Nuus: Familiebrief

Familiebrief 2019/06

Uitspraak in die hofgeding oor selfdegeslag verhoudinge – Familiebrief 2019/06

Familiebrief 2019/05

Aangeheg 'n belangrike skrywe aangaande finansies en regsverpligtinge, asook ondersteunende dokumentasie. Die formaat van die Finansiële State is hierby aangeheg, en is die enigste formaat wat vir die finansiële jaar 2018/19 aanvaar sal word.  Maak asseblief seker dat u ouditeure dit ontvang. Volg asseblief die instruksieblad noukeurig. Brief na Gemeentes Rakende Finansiële state en regsverpligtinge

Familiebrief 2019/01

29 Januarie 2019 FAMILIEBRIEF 2019/01 Geagte Skriba/Administratiewe Beampte/Finansiële Beampte/Saakgelastigde Aangeheg vind asseblief 'n skrywe van die kantoor van die Predikante Pensioenfonds wat inligting bevat oor die kostes en bydraes van die fonds. Alle predikante wat aan die fonds behoort moet daarvan kennis dra, asook die persoon wat salarisse vir die gemeente hanteer. Alhoewel die omsendbrief

FAMILIEBRIEF 2018/7

Sien asseblief skrywe insake Vergoedingspakket vir 2019/2020  

FAMILIEBRIEF 2018/6

12 November 2018   Familiebrief 2018/6   AAN AL DIE PREDIKANTE EN KERKKANTORE   Sien asseblief skrywe insake Predikante Pensioenfonds.   Groete   Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

Familienuus 344

MET DIE LIG NA DIE GEMEENSKAP! Dis lekker koud in hierdie dae. Ons kla oor die krag wat nie altyd aan is nie. Ons maak allerlei planne om warm te bly: verwarmers, kaggels en komberse. Gelowiges  wat met die hart van Jesus Christus in die gemeenskap leef, behoort ook in hierdie dae raak te sien

Familiebrief 2018/5

Familiebrief 2018/5 16 Mei 2018 Die volgende is met geringe aanpassings oorgeneem uit 'n nuusbrief van die NG Kerk Sinode Goudland.   DIE SUID-AFRIKAANSE INKOMSTEDIENS (SAID) EN DIE KERK AS OPENBARE WELDAADSORGANISASIE   Afkortings wat in hierdie nuusbrief gebruik word   Afrikaans BVE Belastingvrystellingseenheid NWO Nie-winsgewende organisasie NWO Openbare Weldaadsorganisasies OWO Openbare Weldaadsorganisasies SAID Suid-Afrikaanse

FAMILIEBRIEF 2018/4

Geloofsbrief kan hier afgehaal word.   Familiebrief 2018/4 12 April 2018 SINODESITTING 2018 en GELOOFSBRIEF Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Ek vertrou dat dit daar by julle voorspoedig gaan en dat die Paastyd inderdaad 'n tyd van nuwe lewe en groei sal wees. Hierdie skrywe dien as die formele kennisgewing van die Sinodesitting van Oostelike Sinode

FAMILIEBRIEF 2018/02

14 Maart 2018 Familiebrief 2018/02 GEMEENTES VAN DIE OOSTELIKE SINODE   Goeiedag vanuit die Sinodehuis!   FINANSIËLE STAAT 2017/2018   Die einde van die finansiële jaar was op 28 Februarie – en dit beteken dat die finansiële state afgehandel moet word. Die volgende sake is belangrik: 1.       Die state word hierby aangeheg.  Gee dit asseblief

FAMILIEBRIEF 2018/1

RIGLYNE VIR DIE VERGOEDINGSPAKKETTE VAN LERAARS VIR DIE FINANSIËLE JAAR 1 MAART 2018 TOT 28 FEBRUARIE 2019.

image_pdfimage_print