Nuus: Familiebrief

FAMILIEBRIEF 2016/10

8 Desember 2016 GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE SINODALE BYDRAES 2016/2017 Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria! Ons vertrou dat julle die laaste deel van die jaar onder beheer het. Ons is nou in die laaste kwartaal van 2016/2017 (Desember – Februarie) vir die betaling van die sinodale bydraes.  Ons Sinode se tradisie is

FAMILIEBRIEF 2016/9

28 November 2016                                     Familiebrief 2016/9   5 Desember 2016   Hierdie dokument vervang Familiebrief 2016/8 waarin daar 'n fout van die ASP by kerf 4 was. RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIëLE JAAR 1 MAART 2017 TOT 28 FEBRUARIE 2018 Die Algemene Steunspan Predikante Sake het die riglyne vir vergoeding aangepas. Die

FAMILIEBRIEF 2016/6

15 Junie 2016   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria! SINODALE BYDRAES 2016/2017 Ons vertrou dat die winter daar by julle nie te kwaai is nie. Baie dankie aan al die gemeentes wie se finansiële state reeds ontvang is. Ons herinner julle daaraan dat die tweede paaiement van

FAMILIEBRIEF 2016/5

26 Mei 2016   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   ALGEMENE SINODE 2015 Soos in Kortnuus 192 berig is, is die Handelinge van dié sitting op die Algemene Sinode se webwerf ( www.ngkerk.org.za ) beskikbaar. Op bladsy 77 van die Handelinge verskyn die Besluiteregister. Die volgende besluite het gemeentes spesifiek in die oog: Aborsie Artikel

FAMILIEBRIEF 2016/4

24 Maart 2016   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   SINODALE BYDRAES 2016/2017 Goeiedag vanuit die Sinode huis! Ons vertrou dat alles mooi voorspoedig verloop daar by julle in die gemeente. Ons stuur vandag vir julle 'n staat met die berekening van die gemeente se sinodale bydrae vir die kwartaal van Maart tot Mei 2016.

FAMILIEBRIEF 2016/2

22 Januarie 2016   Beste Dominee   Die Sinodale Diensraad nooi al die predikante in die sinodale gebied vir 'n pastorale gesprek.  Dit vind tydens twee geleenthede plaas.  Op 24 Februarie is dit by Middelburg-Suid en 25 Februarie by Skuilkrans.  Laat weet ons by watter gesprek jy teenwoordig kan wees. Die gesprek handel oor die

FAMILIEBRIEF 2016/1

20 Januarie 2016   Liewe Dominee   PREDIKANTEKONFERENSIE 2016 Vanjaar vind die vyf-en-twintigste predikantekonferensie van ons Sinode plaas sedert ons in 1985 die eerste keer by Badplaas bymekaar gekom het.  Sewentien van ons vorige konferensies was in die Wildtuin. Hierdie konferensies het bygedra om ons Sinode te laat funksioneer as 'n Sinode-familie wat vir die

FAMILIEBRIEF 2015/13

7 Desember 2015   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   SINODALE BYDRAES 2015/2016 Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria! Ons vertrou dat julle die laaste deel van die jaar onder beheer het. Ons is nou in die laaste kwartaal van 2015/2016 (Desember – Februarie) vir die betaling van die sinodale bydraes.  Ons Sinode se

FAMILIEBRIEF 2015/12

20 November 2015   RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE BOEKJAAR VANAF 1 MAART 2016 TOT 28 FEBRUARIE 2017   Die Algemene Steunspan Predikante Sake en Algemene Steunspan Fondse en Bates het die riglyne vir vergoeding gesamentlik aangepas. Die Sinodale Diensraad het besluit dat hierdie riglyne jaarliks voorsien word met die oog op

FAMILIEBRIEF 2015/11

18 September 2015   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   SINODALE BYDRAES 2015/2016 Goeiedag vanuit die Sinode huis! Na die finale verwerking van gemeentes se finansiële state is die sinodale bydraes vir 2015/2016 vasgestel. Ons stuur in hierdie tyd die staat wat elke gemeente se verantwoordelikheid aandui per epos uit. Skakel gerus as daar onduidelikheid

image_pdfimage_print