om te dien en te gee en te wees …….

Retief F

Bruce Tulloh is 'n Britse atleet wat in die sestigerjare dwarsoor Amerika gehardloop het. In sy dagboek maak hy een aand hierdie mooi opmerking: "And here I am: between the fulfilment of one day and the promise of the next…" Dis mooi gesê. Dit vertel van iemand wat gemaklik is met wat hy vandag gedoen

Herfskonferensie 2018

PLAKKAAT

UITNODIGING NA HERFSKONFERENSIE SATERDAG 19 MEI 2018   Hiermee 'n hartlike uitnodiging aan die vroue van gemeentes om hierdie baie spesiale Herfskonferensie vir vroue in die sinodale gebied van die Oostelike Sinode by te woon. DIE SPREKERDr Michiel van der Merwe    PLEK Gemeentesentrum NG Gemeente Skuilkrans (Val de Grace) *  (Vanaf die rigting van

BELANGRIKE INLIGTING

Riglyne vir die Vergoedingspakkette van leraars vir die Finansiële jaar 1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019 asook die Bestmed gids en nuwe bydraes vir 2018 is hier beskikbaar.    

DATUMS 2018

Datums 2018

OOSTELIKE SINODE 2018 DATUMS VIR JOU GEMEENTEKALENDER is hier beskikbaar. Meer inligting oor die Kerklike Jaar 2018 is in die Jaarboek 2017 bladsy 51 beskikbaar.