Nuus: Familiebrief

FAMILIEBRIEF 2017/6

Familiebrief 2017/6 word vervang met: RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

FAMILIEBRIEF 2017/5

VOETSOOL SINODESITTINGS   Hierdie spesiale Familiebrief nooi julle as gemeente uit na die Voetsool Sinodesittings wat vir 2018 beplan word.  Lees meer.

FAMILIEBRIEF 2017/3

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinodehuis in Pretoria!   SINODALE BYDRAES 2017/2018   Familiebrief 2017/3 insake Sinodale Bydraes 2017/2018 aangeheg.   Baie dankie     Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

FAMILIEBRIEF 2017/1

24 Februarie 2017   GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinode huis!   FINANSIËLE STAAT 2016/2017 Die einde van die finansiële jaar is op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik: 1.       Die state word hierby aangeheg. Gee dit asseblief aan

FAMILIEBRIEF 2016/10

8 Desember 2016 GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE SINODALE BYDRAES 2016/2017 Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria! Ons vertrou dat julle die laaste deel van die jaar onder beheer het. Ons is nou in die laaste kwartaal van 2016/2017 (Desember – Februarie) vir die betaling van die sinodale bydraes.  Ons Sinode se tradisie is

FAMILIEBRIEF 2016/9

28 November 2016                                     Familiebrief 2016/9   5 Desember 2016   Hierdie dokument vervang Familiebrief 2016/8 waarin daar 'n fout van die ASP by kerf 4 was. RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIëLE JAAR 1 MAART 2017 TOT 28 FEBRUARIE 2018 Die Algemene Steunspan Predikante Sake het die riglyne vir vergoeding aangepas. Die

FAMILIEBRIEF 2016/6

15 Junie 2016   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinode huis in Pretoria! SINODALE BYDRAES 2016/2017 Ons vertrou dat die winter daar by julle nie te kwaai is nie. Baie dankie aan al die gemeentes wie se finansiële state reeds ontvang is. Ons herinner julle daaraan dat die tweede paaiement van

FAMILIEBRIEF 2016/5

26 Mei 2016   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   ALGEMENE SINODE 2015 Soos in Kortnuus 192 berig is, is die Handelinge van dié sitting op die Algemene Sinode se webwerf ( www.ngkerk.org.za ) beskikbaar. Op bladsy 77 van die Handelinge verskyn die Besluiteregister. Die volgende besluite het gemeentes spesifiek in die oog: Aborsie Artikel

FAMILIEBRIEF 2016/4

24 Maart 2016   GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   SINODALE BYDRAES 2016/2017 Goeiedag vanuit die Sinode huis! Ons vertrou dat alles mooi voorspoedig verloop daar by julle in die gemeente. Ons stuur vandag vir julle 'n staat met die berekening van die gemeente se sinodale bydrae vir die kwartaal van Maart tot Mei 2016.

FAMILIEBRIEF 2016/2

22 Januarie 2016   Beste Dominee   Die Sinodale Diensraad nooi al die predikante in die sinodale gebied vir 'n pastorale gesprek.  Dit vind tydens twee geleenthede plaas.  Op 24 Februarie is dit by Middelburg-Suid en 25 Februarie by Skuilkrans.  Laat weet ons by watter gesprek jy teenwoordig kan wees. Die gesprek handel oor die

image_pdfimage_print