Nuus: Artikel

Terugvoer Sinodale Diensraad

van der Spuy Dirkie_Moreletapark_2014

Die Voorsitter, Dirkie van der Spuy, vertel van die Sinodale Diensraad se vergadering van 22 Februarie 2018   Tydens ons afgelope vergadering het ons kennis geneem van goeie reën wat oor ons hele sinodale gebied uitgesak het en dat boere oor die algemeen baie dankbaar is omdat hulle lande en gebiede groen is. Daar heers

SKOLLIEKAMP 2 TOT 8 APRIL 2018

Logo Skolliekamp 2

Skolliekamp – die week van jou lewe! ‘n Skoolverlaterskamp vir Graad 11’s en 12’s   Datum : 2-8 April 2018 Waar: Kruisrivier Kampterrein (naby Groblersdal) Busvervoer is beskikbaar vanaf: Nelspruit, Pretoria, Bronkhorstspruit, Witbank en Middelburg Koste per persoon: R1 299  Inskrywings: www.skolliekampe.org.za   Alternatiewelik kan die kerkkantoor gevra word om ‘n uitdruk van die inskrywingsvorm aan u te voorsien wat teruggestuur kan word

Kortnuus 225 Gestuurde Kerkwees Michael Moynagh

Gesprek met Michael Moynagh oor Gestuurde Kerkwees kan hier gelees word.  

2018 PREDIKANTEKONFERENSIE

Olifant

Hierdie jaar vind ons konferensie 'n week ná Pinkster plaas, naamlik vanaf 28 Mei tot 1 Junie 2018. Dit is weer by Letaba in die Krugerwildtuin.  Die konferensie word só ingerig dat aan toerusting, versorging en spiritualiteitsverdieping aandag gegee word.  Ons aanbieder is professor Jan van der Watt. Hy doseer Nuwe Testament en gaan vir

2018 vra diep oortuigings…

Retief Francois Tygerpoort_2016

Die jaar 2018 gaan ons oortuigings op baie verskillende maniere toets. In die politieke arena is die laaste gevegte nog nie geveg nie – en in die proses gaan ons onseker word en dalk selfs ook bang… Ekonomies lê daar moeilike tye voor – praat maar met sakemanne en salaristrekkers en boere… Die kerklike omgewing

NUUS VANUIT DIE SINODALE DIENSRAAD

van der Spuy Dirkie 2_ Moreletapark_2014

23 NOVEMBER 2017   Tydens ons vergadering het ons as Diensraad gepraat oor hoe belangrik dit is dat ons as Gereformeerde kerk met die viering van die Reformasie se 500 jarige herdenking sal onthou om steeds te bly reformeer. Die Reformasie in Luther se tyd het die kerk teruggebring na die Skrif en die belangrike

BELANGRIKE INLIGTING

Riglyne vir die Vergoedingspakkette van leraars vir die Finansiële jaar 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019 asook die Bestmed gids en nuwe bydraes vir 2018 is hier beskikbaar.    

DATUMS 2018

Datums 2018

OOSTELIKE SINODE 2018 DATUMS VIR JOU GEMEENTEKALENDER is hier beskikbaar. Meer inligting oor die Kerklike Jaar 2018 is in die Jaarboek 2017 bladsy 51 beskikbaar.          

WOORDWYSER

2005 ww

Woordwyser – 'n dag-tot-dag- Bybelleesprogram – en eksegetiese en liturgiese riglyne Al die uitgawes vanaf 2001 tot 2010 kan hier in .pdf formaat vanaf dropbox afgelaai word.      

TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD

van der Spuy Dirkie 2_ Moreletapark_2014

24 Augustus 2017 1.         Ons gee graag terugvoer oor die pas afgelope Sinodale Diensraad-vergadering. Ons besef net al meer hoe belangrik dit is dat ons as familie gereeld en effektief met mekaar moet gesels. Ons is daarom besig om advies in te win oor hoe ons meer effektief met ons gemeentes en lidmate kan kommunikeer.

image_pdfimage_print