Besoek Hefsiba

BESOEK AAN HEFSIBA : 1 TOT 5 DESEMBER 2014 DEUR DR KOBUS ODENDAAL EN DS CARL LOUWRENS ONDERSKEIDELIK VAN WES-KAAP  EN OOSTELIKE SINODE IN HULLE HOEDANIGHEID AS VOORSITTER EN SKRIBA VAN DIE GSM

Die doel van die besoek:

1.         Ontmoet  nuwe dosent wat in dr Kruger du Preez se pos             aangestel is.

2.         Skakeling met die uitvoerende raad van HEFSIBA – Institute for Christian Higher Education in Mozambique.

 3.        Vergadering met finale jaar studente wat in 2015 in Sinodo Novo se gebied begin werk.

Hefsiba1

 

 

 

 

Dr Kobus Odendaal van Wes-Kaap, Ivan Stevens, Carl Louwrens en pastor Manasse Matiquele, rektor van Hefsiba.


Hefsiba2
Lede van die raad voor die lesinglokale wat tans in aanbou is.

Hefsiba3
Vier finale jaar studente voor die hoofingang van Hefsiba.

Hefsiba2
Vier van die sielkunde studente wat nog besig is met eksamen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
Print Friendly