Nuus: Familienuus

FAMILIENUUS 353

  15 Januarie 2019 Familienuus 353   VANUIT DIE SINODEHUIS Paulus se briewe begin telkens met 'n seëngroet. Gewoonlik is dit een of ander variasie van "genade en vrede vir julle!" Dis nie sommer-net-woorde nie. Dis God wat sy hande en sy hart oopmaak met die heel beste wat Hy het – en Hy gee

FAMILIENUUS 352

13 November 2018 Familienuus 351 27 November 2018 Familienuus 352   KERSWENSE VANUIT ONS SINODEHUIS Johannes se Kersfees-evangelie: In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. (1:1) Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie.

FAMILIEBRIEF 2018/7

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020  

FAMILIENUUS 351

13 November 2018 Familienuus 351 UIT ONS SINODEHUIS Hierdie is ons voorlaaste Familienuus vir 2018. Die jaar druk ons nou in 'n hoek vas, die werk is nog baie en die tyd word al minder! Sterkte vir alles wat nog oor jou tafel kom… Francois Retief   LERAARS Gerrit Vosloo is op 11 November as leraar

FAMILIENUUS 350

30 Oktober 2018 Familienuus 350   UIT ONS SINODEHUIS "Laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!" Dis die lied waarmee ons Dinsdagmiddag ons sinodesitting afgesluit het. Liedboek 488 se 5 verse is terselfdertyd 'n goeie beginpunt vir enige gelowige en gemeente om hierdie gebed waar te maak: "mag u lig, Heer, deur

Familienuus 349

UIT ONS SINODEHUIS Familienuus kom vandag met 'n versoek.  'n Gebedsversoek. Ek wil vra dat ons vir ons kerk sal bid. Daar is geen twyfel oor die feit dat die NG Kerk tans seerkry nie. Die koerante skryf hieroor. Sosiale media-platforms basuin dit uit. Die redes hiervoor is kompleks en uiteenlopend. Vinger-wys en argumente gaan

FAMILIENUUS 348

18 September 2018 Familienuus 348   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! UIT ONS SINODEHUIS Familienuus kom maak weer 'n draai in jou posbus. Dis vir ons hierdie kant lekker om met jou te gesels – ons vertrou die ervaring is wedersyds positief! Dankie vir die terugvoer wat ons ontvang… Vandag wil ek dankie sê

FAMILIENUUS 347

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! UIT ONS SINODEHUIS Dis amptelik lente – nuwe lewe, groei, mooi en al sulke lekker woorde… Mag jy en jou gemeente ook iets hiervan ervaar. Mag daar die energie en vrug en vreugde wat van die Here af kom, in julle gemeente wees. Francois Retief   SINODESITTING 21 – 23

FAMILIENUUS 346

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Hoe meer deurmekaar ons leefwêreld raak, hoe belangriker word die vraag na gelowiges se rol. Die gevaar van "bloot net saampraat", "soos al die ander te begin praat" en "al hoe minder met God te praat" is wesenlik… Francois Retief   SINODESITTING Die datum 21 – 23 Oktober 2018

FAMILIENUUS 345

7 Augustus 2018 Familienuus 345   MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! In hierdie week van Vrouedag pas dit ons om erkenning te gee aan die rol wat vroue in die kerk en in ons gemeentes gespeel het – en nog steeds speel. Dit was Jesus wat die posisie van die vrou in die samelewing

image_pdfimage_print