Nuus: Artikel

NUUS VANUIT DIE SINODALE DIENSRAAD

van der Spuy Dirkie 2_ Moreletapark_2014

23 NOVEMBER 2017   Tydens ons vergadering het ons as Diensraad gepraat oor hoe belangrik dit is dat ons as Gereformeerde kerk met die viering van die Reformasie se 500 jarige herdenking sal onthou om steeds te bly reformeer. Die Reformasie in Luther se tyd het die kerk teruggebring na die Skrif en die belangrike

BELANGRIKE INLIGTING

Riglyne vir die Vergoedingspakkette van leraars vir die Finansiële jaar 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019 asook die Bestmed gids en nuwe bydraes vir 2018 is hier beskikbaar.    

DATUMS 2018

Datums 2018

OOSTELIKE SINODE 2018 DATUMS VIR JOU GEMEENTEKALENDER is hier beskikbaar. Meer inligting oor die Kerklike Jaar 2018 is in die Jaarboek 2017 bladsy 51 beskikbaar.          

WOORDWYSER

2005 ww

Woordwyser – 'n dag-tot-dag- Bybelleesprogram – en eksegetiese en liturgiese riglyne Al die uitgawes vanaf 2001 tot 2010 kan hier in .pdf formaat vanaf dropbox afgelaai word.      

TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD

van der Spuy Dirkie 2_ Moreletapark_2014

24 Augustus 2017 1.         Ons gee graag terugvoer oor die pas afgelope Sinodale Diensraad-vergadering. Ons besef net al meer hoe belangrik dit is dat ons as familie gereeld en effektief met mekaar moet gesels. Ons is daarom besig om advies in te win oor hoe ons meer effektief met ons gemeentes en lidmate kan kommunikeer.

KORTNUUS 217: Tydelike telefoonnr 071 384 8509

Sinode telefoonlyne buite werking Die telefoonlyne van die Sinodehuis is buite werking.  Ons tydelike telefoonnommer is 071 384 8509.   Baie dankie   Francois Retief Uitvoerende Amptenaar uitamp@sinoos.co.za

TERUGVOER OOR DIE SINODALE DIENSRAAD-VERGADERING

van der Spuy Dirkie 2_ Moreletapark_2014

24 MEI 2017 1.    Ons het die eerste twee ure van die dag se vergadering spandeer om as familie mekaar se harte en lewens beter te leer ken en te hoor wat in die afgelope tyd gebeur het. Oorheersend was die terugdink aan Freddie Schoeman – ons vriend en kollega – wie se stoel in

OPPAD NA PINKSTER …..

Retief Francois Tygerpoort_2016

Paastyd moet sekerlik een van die opwindendste tye in die kerkjaar wees. Dis die tyd van nuwe lewe, vernuwing, groei en droom oor die toekoms. Ons lees iets van hoedat Jesus hieroor dink in die verhaal in Johannes 21 as Jesus die wonder doen van die groot hoeveelheid visse wat uitgetrek word nadat Petrus en

STAP SAAM MET JESUS IN DIE LYDENSTYD

van der Westhuizen Maartje Elarduspark_2016

Toe ek hierdie week werk toe ry en na die bome langs die pad kyk, toe besef ek die herfs is hier. Die somer is verby en die reuke van herfs is in die lug. Herfs is altyd 'n interessante tyd: dit is die tyd waar die bome van hulle blare gestroop word, waar daar

Terugvoer aan gemeentes in die Oostelike Sinode – SDR vergadering 16 Februarie 2017 – ds Dirkie van der Spuy

van der Spuy Dirkie Moreletapark_2016

1.  Tydens ons eerste vergadering van die jaar was dit wonderlik om te hoor hoe leraars en gemeentes vol entoesiasme uitsien na die nuwe jaar. Daar was getuienisse van groter meelewing in gemeentes en 'n opgewondenheid oor hoe die Here besig is om te werk.Ons het ook spesifiek gebid en die Here vertrou om in

image_pdfimage_print