SINODEHUIS

Goeiedag vanuit die Sinodehuis. Hier is dit papnat – en die krag is oak maar so aan en af…! Ons wil graag op hierdie wyse  aan elkeen in ans Sinode 'n baie geseende Kerstyd toewens. Mag die vreugde en vrede van God se liefde vir ans elkeen jou sommer net weer verras. Mag dit jou

Riglyne van Vergoedingspakket 2020/2021

Sien Omsendbrief 2019/09 Riglyne Vergoedingspakkette Maart 2020 tot Februarie 2021

Kersboodskap

van der Spuy Dirkie_Moreletapark_2014

BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER VAN DIE SINODALE DIENSRAAD.   Ek sukkel om dit te begryp dat hierdie jaar alweer amper verby is. Ek kan nie glo dat almal alweer praat oor vakansie planne en oor Kersfees nie. As ons terugkyk oor die afgelope jaar, dan is daar soveel dinge waarvoor ons die Here kan dank. 

Familiebrief 2019/06

Uitspraak in die hofgeding oor selfdegeslag verhoudinge – Familiebrief 2019/06

Familiebrief 2019/05

Aangeheg 'n belangrike skrywe aangaande finansies en regsverpligtinge, asook ondersteunende dokumentasie. Die formaat van die Finansiële State is hierby aangeheg, en is die enigste formaat wat vir die finansiële jaar 2018/19 aanvaar sal word.  Maak asseblief seker dat u ouditeure dit ontvang. Volg asseblief die instruksieblad noukeurig. Brief na Gemeentes Rakende Finansiële state en regsverpligtinge

ALGEMENE SINODE 2019

Al die belangrike dokumente rakend die Sinodesitting van 2019 sal hier beskikbaar wees. Vir enige navrae, kontak ons gerus. Telefoon: 012 342 0092 x 204 Faks: 012 342 0370 OF 012 342 0380 E-pos: algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za BESWAARSKRIFTE Nuwe begeleidende brief vir gravamina 1.  Kerkordelike gravamina teen 2015 besluit 2.  Leerstellige gravamina 3.  Beroepe ten gunste

TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD AUGUSTUS 2019

van der Spuy Dirkie Moreletapark_2016

UIT ONS VERGADERING VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 12 – 13 AUGUSTUS   Ons vergadering is in die Struwig Eko-Reservaat gehou. Hierdie plaas, wat grens aan die Krugerwildtuin, is aan die NG Kerk geskenk vir die geestelike opbou van ons jeug en ons lidmate.Hierdie pragtige terrein is sedertdien toegerus met wonderlike fasiliteite en dit was 'n

2019 Predikante konferensie lesing

Hiermee die lesings van Prof Jan van der Watt 10 tot 14 Junie 2019: Sessie 1 Hoe lees mens Openbaring (6MB) Sessie 2 Sewe gemeentes (47.6MB) Sessie 3 Struktuur  (178kb) Sessie 4 God en Jesus (9.3MB) Sessie 5 Die duiwel en sy trawante (4.7MB) Sessie 6 Nuwe Jerusalem (4.9MB) Voorbeelde OT-NT Vlg met 7es

TERUGVOER SINODALE DIENSRAAD

TERUGVOER AAN GEMEENTES OOR DIE SINODALE DIENSRAAD SE VERGADERING OP 23 Mei 2019   Die vergadering het begin deur te fokus op die leraars in ons sinodale streek se nuus. Daar is kennis geneem van leraars wat uit ons sinodale streek vertrek het, nuwe leraars wat beroepe na ons gebied aangeneem het en ook leraars

TERUGVOER AAN GEMEENTES – SDR 26 FEBRUARIE 2019

SDR AGTERGROND

SINODE TERUGVOER AAN GEMEENTES. SINODALE DIENSRAAD VERGADERING 26 Februarie 2019.   Die lede van die Sinodale Diensraad was weereens almal teenwoordig. Daar heers 'n erns en 'n eensgesindheid wat maak dat daar met groot liefde eendragtig vergader kan word. Die atmosfeer en mooi gesindheid maak dat die belange in ons sinodale gebied opreg op die

Familiebrief 2019/01

29 Januarie 2019 FAMILIEBRIEF 2019/01 Geagte Skriba/Administratiewe Beampte/Finansiële Beampte/Saakgelastigde Aangeheg vind asseblief 'n skrywe van die kantoor van die Predikante Pensioenfonds wat inligting bevat oor die kostes en bydraes van die fonds. Alle predikante wat aan die fonds behoort moet daarvan kennis dra, asook die persoon wat salarisse vir die gemeente hanteer. Alhoewel die omsendbrief