Argief

ARGIEF RIGLYNE

Die toepaslike inligting met betrekking tot die volgende aspekte word beskikbaar gestel deur op elke aspek te kliek.

Om te druk nadat oopgemaak is, druk ctrl P op sleutelbord.

Om te stoor, kliek regs op "link" en kies 'save target as'

1  HANTERING VAN ARGIEF- EN MUSEUMMATERIAAL  (.pdf formaat – 170 kb)

2  WYSE WAAROP REGISTERS HANTEER WORD:  (Registerafskrifte:   Vanaf 1 April 2015 word geen registerafskrifte gemaak nie.  Sien Familiebrief 2015/5 en Kortnuus 176.   WINKERK 7 GEBRUIKERSGIDS – Alle navrae aan Jan Venter 012 664 3465 epos:  infokerk@global.co.za

3  BEWARINGSTYDPERKE

4  VERKLARING INSAKE LIDMAATSKAP

5  REKTIFIKASIEVORM  (Slegs vir inskrywings in registers)

6  KONTROLELYSTE (Vir die nasien van registerinskrywings – ook op Winkerk)

7  INVENTARISVORM (Verpligtend na boekjaarafsluiting)

Enige verdere navrae, kontak vir Elna de Bruyn 012 804 9543 of stuur e-pos na argief@sinoos.co.za