat hierdie stuk bosveld in die Balule-reservaat vir ons beskikbaar maak. Dis was ‘n reuse voorreg om 2 dae daar deur te bring. Sommige van ons gemeentes het al mannekampe en huweliksnaweke daar aangebied. Gesels gerus met die kantoor van die Algemene Sinode hieroor. Die reservaat se kontaknommer is 071 907 7960. Loer gerus op www.struwigeko.co.za

stuwig eko

 

Ons voorsitter, Dirkie van der Spuy, se terugvoer oor die vergadering word ook hier aangeheg.

ALGEMENE SINODE SE SITTING 6 – 11 OKTOBER 2019

Die Sakelys van die sitting in Oktober is beskikbaar by  http://ngkerk.net/sinode2019/

Ons afgevaardigdes na hierdie sitting is by verlede week se Sinodale Diensraad-vergadering gefinaliseer in ooreenstemming met ons werkswyse soos die Familiereëls voorskryf en soos by ons sitting verlede jaar goedgekeur.

Predikante: Jurgens de Jager; Gerrit Vosloo; Casper Booy; Maartje van der Westhuizen; Pieter Dorey; Johan Koen; Fanie Venter; Rika van Vuren; Sebastiaan van Dyk; Tertius Erasmus; Jorrie Potgieter.

Kerkraadslede:  Heyns Theron; Dirkie van der Spuy; Marius Janse van Vuren; Cobie Kemp; Jeanette de Jager; Gideon du Plessis; Dawie Klopper; Elize Bezuidenhout; Francois Retief; Donnie van Zyl; Koos Lübcker; Chris van Heerden.

Lourens Bosman van die Algemene Sinode se kantoor het 'n skrywe gestuur vir die aandag van leraars en lidmate. Dit handel oor die belangrike sake waarby die kerk betrokke is asook die toekoms van die NG Kerk. Elkeen se insette is belangrik met die oog op die sitting van die Algemene Sinode. Help asseblief hiermee.

 

TOERUSTING

Ons Projekspan wat fokus op Missionale Kerkwees kuier op Kruisrivier om te besin oor onder andere die erediens in 'n missionale gemeente. Die datums? 29 – 30 Augustus. Besonderhede hier.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 asook die program vir die derde kwartaal…

Roelf Opperman en Fritz Snyman bied op 14 September 'n werkswinkel aan oor die bestuur van konflik.

"Daar is lewe voor en na aftrede" is 'n kursus vir leraars naby aan hierdie mylpaal. Dit vind plaas op 3 – 4 September.   

'n Derde weergawe van die Geloofsreis met Gys begin eersdaags op inisiatief van Sinode Goudland. Kontak hulle direk in hierdie verband.

Bybel-Media vertel van die September-uitgawe van LiG.

Die Christelike Lektuurfonds vertel van 'n nuwe boekie deur Attie Beetge getiteld "Kom kyk!"

 

MOSAMBIEK

Daar het 'n wonderlike inisiatief ontstaan om aan die sikloon-geteisterde gemeentes in Mosambiek hulp te verleen. Francois Schoombee van kerksondermure vertel hoe ons almal betrokke kan wees. ‘n Mooi pamflet vertel ook meer.

 

CMR MPUMALANGA

Lees saam aan hulle Augustus nuusbrief.    

 

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Noudat die winter aan die verbygaan is, kan ons dit waag om 'n draai by een van ons oudste gemeentes op Ermelo te maak…

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

24 Augustus – Chris Zietzman, Tzaneen, czietsman@telkomsa.net
25 Augustus – Ryno Meyer, Pierre van Ryneveld, ryno@pvr.co.za
27 Augustus – Jaco Barnard, Pretoria-Garsfontein, jaco@nggars.org.za
1 September – Gerrie Bodenstein, Skuilkrans, gerrie.bodenstein@gmail.com

 

VERJAARSDAE – EMERITI

23 Augustus – Louis Swart, Montana Kapelaan Korrektiewe dienste1993, louisenida@yahoo.co.za
25 Augustus – Pieter van Niekerk, Pretoria-Oosterlig 2016, pietervn@iafrica.com
2 September – Hennie Yzelle, 2017 kerksondermure, hennie.yzelle@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTE

22 Augustus – Pretoria-Garsfontein, info@nggars.org.za (37)
23 Augustus – Tygerpoort (Pretoria), woord@ngtyger.com (38)
1 September – Krielpark, ngkrielpark@telkomsa.net (44)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 364

 

Familienuus kop

30 Julie  2019

Familienuus 364

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Die pelgrims staan voor die tempel in Psalm 118 en roep dit uit: "dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees." Die teenwoordigheid van die Here is vir hulle alles. Soveel te meer vir ons wat weet dat God deur sy Gees in ons elkeen woon om ons al hoe meer soos Jesus te laat wees.

Mag leraars en gemeentes elke dag bid en werk en gee en dien met 'n diep besef van die teenwoordigheid van die Lewende Here.

Francois Retief  

GEMEENTES

Tygerpoort voer hulle "grootste-nog-musiekblyspel" in Augustus op. Gou spring vir kaartjies. 'n Video en verdere inligting hier.

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kampHier is ook 'n Video wat meer vertel.

Ons Sinode se Klein gemeentes-projekspan kombineer kundigheid en entoesiasme om ons kleiner gemeentes te bedien. Hulle vertel ons van hulle besoeke aan enkele gemeentes. In Oostelike Sinode is "klein" nie gelyk aan "onbelangrik" nie!

LERAARS

Ons sê graag "welkom!" aan Chris Jacobs as tentmaker-leraar in Lyttelton-Noord.

TOERUSTING

Leon Westhof van Elarduspark bied 'n twee-dag-kursus aan oor "Die Bybel en missionaliteit" waar daar op Nuwe Testament-perspektiewe gefokus word.

Willem Nicol se bekende kursus om as spirituele begeleier opgelei te word, vind volgende jaar vir die elfde keer plaas.

Bybel-Media vertel ons van Uit die Beek 2020.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 asook die program vir die derde kwartaal…

VAKATURE

'n Pos word bekendgestel vir Uitvoerende Amptenaar van "Vennote in Getuienis" in die Vrystaat.

PENSIOENFONDSE VIR LERAARS EN AMPTENARE

Ons almal gaan een of ander tyd afsterwe. Dis 'n werklikheid. Jou naasbestaandes gaan jou persoonlike sake moet afhandel. Een van die baie belangrike dokumente wat in plek moet wees, is jou benoemingsvorms by die Pensioenfonds. Jy gaan dit vir hulle wat jou sake moet uitsorteer oneindig makliker maak. Jy kan dit op jou profiel op die Sanlam Retirement Fund Web doen of ook vir Theo Smith skakel by die Pensioenkantoor (012 342 0415).

Bêre 'n afskrif hiervan in jou persoonlike dokumente, in jou personeellêer by die kerkkantoor – en as jy 'n afskrif vir die Sinodehuis stuur, bewaar ons dit ook veilig.

HUWELIKSDOKUMENTE

Met die agteruitgang van die Departement van Binnelandse Sake word dit al hoe belangriker dat huweliksbevestigers afskrifte van alle huweliksdokumente maak en veilig bewaar. Daar is gesprekke hieroor aan die gang – en heel moontlik gaan die kerk weer soos voorheen 'n groot rol hierin speel. Liasseer jou dokumente netjies, maak afskrifte, bêre hulle in die "wolkie" – enigiets om te verseker dat dit nie verlore gaan nie.

Ons praat vorentoe weer hieroor sodra verdere inligting beskikbaar is.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons vertel die verhaal van ons tweede oudste gemeente: die NG Gemeente Marthinus Wesselstroom. En as jy nou geen idee het waarvan ons praat nie – lees verder

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

2 Augustus – Cas Wepener, Dosent UP, cas.wepener@up.ac.za
3 Augustus – Neels Müller, Pretoria-Oosterlig, neels@oosterlig.co.za

4 Augustus – Christie Smit, Lydenburg, christiepos@gmail.com
4 Augustus – Chris Swart, Doornkloof, chris@gmail.co.za
5 Augustus – Uli Trümpelmann, Malelane, ulitrump@icloud.com
6 Augustus – Alphonso Groenewald, Dosent UP, alphonso.groenewald@up.ac.za
6 Augustus – Dirk Human, Dosent UP, dirk.human@up.ac.za
8 Augustus – JI De Wet, Pretoria-Oosterlig, ji@oosterlig.co.za
8 Augustus – Colin Smith, kerksondermure, csmith@ksm.co.za
14 Augustus -Carl Louwrens, Krugerwildtuin, crl@telkomsa.net
15 Augustus – Charl de Kock, Elarduspark, charl.dekock60@gmail.com
15 Augustus – Hardus van Niekerk, Middelburg-Suid, hardus@midsuid.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

30 Julie – Neels van Zyl, Olifantsfontein 2011, vanzyl.neels@gmail.com
3 Augustus – Steph Combrinck, Lyttelton 2005, sc.steph.combrinck@gmail.com
16 Augustus – Clifford Weinmann, Cachet 1999, clifford@weinmann.za.net
17 Augustus – Jannie du Plessis, Elarduspark 2013, jjhduplessis@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTE

3 Augustus – Witbank-Vallei, ngwitbank.vallei@gmail.com (39)
4 Augustus – Ermelo-Oos, skriba@ermoos.co.za (63)
7 Augustus – Lyttelton-Oos, ngk@lytteltonoos.org.za (61)
16 Augustus – Marble Hall, ngkmhall@lantic.net

VOLGENDE FAMILIENUUS – 20 AUGUSTUS

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 363

 

Familienuus kop

16 Julie  2019

Familienuus 363

VANUIT DIE SINODEHUIS

Ons seënbede vir hierdie derde kwartaal: "aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid." Efesiërs 3:20 – 21

Francois Retief  

GEMEENTES

Ons het verlede kwartaal vertel van die skielike afsterwe van 'n personeellid in die kerkkantoor van Lyttelton. Hier is 'n mooi getuienis

Ons gee inligting van 'n geleentheid wat die Sinode van Dordt 400 jaar gelede herdenk.

Carl Louwrens vertel dat die grootste behoefte van die sikloon-geteisterde gemeentes in Mosambiek die herstel van hulle "prayer-houses" is. Dis 'n baie basiese struktuur – eintlik maar 'n soort afdak. Dis die hart van die gemeenskap se sosiale struktuur. Dis ook hier waar die getuienis van die kerk helder gehoor en beleef kan word. Die koste om só 'n struktuur te herstel? R15 000. Dit klink soos iets wat 'n gemeente kan aanpak. Skakel gerus met Carl by crl@telkomsa.net

Vir die jonges in ons gemeentes is daar 'n heerlike ekologie-kampHier is ook 'n Video wat meer vertel.

Baie dankie aan al die gemeentes wat vir ons hulle geskiedenis gestuur het.  Dit is aan die Argief Stellenbosch gestuur, en hulle is besig dit op die gemeentegeskiedenis webblad geplaas.

LERAARS

Johan van der Merwe van die Teologiese Fakulteit se pa is verlede naweek oorlede. Sterkte, Johan.

Arrie Preller van Komatipoort het na Despatch-Suid vertrek nadat hy 'n beroep aangeneem het.

Jurgens de Jager beplan 'n gholfdag vir leraars en emeriti. Kontak hom gerus by dsjurgens@ngwitrivier.co.za

FINANSIËLE STATE 2018/2019

Baie dankie vir al die state wat ons teen die sperdatum ontvang het. Ons waardeer die harde werk wat hiermee gedoen word. Help ons asseblief met die laaste paar wat nog moet inkom.

Onthou dat die state deur die kerkraad goedgekeur moet word na deeglike bespreking van die syfers – en die verhaal wat die syfers vertel.

En onthou dat ons werk met fondse wat deur ons lidmate aan ons toevertrou word om in die koninkryk van God 'n verskil te maak…

CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD

CMR Mpumalanga vertel die verhaal oor 'n babastemmetjie in 'n swart sak asook oor 'n seuntjie wat dit nie maklik het nie. 

Ons weet dit reeds: vroeë kind-ontwikkeling is prioriteit. Susan Louw vertel van geleenthede wat die CMR hiervoor skep.

TOERUSTING

Bybel-Media se nuusbrief bevat inligting oor belangrike hulpmiddels vir die bediening.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 asook die program vir die derde kwartaal…

Manie Groenewald reël 'n werkswinkel oor kleingroep-bediening

Inligting oor die mpa se Gemeenteleiers-konferensie op 20 Julie.

Braam Klopper is 'n kenner oor die rou-proses en bied 'n konferensie hieroor aan. 

Petrus Moolman bied 'n Saterdagseminaar: hoop na hartseer – om nuwe lewe en hoop te vind na die dood van 'n geliefde.

Die Christelike Lektuurfonds se Nuusbrief vertel van hulle produkte 

Nuwe Kerkbode-app  

Kerkbode is deesdae ewe tuis op die virtuele rakke van die digitale wêreld se app-winkels as in die voorportale van byna 400 gemeentes wat getrou inteken op die koerant se gedrukte weergawe. 

Ons weet Kerkbode-lesers wil, tesame met die lekkerlees-ervaring van die papierkoerant wat 18 keer per jaar verskyn, ook deur die week op hoogte bly van vuurwarm kerknuus en die jongste vakatures. As volwaardige multiplatform-kerknuusdiens is dit ons doel om aan daardie behoefte te voldoen. Daarom is ons opgewonde-trots oor die nuwe Kerkbode-app. 

Die nuwe weergawe is sedert Mei 2019 vir Android- en Apple-gebruikers beskikbaar. Die vroeë aanduiding is dat daar later vanjaar meer as 2 000 gebruikers van die app sal wees.

Om die app af te laai, besoek www.kerkbode.co.za en volg die skakel na die app-winkel in die regterkolom van die tuisblad. 

VAKATURE

Die Hugenote Kollege te Wellington adverteer 'n pos vir 'n nuwe rektor.

'N MENS SLAAP NET BETER AS ALLES OP HULLE PLEK IS

Hier is die verhaal van 'n dominee en sy kerkkantoorpersoneel wat hulle belangrike dokumente en argiefmateriaal gered het – en hier is die foto's as bewyse…

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons vertel die verhaal van ons oudste gemeente: Lydenburg

EMERITI

Ds (emeritus) Morkel Smuts (Lyttelton-Oos 1982 – 1989) is op 11 Junie oorlede.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

20 Julie – Cornelis Oberholster, Pierre van Ryneveld, cornelisoberholster@gmail.com
20 Julie – Francois Schwalb, Laeveld, francois@zz2.co.za

24 Julie – Danie Veldsman, Dosent UP, danie.veldsman@up.ac.za
26 Julie – Anton Badenhorst, Pretoria-Oosterlig, anton@oosterlig.co.za

 

VERJAARSDAE – EMERITI

16 Julie – Christo Longland, Goedgegun-Swaziland 2001, christo@qtnkerk.net

VERJAARSDAE – GEMEENTE

24 Julie – Badplaas, ngkerkbadplaas@tiscali.co.za (46)
25 Julie – Debruinpark-Ermelo, ngkdeberm@telkomsa.net (46)
29 Julie – Moreletapark, info@moreleta.co.za (34)

 

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 362

 

Familienuus kop

 

 

 

4 Junie  2019

Familienuus 362

 

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Pinkstertyd.… Oral hoor ons leraars gesels oor hulle Pinksterdienste en temas. Dis lekker. Mag 2019 se Pinkster vir ons almal 'n geseënde ervaring wees. Mag ons opnuut weer deur die Gees van God vasgemaak word aan die lewe, die werk en die hart van Jesus Christus. Die Gees wil die Evangelie van Jesus Christus baie diep in ons harte neersit – en van ons af ook in die harte van almal wat ons pad kruis.

Wat 'n heerlike voorreg!

Francois Retief  

GEMEENTES

Dullstroom reël 'n gholfdag op 28 Junie vir mense wat hou van gholf én nie bang is vir koudkry nie. Besonderhede is hier aangeheg.

Ons Pretoria-gemeentes kan hier help: Neels Jackson vertel ons van die bekende PEN Middestadsbediening  se herwinningsprojek waarby gemeentes kan inskakel en ook kan hulp verleen.

Witrivier se nou-reeds-bekende-reekse vir kleingroepe spreek 'n uiters aktuele saak aan: sekularisasie.

Sekularisasie

LERAARS

Ernst Breet van Krielpark het 'n beroep na Vryburg-Noord aanvaar. Sy afskeidsdiens is op 30 Junie. Geniet die Noord-Kaap, Ernst!

Uli Trümpelmann emeriteer aan die einde van Augustus. Sy afskeidsdiens is reeds 9 Junie waarna hy met verlof is tot by sy emeritaat. Uli se Sinodelied sal maak dat hy altyd deel van die familie van Oostelike Sinode bly. Mooi loop, Uli.

Jurgens de Jager beplan 'n gholfdag vir leraars en emeriti. Kontak hom gerus by dsjurgens@ngwitrivier.co.za

Die dominee probeer hard om sy gholfspelende diaken te oortuig van elkeen se persoonlike missionale bediening. "As jy nou Saterdag afslaan op die eerste bof en saam met jou medespelers aanstap na waar julle balletjies lê, kan jy mos maklik iets oor die Here se skepping of 'n kort getuienis oor wat die Here vir jou gedoen het, met hulle deel." Sy antwoord? "Dominee, daar waar my balletjie gewoonlik gaan lê, loop nie ander mense nie…"

SINODALE DIENSRAAD EN RINGE

Drie lede van ons Sinodale Diensraad het die Ringe van Middelburg en Witbank in die afgelope week besoek. Dit is deel van die Sinodale Diensraad se uitreik na ons leraars. Dit was baie aangename en geestelik verrykende geleenthede. Ons ontvang mooi terugvoer vanaf die leraars wat betrokke was.

Hierdie een-dag gesprekke oor roeping, gemeente-bediening, persoonlike geloofsversterking en aktuele sake in die kerkomgewing gaan in al ons Ringe aangebied word. Ringe wat nog nie reageer het om 'n datum vas te maak nie moet die Sinodehuis sommer dadelik kontak.

2019 SDR besoek Ringe Witbank en Middelburg

FINANSIËLE STATE 2018/2019

Baie dankie vir al die state wat reeds ontvang is. Ons waardeer die harde werk wat hiermee gedoen word. Ons sperdatum is 15 Junie – help asseblief dat ons die gemeente se state ontvang – daar moet 'n reusewerk gedoen word om 84 gemeentes se besonderhede te verwerk.

Hierdie state is nie net vir die Sinode belangrik nie. 'n Gemeente se finansiële state is 'n uiters belangrike dokument om die finansiële gesondheid van die gemeente te bepaal. Dit hoort op die tafel van die kerkraad as die verantwoordelike  regspersoon. Bestudeer dit deeglik om bewus te wees van tendense oor inkomste en uitgawes, verpligtinge ten opsigte van verlof, personeeluitgawes en al die baie ander data wat in die state lê. Vra kundiges om te help met die interpretasie van hierdie syfers.

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Ek het al die eerste video gesien – ons wag nog vir jou gemeente se verhaal.

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

AKTUEEL

CMR Mpumalanga maak ons bewus van kinderloosheid, aanneming en pleegsorg. Sonja van Niekerk, CMR Supervisor te Ermelo, het hierdie dokument opgestel wat aan lidmate wat hieroor wonder, gegee kan word. Kontak gerus jou naaste CMR-kantoor vir verdere advies. Hulle jongste Nuusbrief word ook hier aangeheg.

TOERUSTING

"Verryk en verdiep jou huwelik" is die kursus wat deur Wentzel Coetzer op 20 Julie aangebied word.

Moreletapark Assosiasie bied 'n Rekonsiliasie-werkswinkel aan op 12 Junie.

Bybel-Media stel die Bybelboek-reeks bekend: Bybelstudies oor die verskillende boeke van die Bybel.

Simeka, die administrateurs van ons Predikante Pensioenfonds asook die Amptenare Pensioenfonds, gee raad oor finansiële vryheid, skuld en voorsiening vir aftrede.

Excelsus gee inligting oor Lentekonferensie 2019 en Brugbediening.   

Die pastorale hantering van trauma word aangespreek in hierdie 2 dae werkswinkel.

Christelike Lektuurfonds (CLF) stuur inligting aan elkeen wat nog altyd 'n boek wou uitgee:

Barnabas Uitgewers, ʼn afdeling van Christelike Lektuurfonds, bied geruime tyd reeds ʼn selfpublikasiediens aan skrywers. Enige persoon wat nog altyd graag sy/haar manuskrip wou laat publiseer, maar nie weet hoe om te werk te gaan nie, kan nou die volledige projek deur Barnabas Uitgewers laat doen. Daar is soveel kosbare verhale van gemeentes of lewensverhale van uitsonderlike sendingwerkers en staaltjies in die bediening wat vertel moet word! Die diens sluit redigering, bladuitleg en druk van ʼn ooreengekome aantal boeke in. Stuur jou manuskrip na of rig enige navrae aan publisher@clf.co.za

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

'n Paar interessante wetenswaardighede:


14 Oktober 1962        Die Algemene Sinode word saamgestel
2 November 1979       Die Sinode van Oos-Transvaal stig af van Sinode Noord-Transvaal. Die eerste Moderatuur bestaan uit ds Nico Mostert, ds Piet Viviers, dr Kerneels van Heerden en ds Freek Swanepoel.
16 Oktober 2007        Die Sinode van Oos-Transvaal se naam word verander na Oostelike Sinode

Wat daarvan as ons méér vir mekaar begin bid? Kom ons eer die Here vir die werk van gelowiges oor geslagte heen in ons Sinode se gebied. Die vrug daarvan lê in mense se lewens.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

11 Junie – Eliska Muller, Nelspruit-Westergloed, eliska@westergloed.co.za
14 Junie – Dion van Dyk, Morgenzon, dionvdyk@mweb.co.za
14 Junie – Antoinette Wilson, Lydenburg-Suid, a14wilson@gmail.com
16 Junie – Hennie De Vos, Rietkuil, hjddevos@gmail.com
16 Junie – Gerrit Vosloo, Nelspruit-Suid, gerritvosloo@yahoo.com
20 Junie – Charl Bredell, Premiermyn, charl.bredell@gmail.com
21 Junie – Arnau van Wyngaard, Shiselweni SRC, wyngaard@lando.co.za
22 Junie – Tertius Erasmus, Bronkhorstspruit, erasmus.tertius@gmail.com
25 Junie – Nico Swart, Skuilkrans, nico@skuilkrans.co.za
2 Julie – Erik Immelman, Midrand (Halfweghuis), erikjen@iafrica.com
7 Julie – Thinus Prinsloo, Carolina, mfprinsloo@gmail.com
9 Julie – Izak Liebenberg, Meyerspark, ilieb@absamail.co.za
9 Julie – Gawie Malan, Pretoria-Oosterlig, gglmalan@gmail.com
13 Julie – Henk Janse van Rensburg, Pierre van Ryneveld, henk@pvr.co.za
14 Julie – Zander van der Westhuizen, Tygerpoort, zander@ngtyger.com
15 Julie – Christiaan Ackermann, Silvertonkruin, christiaanack@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

14 Junie – Francois Botha, Ermelo-Oos 2013, afrancoisb@gmail.com
18 Junie – Jan van Zyl, Nelspruit-Westergloed 2006, marthavz@vodamail.co.za
19 Junie – Lalie Lombaard, CWR Direkteur 2002, laliebymelkbos@gmail.com
30 Junie – Gerrie Doyer, Witrivier 2016, gerrie@ngwitrivier.co.za
4 Julie – Manie Crouse, Malelane 2002, herman.crouse@vodamail.co.za
6 Julie – Bertie Driescher, Kemptonpark-Suurfontein 2000, bertisa@telkomsa.net
11 Julie – JP Pienaar, Amsterdam 2014, jppienaar@telkomsa.net
13 Julie – Sampie Niemand, Meerensenn 2000, niemand.sampie@gmail.com
14 Julie – Adriaan van der Wart, Valleisig 2003, vanderwart@telkomsa.net
14 Julie – Phillip Venter, Skuilkrans-Pretoria 1995, 082 455 1491

VERJAARSDAE – GEMEENTES

4 Junie – Olifantsfontein, oliesng@gmail.com (71)
8 Junie – Groblersdal, kantoor@lantic.net (79)
8 Junie – Phalaborwa, ngkphala@gmail.com (58)
10 Junie – Goedgegun-Swaziland, nggoedgegun@swazi.net  (97)
13 Junie – Kampersrus, deogloriakerk@gmail.com (60)
18 Junie – Witbank-Suid, ngkwsuid@lantic.net (65)
28 Junie – Witrivier, kerkkantoor@ngwitrivier.co.za (78)
30 Junie – Silvertonkruin, silvertonkruin@absamail.co.za (44)
1 Julie – Elarduspark, kerkkantoor@ngelarduspark.org.za (44)

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 361

 

Familienuus kop

21 Mei 2019

Familienuus 361

VANUIT DIE SINODEHUIS

Iemand vra my: "help gesprek met mekaar ons enigsins?" Dis 'n billike vraag. Die vinnige reaksie kan wees: "die alternatief is te erg om eers oor te dink…"

Die Bybel is tog vol gesprekke: God en mens; gelowiges en hulle Vader in die hemel; gelowiges  met mekaar; gelowiges met diegene wat nog buite staan…

Dis tog hoe dit werk in ons huise en in ons verhoudings. Dis seker een van die dinge waarmee predikante die meeste besig is. Gesprek gee nuwe insigte. Gesprek bring mense nader aan mekaar. Gesprek bring nuwe verhouding. [En as daar ‘n koppie goeie koffie ook betrokke is, nog soveel te meer!]

Dalk is die vraag watter diep oortuigings ten gronde lê van ons gesprekke. Goeie, lewensveranderende gesprekke vra nederigheid, openheid, eerlikheid, leerbaarheid, diepte, perspektief en aanvaarding van die ander – en 'n stewige kwota gebeds-gesprek met die Here aan Wie ons behoort…

Francois Retief  

GEMEENTES

Rayton hou Sosatiefees eerskomende naweek.

Belfast het groot verjaardag gevier en vir ons foto's gestuur van hulle outydse erediens én die eetgoed.

LERAARS

Hierdie is laat nuus: in die Maartvakansie het Gerrie Bodenstein van Skuilkrans die groot stap geneem en met Annie in die huwelik getree. Baie geluk, julle!

SINODALE DIENSRAAD

Die Sinodale Diensraad vergader Donderdag – ons tweede vergadering van 2019. Tydens hierdie geleentheid ontvang ons 'n welwillendheids-besoek vanaf die Algemene Sinode se Nelis Janse van Rensburg en Gustav Claassen. Hierdie geleentheid word benut om inligting te gee oor ons gemeentes en sinode asook insette te maak oor die funksionering van die Algemene Sinode as kerkverband. Later in die dag ontmoet ons die leraars en leiers vanaf Moreletapark. Dis 'n vol agenda – ons bid vir wysheid en insig oor baie sake.

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Ek het al die eerste video gesien – ons wag nog vir jou gemeente se verhaal.

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

EXCELSUS

Ons het inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

Lentekonferensie 2019

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

CMR Gauteng-Oos vertel ons van die ontstellende realiteit van verslawing.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

TOERUSTING

Christelike Lektuurfonds het tans 'n reuse uitverkoping van hulle produkte.

Ons hoor by Bybel Media van Vadersdag-geskenke asook die nuwe uitgawe van LiG.

 

Die Taizebediening in Suid-Afrika gee besonderhede oor geleenthede in die volgende paar maande.

 

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

                  DENNESIG EN LYDENBURG         

Ons oudste gemeente is Lydenburg – gestig in 1850. Ons jongste gemeente is Dennesig – gestig in 1991. En tussen hierdie twee lê daar tans 82 ander gemeentes wat elkeen besig is om 'n unieke voetspoor te trap vanaf die ooste van Pretoria tot in die Wildtuin en Swaziland en noordwaarts tot in Tzaneen en Phalaborwa en alles tussen-in.

Wat daarvan as ons meer vir mekaar begin bid? Kom ons eer die Here vir die werk van gelowiges oor geslagte heen in ons Sinode se gebied. Die vrug daarvan lê in mense se lewens.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

21 Mei – Sas Conradie, Pretoria-Oosterlig, ggncoord@gmail.com
22 Mei – Willem Nortjé, Komatipoort, ngkomati@mweb.co.za
22 Mei – Marius Swart, Nelspruit-Westergloed, marius.swart1@gmail.com
26 Mei – Doret Niemandt, Valleisig, doretmuller@gmail.com
29 Mei – Karin Steyn, Tygerpoort, bosch.karin@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

23 Mei – Floors Ellis, Meyerspark 2008, floorsellis@lantic.net
23 Mei – Nita van der Merwe, CWR Direkteur 2008

29 Mei – Johan Smit, Lyttelton-Oos 2003, smittiesnr@hotmail.com
30 Mei – Janus Roux, Elarduspark 2014, janusroux@globex.co.za
3 Junie – Gert Janse van Rensburg, Kimberley-Vooruitsig 1994, gertjvr@telkomsa.net

VERJAARSDAE – GEMEENTES

29 Mei – Meyerspark, ngmeyersparkfin@absamail.co.za (60)
3 Junie – Volksrust, ngkerk@volksrust.com (109)

VERJAARSDAE – SINODEHUIS

27 Mei – Tersia Petzer, Oostelike Sinode, ontvangs@sinoos.co.za

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 360

 

Familienuus kop

7 Mei 2019

Familienuus 360

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

"Hoe gaan dit?" "Goed, dankie."

"Regtig?" "Nie heeltemal nie…"

Die familie van Oostelike Sinode trek bietjie swaar op hierdie stadium. Dis nie lekker om voortdurend in die nuus te wees nie.

Die Moreletapark-verhaal van die afgelope week oorheers gesprekke. Dit bring soms die mooi in ons familie-wees uit – en ander kere ook die minder mooi.

Die realiteit is dat ons 'n pad stap wat nog nooit gestap is nie. Ons het nie 'n padkaart wat presies wys hóé nie – al praat sommige asof hulle weet.

Ons is net van 'n paar goed verseker: die kerk is die kerk van die Lewende Here; die volgelinge van hierdie Here weet nie altyd maklik hoe verder nie; ons steek nie vrae weg nie; ons sit om 'n tafel en bid en praat en luister – en ons doen dit weer en weer.

Sal jy saam met ons bid?

Francois Retief  

GEMEENTES

Daar is van ons gemeentes wat swaartrek. Soms is dit dalende lidmaattalle, of infrastruktuur in die gemeenskap waarvan die gemeente deel is, of finansies, of verhoudinge en konflik. Ons bid hiervoor ook…

Meyerspark se uitbeelding van die lydensweg van Jesus het groot impak gemaak. Lees die wonderlike getuienis hieroor.

Twee weke gelede is Alta Cloete, skriba in die kerkkantoor van Lyttelton, skielik oorlede. Sy het vir 30 jaar hierdie dienswerk daar verrig. Ons eer die Here vir haar dienswerk.

Rayton maak seker dat ons nie honger lei nie met 'n Sosatiefees op 24 – 25 Mei.

 

LERAARS

Ons bid ook vir ons leraars. Ons bid vir getrouheid aan ons roeping, vir lewens wat van die veranderende krag van die Evangelie getuig en vir bedieningsvreugde…

Ernst Breet van Krielpark het 'n beroep aangeneem na Vryburg-Noord. Hy vertrek op 30 Junie. Geniet die beeswêreld!

Wouter van Wyk van Tygerpoort se gesin het 'n nuwe aankomeling in die persoon van klein Anja. Baie geluk, Wouter en Simoné!

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Ek het al die eerste video gesien – ons wag nog vir jou gemeente se verhaal.

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei.

 

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November.

AKTUEEL

Ons plaas die skrywe vanaf die kantoor van die Algemene Sinode in sake die komende verkiesing. Ons bid ook hiervoor.

CMR Mpumalanga plaas hierdie seerkry-storie.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

Op Saterdag 11 Mei 2019 tussen 09:00 en 12:00 bied dr Petrus Moolman 'n werkwinkel aan waartydens 'n kenner, dr Sulette Ferreira ('n maatskaplike werker in privaatpraktyk wat spesialiseer in die verwerking van verlies) ons gaan inlig oor haar resente navorsing oor die emigrasie van kinders na die buiteland. Sy het al by meer as een buitelandse kongres oor dié onderwerp gepraat.  Ons poog om in 'n werkswinkelklimaat persone wat hierdeur geraak word, geleentheid te gee om saam na maniere te soek waarop hulle die verlies aan hulle kinders en kleinkinders (en ander familie en vriende) kan hanteer.  Petrus Moolman  082 452 5826.

Missie Japan stuur hulle nuusbrief vir ons.

TOERUSTING

MPA 2 konferensie – Leraarondersteuningsbyeenkoms 21-22 Mei.  Lees meer hier.

Ons hoor by Bybel Media van 'n nuwe Bybelstudiereeks wat uiteindelik die hele Bybel sal deurwerk. Die eerste Bybelboeke wat behandel word, is 1 en 2 Timoteus en Titus.  Hulle vertel ook van 'n nuwe interaktiewe Pinksterreeks vir kinders oor die Heilige Gees.

Michiel van der Merwe stel 'n geleentheid bekend waar almal wat met kinders werk, toegerus word om die seerkry van kinders te hanteer.

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons embleem is in die vorm van 'n driehoek. Dis al vir jare só en beeld die drie primêre verhoudings waarin ons leef uit: met God, met mekaar en met die wêreld. Dis in hierdie verhoudings wat ons wil groei en getuig.

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

11 Mei – Van Wyk Fischer, Silvertonkruin, vanwykfischer@gmail.com
13 Mei – Eduan Naude, Lyttelton, eduannaude@absamail.co.za
15 Mei – Louis Fourie, Marble Hall, louisfourie2008@hotmail.com
17 Mei – Jean Strydom, Nelspruit-Suid, jean@ngnelspruitsuid.co.za
18 Mei – Sebastiaan van Dyk, Lux Mundi, svandyk@luxmundi.org.za

VERJAARSDAE – EMERITI

Frikkie Olivier – voorheen van Gravelotte en Hendrina – is op 27 April oorlede.  Ons dink aan Ria in hierdie moeilike tyd.   riaolivier524@gmail.com

8 Mei – Danie Dreyer, Tygerpoort 2016, danie.dreyer51@gmail.com
12 Mei – Barend Piek, Graskop 2008, beertjie@polka.co.za
12 Mei – Wielie van Wyk, Middelburg-Suid 2018, hanelievw@gmail.com
13 Mei – Petrus Moolman, Ligkruis 2015, lafras@mweb.co.za
18 Mei – Frans Conradie, Florida 2003, franscon@lantic.net
19 Mei – Jannie van Eeden, Groblersdal 2013, dsveeden@lantic.net

VERJAARSDAE – GEMEENTES

11 Mei – Nooitgedacht Nooitgedacht, Nooitgedacht, ngnooit@gmail.com (43)
12 Mei – Kerksondermure kerksondermure, kerksondermure, fschoombee@ksm.co.za (33)
14 Mei – Halfweghuis Midrand (Halfweghuis), Midrand (Halfweghuis), saakgelastigde@ngkerkmidrand.co.za (50)

19 Mei – Tzaneen-Wolkberg Tzaneen-wolkberg, Tzaneen-Wolkberg, ngwolk@mweb.co.za (43)
20 Mei – Dennesig Dennesig, Dennesig, dennesig@xsinet.co.za (28)

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 359

 

Familienuus kop

23 April 2019

Familienuus 359

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Paasfees! Die Here het opgestaan. Hy het aan die dissipels verskyn. Hy het met die Emmausgangers gesels. Hy braai vis saam met Petrus en sy maats. Hy ontmoet vir Paulus op die pad na Damaskus. Hy verander mense se lewens. Sondaars ontvang vergifnis. Randfigure se waardigheid word herstel. Hy bou sy kerk. Hy gee sy Heilige Gees aan sy volgelinge.

En iewers langs die pad het hy vir my en jou ook ontmoet. Onthou jy? Vertel jy hierdie verhaal nog vir jouself en vir ander?

Die kerk – óók die NG Kerk – óók die gemeente waarvan jy deel is – is die lewende, opgestane Jesus Christus se kerk.

Dit is ons vreugde om in diens van hierdie kerk – eintlik in diens van hierdie Jesus – te kan wees…

Francois Retief  

GEMEENTES

Premiermyn se jaarlikse Protea Cullifest op 27 – 28 April se oogmerk is vanjaar om die CMR te ondersteun deur die fondse wat ingesamel word. Hier is nog méér inligting.

Rayton maak óók seker dat ons nie honger ly nie met 'n Sosatiefees op 24 – 25 Mei.

 

FINANSIËLE STATE 2018/19

Uit die navrae wat ons ontvang weet ons dat gemeentes en ouditeurs hard aan die werk is om die finansiële state af te handel. Hierdie is deel van verantwoordelike rentmeesterskap. Onthou ons sperdatum van 15 Junie asseblief.

Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

VERTEL JULLE STORIE MET 'N 90 SEKONDE VIDEO!

Lourens Bosman skryf dat die Algemene Sinode graag by die sitting in Oktober hope kort videos wil wys oor waar die NG Kerk se gemeentes aan die werk is en 'n verskil maak.

Hier is kans vir die TV-regisseur in jou gemeente om beroemd te raak: 90 sekondes se beeld en klank en treffer-storie…

Danie Mouton van Oos-Kaap het riglyne opgestel vir die maak van só 'n video met jou selfoon.

Laat hulle kom!

DIE KERKRAAD AS WERKGEWER

Die SA Inkomstediens is besig om gemeentes te besoek – en dis belangrik dat julle sake in orde sal wees.

Elke kerkraad moet baie bewus wees van die verantwoordelikheid wat dit inhou om 'n werkgewer te wees. Die rol van 'n kerkkantoor is deesdae baie meer as net 'n finansiële funksie. Daar is 'n hoop sake wat met vergoeding, belasting en ander statutêre verpligtinge te doen het. Verder is daar die bestuur van die personeel en leraars se pensioen op die Retirement Fund Web.

Maak seker dat die personeel in die kantoor die ondersteuning, opleiding en inligting het.

Ons is in 'n proses om hulpdokumente hieroor op te stel. Hier is 'n belangrike Inligtingsdokument wat oor die Inkomste-belasting-verantwoordelikheid van die kerkraad handel. Finansiële beamptes en leraars moet asseblief deeglik hieraan aandag gee. Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis met navrae hieroor.

HUWELIKBEVESTIGERSons doen veral 'n beroep op emeriti wat nie meer beplan om huwelike te bevestig nie maar nog die huweliksdokumente het.

Ons almal weet dat dit deesdae 'n gesukkel is om 'n huweliksbevestiger te wees. Feit is dat die inligting wat jy in die huweliksregister aanteken vorentoe vir iemand van baie groot waarde kan wees. Ons kry nou gereeld navrae van lidmate wat wil emigreer en dan sekere huweliksdokumente benodig. Dit sluit die huweliksregister in.

Die huweliksregister is nie jou persoonlike eiendom nie. Wanneer jy ophou om 'n huweliksbevestiger te wees – of wanneer jy te sterwe kom – moet daardie register terugbesorg word aan Binnelandse Sake.

Sorg dus dat jou register by Binnelandse Sake ingehandig word. Nog beter: maak eers afskrifte van elke dokument wat jy inhandig en bêre dit op jou rekenaar. (Ek aanvaar nou dat jy gereeld 'n rugsteun doen…)

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Die menslike ramp in Mosambiek is nou al bietjie op die agtergrond van die nuustoneel.

 

Die bestaanskrisis is egter nog presies dieselfde. Huise, skole, kerke, paaie, landerye en ander infrastruktuur is steeds vernietig. Die inwoners moet letterlik hulle leefwêreld óór opbou.

 

Die rol van die kerk is in hierdie situasie baie belangrik. Ons reken dat die plaaslike gemeentes in Mosambiek die voertuie moet wees waardeur hulp aan gemeenskappe verleen gaan word.

 

Ten spyte van die TV-prentjies is die beste manier nie om goedere oor die grens te probeer neem nie. Daar is net te veel invoer-regulering asook regerings-inmenging om dit te probeer doen. Ons gemeentes wat graag wil help, moet eerder fondse voorsien waarmee die plaaslike kerk produkte in Maputo kan aankoop om dan te versprei.

'n Projek met die naam IRM Project Nova Vida is begin. Die kerk in Mosambiek praat van die "nuwe lewe" wat uit hierdie ramp gaan groei…

Die bankbesonderhede is as volg: Standard Bank Takkode 051 001 en rekeningnommer 032 891 776. Die verwysing is IRM Project Nova Vida. Oostelike Sinode se Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 het voortdurend die nuutste inligting. . Ons heg 'n skakel aan waar Carl op RSG hieroor gesels het.

As jy toegang het tot Dropbox, kan jy by hierdie skakel foto's en nog meer inligting kry.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Daar is lewe voor en ná aftrede" op 24 – 25 April

Liturgie-werkswinkel oor koninkrykstyd op 6-7 Mei

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

NG Groenkloof bied 'n ontbytgeleentheid met Brand Pretorius aan oor "Bemagtigende Leierskap."

BYBEL-MEDIA

Vertel die gesinne in jou gemeente hiervan: in die Huisgeloof-reeks verskyn daar nou twee boekies: "Ons huis oefen" – oor families wat saam glo – en "Ons huis vier" – oor families wat saam ontdek. Die waarde van geloofsvorming in die huisgesin word weer herontdek – en hier is 'n hulpmiddel vir ouers.

Mei se LiG vertel van 'n gespreksgids oor Hemelvaart.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

23 April – Gavin Meistre, Pretoria-Garsfontein, gavin@nggars.org.za
24 April – Ivan Skinner, kerksondermure, ivan@veritascollege.org
26 April – Ben Blom, Belfast, benblom@me.com
26 April – Janlu Kuyler, Moreletapark, janlu@moreleta.co.za
27 April – Casper Booy, Middelburg-Kanonkop, chbooy@telkomsa.net
29 April – Manie Groenewald, Lyttelton-Oos, maniegmax@gmail.com
1 Mei – Kobus de Leeuw, Middelburg-Suid, kobus@midsuid.co.za
3 Mei – Nelis Lindeque, Doornkloof, cjl@mweb.co.za
4 Mei – Jaco van Niekerk, Ermelo, jacovanniekerk.ermelo@gmail.com
5 Mei – Jan Potgieter, Belfast, janhendrik@lantic.net

VERJAARSDAE – EMERITI

Ds (emeritus) Pieter von Wielligh is verlede week oorlede na 'n lang siekbed. Hy het sy bediening in Middelburg afgesluit in 1995.

1 Mei – Tommie Marais, Nelspruit 2010,  082 332 5664
2 Mei – André Venter, Doornkloof 2010, denventer@absamail.co.za
3 Mei – Francois Fourie, Pretoria-Oosterlig 2011, fouriefrancois@telkomsa.net
5 Mei – Adrio König, Prof Unisa Sistematiese Teologie 1996, adk@3gi.co.za

VERJAARSDAE – GEMEENTES

24 April – Nelspruit-Westergloed, admin@westergloed.co.za (45)
30 April – Amsterdam, ngamsterdam@vodamail.co.za (109)
2 Mei – Ligkruis, ngligkruis@telkomsa.net (37)
4 Mei – Laeveld, francois@nglaeveld.org (90)
6 Mei – Belfast, ngkbelfast@lantic.net (120)

VERJAARSDAE – PERSONEEL

24 April – Cathy Odendaal, Bedryfsbestuurder, finans@sinoos.co.za

VERJAARDAG – OOSTELIKE SINODE 40 JAAR

Op 2 November 2019 is ons Sinode 40 jaar oud. Ons gaan hier herinneringe uit die ouer dae opdiep. Moet nooit die waarde daarvan om julle gemeente se geskiedenis te vertel en weer te waardeer, onderskat nie. Gesels gereeld oor die "groot dinge wat God gedoen het…"

Ons begin met die woorde en musiek van die Sinodelied geskryf deur Uli Trümpelman van Malelane. Dis 'n lekker-sing lied vir elke gemeente.

Groete tot 7 Mei 2019.

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 358

 

Familienuus kop

9 April 2019

Familienuus 358

VANUIT DIE SINODEHUIS

Dis Lydenstyd. Ons staan elke jaar hierdie tyd weer verstom voor die diep betekenis van  woorde soos liefde, genade, vergifnis, heling, nuwe lewe en geloof in die hart van die Drie-enige God.

Mag ons elkeen – en ons gemeentes – opnuut hierdeur diep geraak word.

Francois Retief  

GEMEENTES

Meyerspark bied vanjaar van 8-21 April weer 'n Via Dolorosa-belewenis in hulle kerksaal aan.  Hierdie meditatiewe reis bestaan uit agt stasies wat Jesus se Lydensweg van Getsemane tot by die leë graf uitbeeld.  Elke "reisiger" ontvang 'n boekie in Engels of Afrikaans wat hom of haar in gebed en nadenke begelei. Die reis is "oop" van 10:00 tot 19:00 gedurende die week en van 10:00 tot 16:00 op Saterdae en Sondae en almal is baie welkom om daaraan deel te neem.  Veilige parkering is beskikbaar.  Vir meer inligting, skakel gerus die kerkkantoor (012 803 1531) soggens of Izak Liebenberg (083 407 7858).

Premiermyn se jaarlikse Protea Cullifest se oogmerk is vanjaar om die CMR te ondersteun deur die fondse wat ingesamel word. Hier is nog méér inligting.

LERAARS

André Kok van Olifantsfontein se diensooreenkoms het op 31 Maart tot 'n einde gekom met die bereiking van die ouderdom van 70 jaar.

Niekie Rothmann van Meyerspark se ma is verlede Dinsdag oorlede.  Sterkte!

DATUMS 2020

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

FINANSIËLE STATE 2018/19

Ons gee weer die skakel na die formaat vir die gemeente se state- gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg. Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer dit asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

DIE KERKRAAD AS WERKGEWER

Miskien hoef julle nie te skrik vir die artikel wat hier aangeheg word nie – dis waarskynlik op ander geloofsgroeperinge van toepassing.

Wat egter baie belangrik is, is dat julle kerkkantoor, personeelvergoeding, Openbare Weldaad Organisasie dokumentasie, die Ongevallekommissaris, Werkloosheidsversekering en dergelike sake in orde sal wees.

Die SA Inkomstediens is besig om gemeentes te besoek – en jy wil nie dan rondskarrel nie…

Elke kerkraad moet baie bewus wees van die verantwoordelikheid wat dit inhou om 'n werkgewer te wees. Die rol van 'n kerkkantoor is deesdae baie meer as net 'n finansiële funksie. Daar is 'n hoop sake wat met vergoeding, belasting en ander statutêre verpligtinge te doen het. Verder is daar die bestuur van die personeel en leraars se pensioen op die Retirement Fund Web.

Maak seker dat die personeel in die kantoor die ondersteuning, opleiding en inligting het.

Ons is in 'n proses om hulpdokumente hieroor op te stel. Praat intussen met Cathy in ons Sinodehuis.

HUWELIKBEVESTIGERS

Ons almal weet dat dit deesdae 'n gesukkel is om 'n huweliksbevestiger te wees. Feit is dat die inligting wat jy in die huweliksregister aanteken vorentoe vir iemand van baie groot waarde kan wees. Ons kry nou gereeld navrae van lidmate wat wil emigreer en dan sekere huweliksdokumente benodig. Dit sluit die huweliksregister in.

Dus – en baie belangrik: die huweliksregister is nie jou persoonlike eiendom nie. Wanneer jy wil ophou om 'n huweliksbevestiger te wees – of wanneer jy te sterwe kom – moet daardie register terug besorg word aan Binnelandse Sake.

Ons is almal al bietjie nukkerig oor die gesukkel met Binnelandse Sake. Hierdie is egter iets wat jy vir jou lidmate kan doen – sorg dat jou register by Binnelandse Sake ingehandig word. Nog beter: maak eers afskrifte van elke dokument wat jy inhandig en bêre dit in 'n lêer of op jou rekenaar. (Ek aanvaar nou dat jy gereeld 'n rugsteun doen…)

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Ons het verlede week tydens die NOVO Vennootskap van gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, diep onder die indruk gekom van die chaos wat daar heers. Drie leraars van die  Igreja Reformada em Mozambique het hulle ervarings met ons kom deel. Van kerke en skole en huise is net planke en sinke oor. Mense is afgesny van die buitewêreld, kan nie met selfone kommunikeer nie omdat daar nie elektrisiteit is nie en die torings omgewaai het.

Ons het verhale gehoor en foto's gesien van klein kinders wat dae aaneen in 'n boom geskuil het, mense wat letterlik alles verloor het en infrastruktuur wat nie meer bestaan nie.

Die rol van die kerk is in hierdie situasie baie belangrik. Ons reken dat die plaaslike gemeentes in Mosambiek die voertuie moet wees waardeur hulp aan gemeenskappe verleen gaan word.

Ten spyte van die TV-prentjies is die beste manier nie om goedere oor die grens te probeer neem nie. Daar is net te veel invoer-regulering asook regerings-inmenging om dit te probeer doen. Ons gemeentes wat graag wil help, moet eerder fondse voorsien waarmee die plaaslike kerk produkte in Maputo kan aankoop om dan te versprei.

'n Projek met die naam IRM Project Nova Vida is begin. Die kerk in Mosambiek praat van die "nuwe lewe" wat uit hierdie ramp gaan groei…

Die bankbesonderhede is as volg: Standard Bank Takkode 051 001 en rekeningnommer 032 891 776. Die verwysing is IRM Project Nova Vida. Oostelike Sinode se Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 het voortdurend die nuutste inligting. Ons heg 'n skakel aan waar Carl op RSG hieroor gesels het.

As jy toegang het tot Dropbox, kan jy by hierdie skakel foto's en nog meer inligting kry.

Hier is 'n missionale geleentheid soos min!

CMR MPUMALANGA

Ons kry weer 'n kykie in die leefwêreld waarmee ons maatskaplike werkers elke dag te doen het. Hulle kan hierdie werk nie doen sonder die geestelike en finansiële ondersteuning van ons gemeentes nie. Dankie daarvoor.

EXCELSUS

Ons het baie inligting ontvang oor die verskillende Excelsus-kursusse. Hierdie is 'n belangrike deel van elke leraar se voortgesette toerusting – gebruik dit gerus.

"Daar is lewe voor en ná aftrede" op 24 – 25 April

Liturgie-werkswinkel oor koninkrykstyd op 6-7 Mei

"Lig vir die nasies: Die Ou Testament se missionale stem" op 21 – 22 Mei

Brugbediening deur Malan Nel op 29 Julie – 2 Augustus en 4 – 7 November

AKTUEEL

In die gees van Lydenstyd word "Kruishoutklanke" op 17 April by Universiteitsoord aangebied.

"Hoe berei ek my kind voor op toekomstige trauma?" – die ontwikkeling van emosionele intelligensie – op 25 Mei deur Wentzel Coetzer.

MISSIE JAPAN

Ons heg graag die nuusbrief van Missie Japan hierby aan.

BYBEL-MEDIA

In die Huisgeloof-reeks verskyn daar nou twee boekies: "Ons huis oefen" – oor families wat saam glo – en "Ons huis vier" – oor families wat saam ontdek. Die waarde van geloofsvorming in die huisgesin word weer herontdek – en hier is 'n hulpmiddel vir ouers. Ons eie Maartje van der Westhuizen van Elarduspark kan jou meer inligting hieroor gee – haar naam staan immers op die voorblad as mede-outeur!

Hier is ook besonderhede oor twee ander boekies van Bybel-Media oor hoop en oor die Emmausgangers.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

9 April – Chris Lötter, Rayton, chris@ngrayton.co.za
13 April – Maans van Zijl, Witbank-Suid, berit@live.co.za
21 April – Herman Nienaber, Pretoria-Oosterlig, hnienabersa@gmail.com

VERJAARSDAE – EMERITI

9 April – Hennie Brandt, Middelburg-Suid 1994, gbrandt58@gmail.com
9 April – Ronald Murray, Lynnwoodrif 2014, ronald@lynnwoodrif.co.za
13 April – Nic Grobler, Pretoria-Oosterlig 2007, nicjgrobler@gmail.com
17 April – Faure Louw, Elarduspark 2009, faurelouw@ngelarduspark.org.za
17 April – Barry van der Merwe, Letsitele 2013, barryffc@mweb.co.za
18 April – Jan Grey, Pretoria-Oosterlig 2008, drjangrey@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

14 April – Piet Retief, reikop@telkomsa.net (131)
15 April – Wakkerstroom, admin@wakkerstroomngk.org.za (158)
16 April – Paardekop, rita@ngkperdekop.co.za (98)
17 April – Pretoria-Faerie Glen, kerkkantoor@ngfaerieglen.org.za (42)
20 April – Lyttelton-Noord, kerkkantoor@omgeekerk.co.za (58)
22 April – Lyttelton, kantoor@nglyttelton.org.za (75)

Groete tot 23 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 357

 

Familienuus kop

12 Maart 2019

Familienuus 357

VANUIT DIE SINODEHUIS

Familienuus – want familie kuier mos graag saam…

Familienuus – want familie gee vir mekaar om…

Familienuus – want familie vier saam fees en kry saam seer en droom saam en glo saam…

Familienuus – want God is steeds ons Vader…

Francois Retief  

 

GEMEENTES

Witrivier bied 'n Werkswinkel vir Omgeegroepe vir Leraars aan op 3 April te Witrivier. Jy kan selfs op die pragtige Ella Combrinck-terrein oorslaap en kuier!

LERAARS

Gert van der Merwe van Lynnwoodrif het 'n beroep na Bonaeropark aanvaar.

Sebastiaan van Dyk van Lux Mundi het sy PhD-studies afgehandel en ontvang eersdaags sy graad. Baie geluk!

Francois Schwalb van Laeveld se dogtertjie Mia is op 4 Maart gebore. Vasbyt – min slaap!

Ons het ook verneem dat Pieter Malherbe van Barberton se broer verlede maand oorlede is.

DATUMS 2020

Ons kyk al ver vorentoe en gee graag hierdie belangrike datums:

 

Sinodesitting 18 – 21 Oktober 2020

Predikantekonferensie 1-4 Junie 2020

ARGIEF/GEMEENTEREGISTERS WINKERK

Ons gemeentes se Winkerk-data word gereeld deur die program Backup Buddy gerugsteun. Dit gebeur sommer so sonder dat ons dit weet of iets hoef te doen. Gemeentes moet egter seker maak dat hulle weekliks 'n e-pos ontvang wat bevestig dat Backup Buddy wel sy werk gedoen het.  Indien julle dit nie ontvang nie, kontak vir Jan Venter by infokerk@global.co.za of 012 664 3465.

GEMEENTEGESKIEDENIS

Stuur asseblief steeds die inligting oor al die leraars wat in julle gemeente gedien het na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

FINANSIËLE STATE 2018/19

Gemeentes se kerkkantore het verlede week die nuwe state ontvang. Daar was formule-foute in die state – gebruik asseblief die staat soos hier aangeheg.  Maak seker dat julle die vorige weergawe vernietig en net met hierdie weergawe werk. Jammer oor die glips.

 

Let asseblief op dat hierdie die enigste formaat van state is wat ons kan aanvaar. Ons moet 84 gemeentes se state konsolideer om ons berekenings te kan doen. Kommunikeer hierdie asseblief duidelik met die persoon wat die state opstel.

 

Die state moet – soos ons al gewoond is – teen 15 Junie 2019 by die Sinodehuis wees.

 

Baie dankie vir die harde werk wat finansiële beamptes in hierdie dae insit om die state netjies af te handel! Kontak gerus vir Cathy by die Sinodehuis om advies te gee waar nodig.

PREDIKANTE PENSIOENFONDS

Dit het onder die Sinodehuis se aandag gekom dat 'n ou formaat van Pensioenberekening nog in gebruik is by sommige gemeentes.  Theo Smit van die Pensioenfonds het in Februarie 2018 aan elke predikant en die kerkkantore die nuwe formaat gestuur.  Cathy Odendaal het 'n dokument opgestel om gemeentes te help met die pensioenberekeninge van leraars. Ons heg dit hier aan – gebruik dit asseblief om te verseker dat die regte syfers einde Maart op die Retirement Fund Web gelaai kan word.

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars en kerkkantore het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 3 April. Kom kuier en leer saam!  

NOVO VENNOOTSKAP (MOSAMBIEK) – DONDERDAG 4 APRIL OM 09:00 BY SKUILKRANS

Gemeentes wat in Mosambiek betrokke is, word uitgenooi om verteenwoordigers te stuur na die jaarlikse vergadering van die Novo Vennootskap.

 

Kerkleiers van die IRM bring ons op hoogte van die situasie in Mosambiek en fokus in besonder op die werk van die Igrecia de Reformada em Moçambique, Novo Sinode.

 

Hierdie is ‘n besondere geleentheid om bande te smee met  leraars van die IRM en kontak te maak met ander gemeentes wat ook in Mosambiek werk

 

Bevestig  asseblief teen 1 April by Carl Louwrens (crl@telkomsa.net) of 082 923 7452 dat julle die vergadering sal bywoon aangesien ons kollegas uit Mosambiek heelwat reëlings moet tref vir hulle koms na Suid-Afrika.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

EXCELSUS

Die volledige program van Excelsus-kursusse vir die eerste helfte van die jaar word hier aangeheg.

"Klein is goed" is die onderwerp van 'n werkswinkel wat op 9 – 11 April aangebied word by Primrose oor kleinerwordende gemeentes.

HOFUITSPRAAK

 

Ons het 'n skrywe gestuur na kerkkantore en leraars direk na die uitspraak in die saak oor selfdegeslag verhoudings. Ons heg dit hier ook aan. Die volledige uitspraak van 58 bladsye word ook aangeheg – dis vir diegene wat die baie tegniese regsargumente en beredenering van die regters kan ontsyfer!

 

Hierdie is woelige tye in gemeentes en in die kerkverband. Kom ons leef in afhanklikheid voor die Here en gaan voort met ons roeping. Dankie dat ons Oostelike Sinode-familie dit mooi hanteer.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van die nuwe uitgawe van LiG – spesiaal vir Paasfees.

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

13 Maart – Johann Meylahn, Dosent UP, johann.meylahn@up.ac.za
15 Maart – Carl Schoeman, Phalaborwa, schoeman.cs@gmail.com
18 Maart – Ronnie Stanton, Pretoria-Garsfontein, rastanton1@gmail.com
20 Maart – Jim de Villiers, Witbank, jimdvilliers@mweb.co.za
21 Maart – André Bartlett, Dosent UP, andre.bartlett@up.ac.za
21 Maart – Johan Taute, Lux Mundi, jtaute@luxmundi.org.za
23 Maart – Pieter Malherbe, Barberton, pietermalherbe1@gmail.com
23 Maart – Herman Matthee, Debruinpark-Ermelo, herman@ngdebruinpark.co.za
23 Maart – Giepie Peens, Ohrigstad, gieppeens@gmail.com
23 Maart – Francois Retief, Oostelike Sinode, uitamp@sinoos.co.za
25 Maart – Greta Müller, Moreletapark, greta.muller@moreleta.co.za
25 Maart – Koos Kriel, Alkmaar VGKSA, kooskriel40@gmail.com
27 Maart – Willem Badenhorst, Moreletapark, willem@moreleta.co.za
28 Maart – Nati Stander, Witrivier, nati@stander.co.za
3 April – Dewald Niemandt, Valleisig, dewald@valleisig.org.za
6 April – Fredrick Wilson, Lydenburg-Suid, fjwilson@telkomsa.net
7 April – Elbert De Kock, Letsitele, elbertdkock@gmail.com
7 April – André Kok, Olifantsfontein, aekok@absamail.co.za
8 April – Teodor van der Spuy, kerksondermure, tvanderspuy@ksm.co.za

VERJAARSDAE – EMERITI

12 Maart – Kobus Minnaar, NGKA Hlanganani 1988, jsaminnaar@mweb.co.za
16 Maart – Pieter Von Wielligh, Middelburg 1995, veravonwielligh@yahoo.com
20 Maart – Johnnie Grobler, Kragveld 2017, johniegrobler@gmail.com
22 Maart – Petrus Loots, Silverton 1983,  082 469 6330
30 Maart – Daan Botha, Tzaneen-Wolkberg 2010, botha.ria13@gmail.com
1 April – Daan Dekker, Dundee-Suid 2002,  084 581 0368
6 April – Attie van Niekerk, ISWEN by UP 2007, attie.vanniekerk@up.ac.za
6 April – Lemmer Venter, Lydenburg 2011, emeritus@telkomsa.net
7 April – Kobus van Zyl, Doornkloof 2003, hankovz@gmail.com

VERJAARSDAE – GEMEENTES

 

15 Maart – Hazyview, ngkhazy@mweb.co.za (44)
20 Maart – Nelspruit-Suid, ngnelspruitsuid@telkomsa.net (55)
1 April – Krugerwildtuin, almariedw@lantic.net (33)
1 April – Lux Mundi, groei@luxmundi.org.za (31)

VERJAARSDAE – SINODEHUIS

 

25 Maart – Elna de Bruyn, Oostelike Sinode, argief@sinoos.co.za

 

Groete tot 9 April 2019.

 

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk

 

 

 
Familienuus 356

 

Familienuus kop

26 Februarie 2019

Familienuus 356

 

VANUIT DIE SINODEHUIS

Goeiedag! Ons vertrou dat dit voorspoedig gaan met ons gemeentes en leraars en lidmate. Dis lekker om deurlopend te verneem van mooi projekte, van wonderlike dienswerk deur lidmate en van 'n ywer by leraars om getrou te wees in die bediening.

Ons Familienuus vertel wat gebeur in leraars en gemeentes se lewens. Ons vertel van toerustingsgeleenthede en hulpmiddels.

Dis 'n voorreg om deel van hierdie familie te wees!

Francois Retief  

 

GEMEENTES EN LERAARS

So ongeveer 7 of 8 jaar gelede het die statistiek getoon dat die helfte van die NG Kerk se leraars in die volgende 15 jaar aftree-ouderdom bereik.

Ons Sinode begin nou hierdie fase ingaan. Vanjaar word 8 van ons leraars 65. In 2020 is die getal 7 en in 2021 is dit 10 leraars. In 2022 word net 3 leraars 65 maar in 2023 is dit weer 13. Uit 'n predikantespan van so ongeveer 150 is dit beduidend.

Ons weet dat daar dikwels onderhandel word tussen gemeentes en leraars oor 'n verlenging van die dienstydperk tot 70 jaar. Ons weet ook dat daar proponente is wat op beroepe wag.

Wat duidelik is, is dat die volgende klompie jare beduidende skuiwe vir die lewens van ons Sinodefamilie se gemeentes en leraars inhou. Finansiële realiteite gaan ook 'n rol speel.

Die uitdaging gaan wees om die moontlikhede raak te sien en te ontgin tot voordeel van die koninkryk van God.

 

PREDIKANTEKONFERENSIE TE LETABA 10 – 14 JUNIE 2019

Leraars het reeds 'n skrywe vanaf Tersia ontvang met die besonderhede van vanjaar se wildtuin-konferensie. Ons  heg dit weer hierby aan, sowel as die inskrywingsvorm. Kom kuier en leer saam!

 

GEMEENTEGESKIEDENIS

Hier in die Sinodehuis leer ons elke dag iets oor die "ou dae" van gemeente-wees in ons gebied. Ons is besig om 'n lys te maak van al die leraars wat in al ons gemeentes gedien het. Ons blaai deur die gedenkalbums wat ons hier het en lees die aangrypende verhale van die jare toe die wêreld nog jonk was in ons gebied…

Daar was 'n tyd toe 10 pond koffie jou 'n os gekos het! (vir die jongeres onder ons: 10 pond is ongeveer 4.5 kg)

Lidmate het kerkies opgerig – en dit na die Boere-oorlog maar net weer opgerig…

Sendelinge het die onbekende ingetrek om mense van die Evangelie van Jesus Christus te vertel – en dikwels 'n hoë prys betaal as gesinslede sterf omdat daar nie mediese hulp beskikbaar was nie.

Ouetehuise en skole en nog kerkies is gebou met die offers van lidmate wat gegee en gegee het.

Die spore van die Evangelie is getrap deur doodgewone mense wat die Evangelie gehoor, geglo en geleef het.

Dis eintlik 'n wonderlike ervaring om hierdie verhale weer af te stof.

Twee sake: gaan lees en vertel gerus weer julle eie gemeente se verhaal; en help ons met die volledige lys van leraars wat in julle gemeente gedien het.

Stuur asseblief hierdie inligting na Elna de Bruyn by argief@sinoos.co.za

 

SKOLLIE-KAMP

Dit is weer tyd vir Skolliekamp! Dit is ‘n kamp wat graad 11- en 12-jongmense vir die lewe na skool voorberei. Dit kan ook as belydeniskamp dien indien u gemeente nie self kan gaan kamp nie. Oorweeg die moontlikheid om die jongmense van julle gemeenskap te help wat sonder die nodige borge nie die kamp sal kan bywoon nie. 'n Skollie  Inskrywingsvorm moet gestuur word na info@skolliekampe.org.za

 

#imagine

Ons gee hier 'n skakel na die bekendstelling van die byeenkomste van #imagine in 2019. Ons het in die verlede mooi getuienisse gehoor vanaf jongmense wat dit bygewoon het.

 

GOD SE A-PLAN MET ONS

Witrivier stel 'n splinternuwe kleingroep-reeks oor Efesiërs bekend. Wat is die kerk? Wat is God se plan met die kerk? Al die hulpmiddels is beskikbaar om van hierdie 'n heerlike geloofsavontuur te maak.

 

FINANSIES

Ons is aan die einde van die finansiële jaar en 'n klomp goed moet nou in plek gekry word.

Van die Sinodehuis se kant af probeer ons om gemeentes te help met al die inligting wat nodig kan wees.

Ons stuur eerskomende Vrydag 'n "Finansiële Pakket" na al ons leraars en kerkkantore. Die inhoud hiervan is die volgende: Finansiële state vir 2018/19; 'n voorbeeld van 'n gemeente se Konstitusie en Openbare Weldaad Organisasie-aanspreeklikheid vir die bank of ander finansiële instellings asook 'n omsendskrywe met die finale Vervoertoelaag-syfers vir die leraar se pakket. Hierdie belangrike dokumente moet deur die kommissie/bediening wat met die finansies en personeel werk, hanteer word.

Kontak gerus vir Cathy Odendaal – ons Bedryfsbestuurder – by finans@sinoos.co.za indien nodig.

 

AKTUEEL

Die saak van Grondhervorming lê op ons tafel. Dis deel van ons gesprekke – en dit gaan nie net weggaan nie.

Jannie de Villiers, Uitvoerende Hoofbestuurder van Graan SA en lidmaat van Moreletapark, het perspektiewe hieroor gegee in die Kerkbode se rubriek "Op die kerkstoep." Jannie verteenwoordig ook Oostelike Sinode by die gesprekke in breër kerkverband.

 

BYBEL-MEDIA

Bybel-Media vertel ons van 'n nuwe publikasie van Dirkie Smit oor die Drie-eenheid van God.

 

CHRISTELIKE LEKTUURFONDS

CLF gee besonderhede oor hulle nuutste produk wat spesifiek gemik is op kinders van ongeveer 12 jaar oud.

 

VERJAARSDAE – PREDIKANTE

27 Februarie – Janet Cruywagen, Valleisig, jeug@valleisig.org.za
27 Februarie – Johan van der Merwe, Lynnwoodrif, johan.vdmerwe@up.ac.za
5 Maart – Elza Meyer, Moreletapark, elza@turn2god.co.za
5 Maart – Wouter van Wyk, Tygerpoort, wouter@ngtyger.com
7 Maart – Sias Meyer, Dosent UP, sias.meyer@up.ac.za

 

VERJAARSDAE – EMERITI

28 Februarie – Louis Louw, Pretoria-Oosterlig 2017, louisklouw@absamail.co.za
1 Maart – Anton Doyer, Ohrigstad 2008, awdoyer@gmail.com
2 Maart – Johan Froneman, ABID Transvaal 2011, drjohanfroneman@gmail.com
3 Maart – Kobus Bezuidenhout, Dir Godsdienssorg Korrektiewe Dienste 1998, kobez@mweb.co.za
3 Maart – Steyn van Heerden, Nelspruit-Suid 2009, dsjs@vodamail.co.za
5 Maart – Petrus Etsebeth, Sekhukhuneland 2000, kantoor@lantic.net
7 Maart – Johann Ernst, Doornkloof 2016, jhernst@tiscali.co.za
10 Maart – Barend van der Westhuizen, NGKA Letaba 1998,  084 338 6189

 

VERJAARSDAE – GEMEENTES

2 Maart – Breyten, ngkerkbreyten@gmail.com
9 Maart – Barberton, ngkbtn@mweb.co.za
9 Maart – Middelburg, kantoor@witkerk.co.za
9 Maart – Ohrigstad, ngkerkohrigstad@gmail.com

 

Groete tot 12 Maart 2019.

 

Francois Retief
Uitvoerende Amptenaar

uitamp@sinoos.co.za

 

laat u ryk