Nuus: Familiebrief

FAMILIEBRIEF 2018/6

12 November 2018   Familiebrief 2018/6   AAN AL DIE PREDIKANTE EN KERKKANTORE   Sien asseblief skrywe insake Predikante Pensioenfonds.   Groete   Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

Familienuus 344

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Dis lekker koud in hierdie dae. Ons kla oor die krag wat nie altyd aan is nie. Ons maak allerlei planne om warm te bly: verwarmers, kaggels en komberse. Gelowiges  wat met die hart van Jesus Christus in die gemeenskap leef, behoort ook in hierdie dae raak te sien

Familiebrief 2018/5

Familiebrief 2018/5 16 Mei 2018 Die volgende is met geringe aanpassings oorgeneem uit 'n nuusbrief van die NG Kerk Sinode Goudland.   DIE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS (SAID) EN DIE KERK AS OPENBARE WELDAADSORGANISASIE   Afkortings wat in hierdie nuusbrief gebruik word   Afrikaans BVE Belastingvrystellingseenheid NWO Nie-winsgewende organisasie NWO Openbare Weldaadsorganisasies OWO Openbare Weldaadsorganisasies SAID Suid-Afrikaanse

FAMILIEBRIEF 2018/4

Geloofsbrief kan hier afgehaal word.   Familiebrief 2018/4 12 April 2018 SINODESITTING 2018 en GELOOFSBRIEF Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Ek vertrou dat dit daar by julle voorspoedig gaan en dat die Paastyd inderdaad 'n tyd van nuwe lewe en groei sal wees. Hierdie skrywe dien as die formele kennisgewing van die Sinodesitting van Oostelike Sinode

FAMILIEBRIEF 2018/02

14 Maart 2018 Familiebrief 2018/02 GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinodehuis!   FINANSIËLE STAAT 2017/2018   Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik: 1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief

FAMILIEBRIEF 2018/1

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

FAMILIEBRIEF 2017/6

Familiebrief 2017/6 word vervang met: RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

FAMILIEBRIEF 2017/5

VOETSOOL SINODESITTINGS   Hierdie spesiale Familiebrief nooi julle as gemeente uit na die Voetsool Sinodesittings wat vir 2018 beplan word.  Lees meer.

FAMILIEBRIEF 2017/3

GEMEENTES IN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinodehuis in Pretoria!   SINODALE BYDRAES 2017/2018   Familiebrief 2017/3 insake Sinodale Bydraes 2017/2018 aangeheg.   Baie dankie     Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

FAMILIEBRIEF 2017/1

24 Februarie 2017   GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinode huis!   FINANSIËLE STAAT 2016/2017 Die einde van die finansiële jaar is op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik: 1.       Die state word hierby aangeheg. Gee dit asseblief aan

image_pdfimage_print